Szczegóły spółki

Nazwa POMORSKA KOLEJ METROPOLITALNA SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5833103672
REGON 221037360
KRS 0000365210
Adres ul. Budowlanych 77, 80-298 Gdańsk
Telefon 583 501 100
Faks 583 501 100
E-mail sekretariat@pkm-sa.pl
WWW b.d.
PKD
  • 5221Z — działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.78 0.74
Zadłużenie / kapitał (D/E) 3.65 2.88
Płynność bieżąca (CR) 0.99 1.48
Płynność szybka (QR) 0.99 1.48
Złota/srebrna reguła bilansowa 3.65 2.88
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -6.77% -28.23%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -0.27% -0.85%
Rentowność aktywów (ROA) -0.06% -0.22%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-11-26 228/2019 342 1141277
Poz. 1141277. POMORSKA KOLEJ METROPOLI-
TALNA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000365210. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.09.2010.
[GD.VII NS-REJ.KRS/21856/19/932]

W dniu 19.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 56 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 26.07.2019 R., REPERTORIUM A NR 6649/2019,
NOTARIUSZ PIOTR LANGOWSKI, 80-831 GDAŃSK,
UL. PIWNA 1/2, ZMIANA §10 UST.1, §10 UST.2
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 241097000,00
ZŁ wpisać: 1. 242497000,00 ZŁ wykreślić: 3. 241097
wpisać: 3. 242497 wykreślić: 5. 241097000,00 ZŁ
wpisać: 5. 242497000,00
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. AKCJE SERII
M 2. 1400 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 1141277. POMORSKA KOLEJ METROPOLI-
TALNA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000365210. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.09.2010.
[GD.VII NS-REJ.KRS/21856/19/932]

W dniu 19.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 56 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 26.07.2019 R., REPERTORIUM A NR 6649/2019,
NOTARIUSZ PIOTR LANGOWSKI, 80-831 GDAŃSK,
UL. PIWNA 1/2, ZMIANA §10 UST.1, §10 UST.2
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 241097000,00
ZŁ wpisać: 1. 242497000,00 ZŁ wykreślić: 3. 241097
wpisać: 3. 242497 wykreślić: 5. 241097000,00 ZŁ
wpisać: 5. 242497000,00
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. AKCJE SERII
M 2. 1400 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
2019-09-11 176/2019 449 1017803
Poz. 1017803. POMORSKA KOLEJ METROPOLI-
TALNA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000365210. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.09.2010.
[GD.VII NS-REJ.KRS/17201/19/135]

W dniu 04.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 55 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 28.06.2019R. REP. A NR 5591/2019, NOTA-
RIUSZ PIOTR LANGOWSKI, UL. PIWNA 1/2, 80-831
GDAŃSK ZMIANA §10 STATUTU SPÓŁKI
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 225053000,00
ZŁ wpisać: 1. 241097000,00 ZŁ wykreślić: 3. 225053
wpisać: 3. 241097 wykreślić: 4. 1000,00 ZŁ wpisać:
4. 1000,00 ZŁ wykreślić: 5. 225053000,00 ZŁ wpisać:
5. 241097000,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu
aportu 1 1. 16044000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. AKCJE SERII
L 2. 16044 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. DAWIDOWSKI 2. MAR-
CIN 3. 75120710036
Poz. 1017803. POMORSKA KOLEJ METROPOLI-
TALNA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000365210. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.09.2010.
[GD.VII NS-REJ.KRS/17201/19/135]

W dniu 04.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 55 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 28.06.2019R. REP. A NR 5591/2019, NOTA-
RIUSZ PIOTR LANGOWSKI, UL. PIWNA 1/2, 80-831
GDAŃSK ZMIANA §10 STATUTU SPÓŁKI
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 225053000,00
ZŁ wpisać: 1. 241097000,00 ZŁ wykreślić: 3. 225053
wpisać: 3. 241097 wykreślić: 4. 1000,00 ZŁ wpisać:
4. 1000,00 ZŁ wykreślić: 5. 225053000,00 ZŁ wpisać:
5. 241097000,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu
aportu 1 1. 16044000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. AKCJE SERII
L 2. 16044 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. DAWIDOWSKI 2. MAR-
CIN 3. 75120710036
2019-07-10 132/2019 1124 629878
Poz. 629878. POMORSKA KOLEJ METROPOLI-
TALNA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000365210. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 14.09.2010.
[RDF/140139/19/474]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 51 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 629878. POMORSKA KOLEJ METROPOLI-
TALNA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000365210. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 14.09.2010.
[RDF/140139/19/474]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 51 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-10 132/2019 1124 629879
Poz. 629879. POMORSKA KOLEJ METROPOLI-
TALNA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000365210. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 14.09.2010.
[RDF/140139/19/875]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 52 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 629879. POMORSKA KOLEJ METROPOLI-
TALNA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000365210. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 14.09.2010.
[RDF/140139/19/875]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 52 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-10 132/2019 1124 629880
Poz. 629880. POMORSKA KOLEJ METROPOLI-
TALNA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000365210. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 14.09.2010.
[RDF/140139/19/276]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 53 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 629880. POMORSKA KOLEJ METROPOLI-
TALNA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000365210. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 14.09.2010.
[RDF/140139/19/276]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 53 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-10 132/2019 1124 629881
Poz. 629881. POMORSKA KOLEJ METROPOLI-
TALNA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000365210. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 14.09.2010.
[RDF/140139/19/677]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 54 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 629881. POMORSKA KOLEJ METROPOLI-
TALNA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000365210. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 14.09.2010.
[RDF/140139/19/677]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 54 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-12 113/2019 512 389994
Poz. 389994. POMORSKA KOLEJ METROPOLI-
TALNA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000365210. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.09.2010.
[GD.VII NS-REJ.KRS/10636/19/10]

W dniu 05.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 50 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić:
5. 222053000,00 ZŁ wpisać: 5. 225053000,00 ZŁ
Poz. 389994. POMORSKA KOLEJ METROPOLI-
TALNA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000365210. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.09.2010.
[GD.VII NS-REJ.KRS/10636/19/10]

W dniu 05.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 50 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić:
5. 222053000,00 ZŁ wpisać: 5. 225053000,00 ZŁ
2019-04-29 83/2019 276 247995
Poz. 247995. POMORSKA KOLEJ METROPOLI-
TALNA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000365210. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.09.2010.
[GD.VII NS-REJ.KRS/6874/19/113]

W dniu 19.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 49 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 07.02.2019R. REP. A NR 561/2019, NOTARIUSZ
KATARZYNA - PROTASIUK, 80-252 GDAŃSK,
UL. JAŚKOWA DOLINA 6/2 ZMIANA §10 UST. 1, §10
UST.2 ORAZ §26 UST.4 LIT.B STATUTU SPÓŁKI
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 222053000,00
ZŁ wpisać: 1. 225053000,00 ZŁ wykreślić: 3. 222053
wpisać: 3. 225053 wykreślić: 5. 222053000,00 ZŁ
wpisać: 5. 222053000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. AKCJE SERII
K 2. 3000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. GLAMOWSKI
2. MACIEJ JAN 3. 70081100274
Poz. 247995. POMORSKA KOLEJ METROPOLI-
TALNA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000365210. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.09.2010.
[GD.VII NS-REJ.KRS/6874/19/113]

W dniu 19.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 49 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 07.02.2019R. REP. A NR 561/2019, NOTARIUSZ
KATARZYNA - PROTASIUK, 80-252 GDAŃSK,
UL. JAŚKOWA DOLINA 6/2 ZMIANA §10 UST. 1, §10
UST.2 ORAZ §26 UST.4 LIT.B STATUTU SPÓŁKI
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 222053000,00
ZŁ wpisać: 1. 225053000,00 ZŁ wykreślić: 3. 222053
wpisać: 3. 225053 wykreślić: 5. 222053000,00 ZŁ
wpisać: 5. 222053000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. AKCJE SERII
K 2. 3000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. GLAMOWSKI
2. MACIEJ JAN 3. 70081100274
2018-10-31 212/2018 1237 873424
Poz. 873424. POMORSKA KOLEJ METROPOLI-
TALNA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000365210. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 14.09.2010.
[RDF/714294/18/501]

W dniu 23.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 873424. POMORSKA KOLEJ METROPOLI-
TALNA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000365210. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 14.09.2010.
[RDF/714294/18/501]

W dniu 23.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-31 212/2018 1237 873425
Poz. 873425. POMORSKA KOLEJ METROPOLI-
TALNA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000365210. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 14.09.2010.
[RDF/714295/18/902]

W dniu 23.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 873425. POMORSKA KOLEJ METROPOLI-
TALNA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000365210. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 14.09.2010.
[RDF/714295/18/902]

W dniu 23.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-31 212/2018 1237 873426
Poz. 873426. POMORSKA KOLEJ METROPOLI-
TALNA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000365210. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 14.09.2010.
[RDF/714296/18/303]

W dniu 23.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 47 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 873426. POMORSKA KOLEJ METROPOLI-
TALNA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000365210. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 14.09.2010.
[RDF/714296/18/303]

W dniu 23.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 47 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-31 212/2018 1237 873427
Poz. 873427. POMORSKA KOLEJ METROPOLI-
TALNA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000365210. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 14.09.2010.
[RDF/714297/18/704]

W dniu 23.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 48 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 873427. POMORSKA KOLEJ METROPOLI-
TALNA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000365210. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 14.09.2010.
[RDF/714297/18/704]

W dniu 23.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 48 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-31 147/2018 303 303836
Poz. 303836. POMORSKA KOLEJ METROPOLI-
TALNA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000365210. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.09.2010.
[GD.VII NS-REJ.KRS/12414/18/503]

W dniu 19.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. HEYDA 2. TADEUSZ 3. 42080602293 5. WICE-
PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. TARŁOWSKA
2. KATARZYNA ANNA 3. 70112801309 4. PROKURA
ŁĄCZNA UPOWAŻNIAJĄCA DO DZIAŁANIA ŁĄCZ-
NIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO INNYM PRO-
KURENTEM.
Poz. 303836. POMORSKA KOLEJ METROPOLI-
TALNA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000365210. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.09.2010.
[GD.VII NS-REJ.KRS/12414/18/503]

W dniu 19.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. HEYDA 2. TADEUSZ 3. 42080602293 5. WICE-
PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. TARŁOWSKA
2. KATARZYNA ANNA 3. 70112801309 4. PROKURA
ŁĄCZNA UPOWAŻNIAJĄCA DO DZIAŁANIA ŁĄCZ-
NIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO INNYM PRO-
KURENTEM.
2018-07-20 140/2018 436 291122
Poz. 291122. POMORSKA KOLEJ METROPOLI-
TALNA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000365210. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.09.2010.
[GD.VII NS-REJ.KRS/10785/18/312]

W dniu 15.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. FLIS
2. URSZULA 3. 57011500580 4. PROKURA ŁĄCZNA,
UPOWAŻNIAJĄCA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE
Z INNYM PROKURENTEM ALBO INNYM CZŁON-
KIEM ZARZĄDU
Poz. 291122. POMORSKA KOLEJ METROPOLI-
TALNA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000365210. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.09.2010.
[GD.VII NS-REJ.KRS/10785/18/312]

W dniu 15.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. FLIS
2. URSZULA 3. 57011500580 4. PROKURA ŁĄCZNA,
UPOWAŻNIAJĄCA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE
Z INNYM PROKURENTEM ALBO INNYM CZŁON-
KIEM ZARZĄDU
2018-04-16 74/2018 254 100170
Poz. 100170. POMORSKA KOLEJ METROPOLI-
TALNA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000365210. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.09.2010.
[GD.VII NS-REJ.KRS/3115/18/665]

W dniu 09.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 23.01.2018 R., REPERTORIUM A NR 416/2018
NOTARIUSZ PIOTR LANGOWSKI UL. PIWNA 1/2,
80-831 GDAŃSK ZMIANA §10 ORAZ §26 PKT 5 STA-
TUTU SPÓŁKI
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 184563000,00
ZŁ wpisać: 1. 222053000,00 ZŁ wykreślić: 3. 184563
wpisać: 3. 222053 wykreślić: 4. 1000,00 ZŁ wpisać:
4. 1000,00 ZŁ wykreślić: 5. 184563000,00 ZŁ wpisać:
5. 222053000,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu
aportu 1 1. 37490000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. AKCJE SERII
J 2. 37490 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 100170. POMORSKA KOLEJ METROPOLI-
TALNA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000365210. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.09.2010.
[GD.VII NS-REJ.KRS/3115/18/665]

W dniu 09.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 23.01.2018 R., REPERTORIUM A NR 416/2018
NOTARIUSZ PIOTR LANGOWSKI UL. PIWNA 1/2,
80-831 GDAŃSK ZMIANA §10 ORAZ §26 PKT 5 STA-
TUTU SPÓŁKI
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 184563000,00
ZŁ wpisać: 1. 222053000,00 ZŁ wykreślić: 3. 184563
wpisać: 3. 222053 wykreślić: 4. 1000,00 ZŁ wpisać:
4. 1000,00 ZŁ wykreślić: 5. 184563000,00 ZŁ wpisać:
5. 222053000,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu
aportu 1 1. 37490000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. AKCJE SERII
J 2. 37490 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
2018-01-15 10/2018 367 12084
Poz. 12084. POMORSKA KOLEJ METROPOLI-
TALNA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000365210. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.09.2010.
[GD.VII NS-REJ.KRS/30667/17/382]

W dniu 08.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. ZAWADZKI 2. JACEK
WOJCIECH 3. 74040500475
Poz. 12084. POMORSKA KOLEJ METROPOLI-
TALNA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000365210. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.09.2010.
[GD.VII NS-REJ.KRS/30667/17/382]

W dniu 08.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. ZAWADZKI 2. JACEK
WOJCIECH 3. 74040500475

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki