Szczegóły spółki

Nazwa AZAGO SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 9542702720
REGON 241651191
KRS 0000363737
Adres ul. Koszarowa 1 lok. 23, 40-068 Katowice
Telefon 784 694 606
Faks 784 694 606
E-mail p.sulka@azago.pl
WWW b.d.
PKD
  • 6499Z — pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.03 0.01
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.04 0.01
Płynność bieżąca (CR) 99.66 195.02
Płynność szybka (QR) 92.46 168.4
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.04 0.01
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 364.85% -1093.32%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 5.97% -8.36%
Rentowność aktywów (ROA) 5.77% -8.3%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-12-11 239/2019 16 63958
Poz. 63958. AZAGO SPÓŁKA AKCYJNA w Katowicach.
KRS 0000363737. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD
W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 sierp-
nia 2010 r.
[BMSiG-64004/2019]

Uchwałą nr 9 z dnia 28.11.2019 r. Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie AZAGO S.A. z siedzibą w Katowicach
(KRS 0000363737) postanowiono obniżyć kapitał zakładowy
Spółki o kwotę 120 000,00 zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych)
to jest do kwoty 446 000,00 zł (czterysta czterdzieści sześć
tysięcy złotych).

Na podstawie art. 456 § 1 kodeksu spółek handlowych
wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania, pod adresem
Spółki: 40-068 Katowice, ul. Koszarowa 1/23, roszczeń wobec
Spółki w terminie trzech miesięcy od daty niniejszego
ogłoszenia.
Poz. 63958. AZAGO SPÓŁKA AKCYJNA w Katowicach.
KRS 0000363737. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD
W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 sierp-
nia 2010 r.
[BMSiG-64004/2019]

Uchwałą nr 9 z dnia 28.11.2019 r. Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie AZAGO S.A. z siedzibą w Katowicach
(KRS 0000363737) postanowiono obniżyć kapitał zakładowy
Spółki o kwotę 120 000,00 zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych)
to jest do kwoty 446 000,00 zł (czterysta czterdzieści sześć
tysięcy złotych).

Na podstawie art. 456 § 1 kodeksu spółek handlowych
wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania, pod adresem
Spółki: 40-068 Katowice, ul. Koszarowa 1/23, roszczeń wobec
Spółki w terminie trzech miesięcy od daty niniejszego
ogłoszenia.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki