Szczegóły spółki

Nazwa IPS TECHNOLOGIA SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5213565792
REGON 142356712
KRS 0000363796
Adres ul. Poznańska 23-25, 62-020 Jasin
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 2511Z — produkcja konstrukcji metalowych i ich części
  • 2529Z — produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych
  • 2893Z — produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów
  • 7112Z — działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.94 0.68
Zadłużenie / kapitał (D/E) 14.85 2.17
Płynność bieżąca (CR) 1.11 1.56
Płynność szybka (QR) 0.87 1.28
Złota/srebrna reguła bilansowa 14.85 2.17
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 10.94% 8.54%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 93.8% 87.96%
Rentowność aktywów (ROA) 5.92% 27.77%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-12-27 249/2019 235 1189051
Poz. 1189051. IPS TECHNOLOGIA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000363796. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.08.2010.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/33547/19/858]

W dniu 17.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykre-
ślić: 2. miejscowość JASIN ulica UL. POZNAŃSKA
nr domu 23 kod pocztowy 62-020 poczta SWA-
RZĘDZ kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość JASIN
ulica UL. POZNAŃSKA nr domu 23-25 kod pocztowy
62-020 poczta SWARZĘDZ kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 22.11.2019
R., REP. A NR 5884/2019, NOTARIUSZ HONORATA
WOJTOŃ, KANCELARIA NOTARIALNA HONORATA
WOJTOŃ, UL. WRZESIŃSKA 2/3 SWARZĘDZ, ZMIE-
NIONO: § 15 STATUTU SPÓŁKI.
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU
SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁON-
KÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE wpisać:
2. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY SPÓŁKĘ
REPREZENTUJE 1 (JEDEN) CZŁONEK ZARZĄDU.
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY SPÓŁKĘ
REPREZENTUJE 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU
DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu wykreślić: 1 1. IWAN 2. SŁA-
WOMIR TOMASZ 3. 75082202734 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. CILSKI 2. RADOSŁAW
3. 82122207376 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. CILSKI 2. RADOSŁAW
3. 82122207376 wpisać: 2 1. FORMANKIEWICZ
STOJCZYK 2. AGNIESZKA 3. 72012501163
Poz. 1189051. IPS TECHNOLOGIA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000363796. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.08.2010.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/33547/19/858]

W dniu 17.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykre-
ślić: 2. miejscowość JASIN ulica UL. POZNAŃSKA
nr domu 23 kod pocztowy 62-020 poczta SWA-
RZĘDZ kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość JASIN
ulica UL. POZNAŃSKA nr domu 23-25 kod pocztowy
62-020 poczta SWARZĘDZ kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 22.11.2019
R., REP. A NR 5884/2019, NOTARIUSZ HONORATA
WOJTOŃ, KANCELARIA NOTARIALNA HONORATA
WOJTOŃ, UL. WRZESIŃSKA 2/3 SWARZĘDZ, ZMIE-
NIONO: § 15 STATUTU SPÓŁKI.
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU
SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁON-
KÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE wpisać:
2. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY SPÓŁKĘ
REPREZENTUJE 1 (JEDEN) CZŁONEK ZARZĄDU.
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY SPÓŁKĘ
REPREZENTUJE 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU
DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu wykreślić: 1 1. IWAN 2. SŁA-
WOMIR TOMASZ 3. 75082202734 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. CILSKI 2. RADOSŁAW
3. 82122207376 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. CILSKI 2. RADOSŁAW
3. 82122207376 wpisać: 2 1. FORMANKIEWICZ
STOJCZYK 2. AGNIESZKA 3. 72012501163
2019-07-18 138/2019 1107 750286
Poz. 750286. IPS TECHNOLOGIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000363796. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.08.2010.
[RDF/151141/19/282]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 750286. IPS TECHNOLOGIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000363796. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.08.2010.
[RDF/151141/19/282]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-18 138/2019 1107 750287
Poz. 750287. IPS TECHNOLOGIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000363796. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.08.2010.
[RDF/151141/19/683]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 750287. IPS TECHNOLOGIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000363796. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.08.2010.
[RDF/151141/19/683]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-18 138/2019 1107 750288
Poz. 750288. IPS TECHNOLOGIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000363796. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.08.2010.
[RDF/151141/19/84]
W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 750288. IPS TECHNOLOGIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000363796. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.08.2010.
[RDF/151141/19/84]
W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-18 138/2019 1107 750289
Poz. 750289. IPS TECHNOLOGIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000363796. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.08.2010.
[RDF/151141/19/485]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 750289. IPS TECHNOLOGIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000363796. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.08.2010.
[RDF/151141/19/485]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-10-09 196/2018 712 582364
Poz. 582364. IPS TECHNOLOGIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000363796. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.08.2010.
[RDF/411715/18/416]

W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 582364. IPS TECHNOLOGIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000363796. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.08.2010.
[RDF/411715/18/416]

W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-09 196/2018 712 582365
Poz. 582365. IPS TECHNOLOGIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000363796. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.08.2010.
[RDF/411716/18/817]

W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 582365. IPS TECHNOLOGIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000363796. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.08.2010.
[RDF/411716/18/817]

W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-08 195/2018 717 570321
Poz. 570321. IPS TECHNOLOGIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000363796. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.08.2010.
[RDF/411713/18/614]

W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 570321. IPS TECHNOLOGIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000363796. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.08.2010.
[RDF/411713/18/614]

W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-08 195/2018 717 570322
Poz. 570322. IPS TECHNOLOGIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000363796. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.08.2010.
[RDF/411714/18/15]

W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 570322. IPS TECHNOLOGIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000363796. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.08.2010.
[RDF/411714/18/15]

W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-01-24 17/2018 233 22330
Poz. 22330. IPS TECHNOLOGIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000363796. SĄD REJONOWY POZNAŃ
- NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.08.2010.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/40161/17/478]

W dniu 17.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 5. 96179,68
ZŁ wpisać: 5. 100000,00 ZŁ
Poz. 22330. IPS TECHNOLOGIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000363796. SĄD REJONOWY POZNAŃ
- NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.08.2010.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/40161/17/478]

W dniu 17.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 5. 96179,68
ZŁ wpisać: 5. 100000,00 ZŁ

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki