Szczegóły spółki

Nazwa HORNIGOLD REIT SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5272629714
REGON 142416650
KRS 0000363689
Adres ul. Mikołaja Kopernika 6, 40-064 Katowice
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail hornigold@hornigold.pl
WWW b.d.
PKD
  • 5320Z — pozostała działalność pocztowa i kurierska
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.15 0.04
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.18 0.04
Płynność bieżąca (CR) 0.11 10.91
Płynność szybka (QR) 0.11 7.58
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.18 0.04
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 85.59% -30.33%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 72.71% -10.89%
Rentowność aktywów (ROA) 61.56% -10.49%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-10-07 194/2019 456 1060299
Poz. 1060299. HORNIGOLD REIT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000363689. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.08.2010.
[RDF/177613/19/559]

W dniu 30.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1060299. HORNIGOLD REIT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000363689. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.08.2010.
[RDF/177613/19/559]

W dniu 30.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-10-07 194/2019 456 1060300
Poz. 1060300. HORNIGOLD REIT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000363689. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.08.2010.
[RDF/177613/19/960]

W dniu 30.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1060300. HORNIGOLD REIT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000363689. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.08.2010.
[RDF/177613/19/960]

W dniu 30.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-10-07 194/2019 456 1060301
Poz. 1060301. HORNIGOLD REIT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000363689. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.08.2010.
[RDF/177613/19/361]

W dniu 30.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1060301. HORNIGOLD REIT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000363689. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.08.2010.
[RDF/177613/19/361]

W dniu 30.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-10-07 194/2019 456 1060302
Poz. 1060302. HORNIGOLD REIT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000363689. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.08.2010.
[RDF/177613/19/762]

W dniu 30.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1060302. HORNIGOLD REIT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000363689. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.08.2010.
[RDF/177613/19/762]

W dniu 30.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-24 142/2019 1013 829798
Poz. 829798. HORNIGOLD REIT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000363689. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 26.08.2010.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/17103/19/836]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość KATOWICE ulica UL. STANISŁAWA
MONIUSZKI nr domu 10 nr lokalu 1 kod pocztowy
40-005 poczta KATOWICE kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość KATOWICE ulica UL. MIKOŁAJA
KOPERNIKA nr domu 6 kod pocztowy 40-064 poczta
KATOWICE kraj POLSKA
Poz. 829798. HORNIGOLD REIT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000363689. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 26.08.2010.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/17103/19/836]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość KATOWICE ulica UL. STANISŁAWA
MONIUSZKI nr domu 10 nr lokalu 1 kod pocztowy
40-005 poczta KATOWICE kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość KATOWICE ulica UL. MIKOŁAJA
KOPERNIKA nr domu 6 kod pocztowy 40-064 poczta
KATOWICE kraj POLSKA
2019-05-24 100/2019 560 317250
Poz. 317250. HORNIGOLD REIT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000363689. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.08.2010.
[RDF/113340/19/639]

W dniu 20.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.05.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 317250. HORNIGOLD REIT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000363689. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.08.2010.
[RDF/113340/19/639]

W dniu 20.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.05.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-05-24 100/2019 560 317251
Poz. 317251. HORNIGOLD REIT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000363689. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.08.2010.
[RDF/113340/19/40]

W dniu 20.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 317251. HORNIGOLD REIT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000363689. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.08.2010.
[RDF/113340/19/40]

W dniu 20.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-05-24 100/2019 560 317252
Poz. 317252. HORNIGOLD REIT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000363689. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.08.2010.
[RDF/113340/19/441]

W dniu 20.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 317252. HORNIGOLD REIT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000363689. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.08.2010.
[RDF/113340/19/441]

W dniu 20.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-03-14 52/2019 282 113318
Poz. 113318. HORNIGOLD REIT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000363689. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 26.08.2010.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/4129/19/664]

W dniu 07.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji


podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. KITA 2. KAMIL PIOTR 3. 76092609638) wykre-
ślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES
ZARZĄDU
Poz. 113318. HORNIGOLD REIT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000363689. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 26.08.2010.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/4129/19/664]

W dniu 07.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji


podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. KITA 2. KAMIL PIOTR 3. 76092609638) wykre-
ślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES
ZARZĄDU
2019-03-04 44/2019 351 95612
Poz. 95612. HORNIGOLD REIT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000363689. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 26.08.2010.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/2681/19/745]

W dniu 25.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
3. Adres poczty elektronicznej BIURO@MOBILE-
PARTNER.PL wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej
HORNIGOLD@HORNIGOLD.PL wykreślić: 4. Adres
strony internetowej WWW.MOBILEPARTNER.PL
wpisać: 4. Adres strony internetowej WWW.HOR-
NIGOLDREIT.PL
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 10.10.2018R., REP. A NR 10010/2018, NOTA-
RIUSZ RAFAŁ SZMAL, KANCELARIA NOTARIALNA
W CZELADZI, UL. 1 MAJA 18, ZMIENIONO § 9 UST.
1 STATUTU
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 12622602,50 ZŁ
wpisać: 1. 16359269,10 ZŁ wykreślić: 2. 9466951,00
ZŁ wpisać: 2. 5730284,40 ZŁ wykreślić: 3. 126226025
wpisać: 3. 163592691 wykreślić: 5. 12622602,50 ZŁ
wpisać: 5. 16359269,10 ZŁ PRub. Informacja o wnie-
sieniu aportu 1 1. 3736666,60 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. F 2. 37366666
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. KITA 2. PIOTR
3. 53060314215 wpisać: 2 1. KICZKA 2. KAROLINA
3. 89101602247
Poz. 95612. HORNIGOLD REIT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000363689. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 26.08.2010.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/2681/19/745]

W dniu 25.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
3. Adres poczty elektronicznej BIURO@MOBILE-
PARTNER.PL wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej
HORNIGOLD@HORNIGOLD.PL wykreślić: 4. Adres
strony internetowej WWW.MOBILEPARTNER.PL
wpisać: 4. Adres strony internetowej WWW.HOR-
NIGOLDREIT.PL
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 10.10.2018R., REP. A NR 10010/2018, NOTA-
RIUSZ RAFAŁ SZMAL, KANCELARIA NOTARIALNA
W CZELADZI, UL. 1 MAJA 18, ZMIENIONO § 9 UST.
1 STATUTU
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 12622602,50 ZŁ
wpisać: 1. 16359269,10 ZŁ wykreślić: 2. 9466951,00
ZŁ wpisać: 2. 5730284,40 ZŁ wykreślić: 3. 126226025
wpisać: 3. 163592691 wykreślić: 5. 12622602,50 ZŁ
wpisać: 5. 16359269,10 ZŁ PRub. Informacja o wnie-
sieniu aportu 1 1. 3736666,60 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. F 2. 37366666
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. KITA 2. PIOTR
3. 53060314215 wpisać: 2 1. KICZKA 2. KAROLINA
3. 89101602247
2018-11-16 222/2018 1254 1052336
Poz. 1052336. HORNIGOLD REIT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000363689. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 26.08.2010.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/54737/18/821]

W dniu 28.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. KITA 2. KAMIL PIOTR 3. 53060314215) wykreślić:
3. 53060314215 wpisać: 3. 76092609638
Poz. 1052336. HORNIGOLD REIT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000363689. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 26.08.2010.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/54737/18/821]

W dniu 28.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. KITA 2. KAMIL PIOTR 3. 53060314215) wykreślić:
3. 53060314215 wpisać: 3. 76092609638
2018-11-09 218/2018 1413 978518
Poz. 978518. HORNIGOLD REIT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000363689. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 26.08.2010.
[WA.XII NS-REJ.KRS/40482/18/827]

W dniu 24.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. MOBILE
PARTNER SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. HORNI-
GOLD REIT SPÓŁKA AKCYJNA
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POL-
SKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE
gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE wykre-
ślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica ALTOWA
nr domu 6 nr lokalu 3 kod pocztowy 02-386 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
KATOWICE ulica UL. STANISŁAWA MONIUSZKI
nr domu 10 nr lokalu 1 kod pocztowy 40-005 poczta
KATOWICE kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 21.05.2018R., REP.A NR 4558/2018, NOTARIUSZ
MARIUSZ SOCZYŃSKI, KANCELARIA NOTA-
RIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: §1, §3, §6 UST.1,
§9 Z INDEKSEM GÓRNYM 1, §17, §20, §23 UST.2,
§30 STATUTU; DODANIE: UST.4 W §21 STATUTU;
UCHYLENIE TREŚCI §7 STATUTU.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. 1170000,00 ZŁ
wpisać: 2. 9466951,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji


podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO,
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU
SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO
CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO,
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU
SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE
JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. wpisać: 2. KAŻDY
CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMO-
DZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI, Z TYM ŻE
W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ZACIĄGNIECIA
ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIA PRA-
WEM O WARTOŚCI POWYŻEJ 48.000.000,00 ZŁ,
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO,
WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH
CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. ZAWADZKA 2. MAŁGO-
RZATA KATARZYNA 3. 79010705704 2 1. BOLMIŃ-
SKI 2. PIOTR 3. 72050300331 3 1. KLIMASZEWSKI
2. GRZEGORZ 3. 69091605811 4 1. NARCZEW-
SKA 2. MAGDA 3. 83041603322 5 1. PRZYŁĘCKI
2. WOJCIECH 3. 77032813814 wpisać: 6 1. KITA
2. PIOTR 3. 53060314215 7 1. FERSZTOROW-
SKI 2. MACIEJ 3. 75103001115 8 1. MROCZEK
2. KONRAD 3. 83060500578 9 1. PIECHNICZEK
2. OFKA JADWIGA 3. 84080900544 10 1. ROSIŃSKI
2. ŁUKASZ 3. 84020606635
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPRO-
GRAMOWANIEM wpisać: 2 1. 55 20 Z OBIEKTY
NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKO-
TRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA wykreślić: 1 2. 62
02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM
W ZAKRESIE INFORMATYKI 2 2. 62 03 Z DZIAŁAL-
NOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZE-
NIAMI INFORMATYCZNYMI 3 2. 62 09 Z POZO-
STAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE
TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTE-
ROWYCH 4 2. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH;
ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI
(HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 5 2. 63
12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH
6 2. 63 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJ-
NYCH 7 2. 58 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA
8 2. 63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁU-
GOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 9 2. 73 12 A POŚREDNIC-
TWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE
REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI wpisać: 10
2. 55 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWA-
TEROWANIA 11 2. 55 9 POZOSTAŁE ZAKWATERO-
WANIE 12 2. 56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄ-
ZANA Z WYŻYWIENIEM 13 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMO-
ŚCI 14 2. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 15
2. 58 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 16 2. 59 DZIA-
ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW,
NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH,
NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH 17 2. 77
WYNAJEM I DZIERŻAWA 18 2. 73 REKLAMA,
BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
Poz. 978518. HORNIGOLD REIT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000363689. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 26.08.2010.
[WA.XII NS-REJ.KRS/40482/18/827]

W dniu 24.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. MOBILE
PARTNER SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. HORNI-
GOLD REIT SPÓŁKA AKCYJNA
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POL-
SKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE
gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE wykre-
ślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica ALTOWA
nr domu 6 nr lokalu 3 kod pocztowy 02-386 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
KATOWICE ulica UL. STANISŁAWA MONIUSZKI
nr domu 10 nr lokalu 1 kod pocztowy 40-005 poczta
KATOWICE kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 21.05.2018R., REP.A NR 4558/2018, NOTARIUSZ
MARIUSZ SOCZYŃSKI, KANCELARIA NOTA-
RIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: §1, §3, §6 UST.1,
§9 Z INDEKSEM GÓRNYM 1, §17, §20, §23 UST.2,
§30 STATUTU; DODANIE: UST.4 W §21 STATUTU;
UCHYLENIE TREŚCI §7 STATUTU.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. 1170000,00 ZŁ
wpisać: 2. 9466951,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji


podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO,
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU
SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO
CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO,
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU
SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE
JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. wpisać: 2. KAŻDY
CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMO-
DZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI, Z TYM ŻE
W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ZACIĄGNIECIA
ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIA PRA-
WEM O WARTOŚCI POWYŻEJ 48.000.000,00 ZŁ,
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO,
WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH
CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. ZAWADZKA 2. MAŁGO-
RZATA KATARZYNA 3. 79010705704 2 1. BOLMIŃ-
SKI 2. PIOTR 3. 72050300331 3 1. KLIMASZEWSKI
2. GRZEGORZ 3. 69091605811 4 1. NARCZEW-
SKA 2. MAGDA 3. 83041603322 5 1. PRZYŁĘCKI
2. WOJCIECH 3. 77032813814 wpisać: 6 1. KITA
2. PIOTR 3. 53060314215 7 1. FERSZTOROW-
SKI 2. MACIEJ 3. 75103001115 8 1. MROCZEK
2. KONRAD 3. 83060500578 9 1. PIECHNICZEK
2. OFKA JADWIGA 3. 84080900544 10 1. ROSIŃSKI
2. ŁUKASZ 3. 84020606635
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPRO-
GRAMOWANIEM wpisać: 2 1. 55 20 Z OBIEKTY
NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKO-
TRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA wykreślić: 1 2. 62
02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM
W ZAKRESIE INFORMATYKI 2 2. 62 03 Z DZIAŁAL-
NOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZE-
NIAMI INFORMATYCZNYMI 3 2. 62 09 Z POZO-
STAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE
TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTE-
ROWYCH 4 2. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH;
ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI
(HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 5 2. 63
12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH
6 2. 63 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJ-
NYCH 7 2. 58 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA
8 2. 63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁU-
GOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 9 2. 73 12 A POŚREDNIC-
TWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE
REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI wpisać: 10
2. 55 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWA-
TEROWANIA 11 2. 55 9 POZOSTAŁE ZAKWATERO-
WANIE 12 2. 56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄ-
ZANA Z WYŻYWIENIEM 13 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMO-
ŚCI 14 2. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 15
2. 58 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 16 2. 59 DZIA-
ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW,
NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH,
NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH 17 2. 77
WYNAJEM I DZIERŻAWA 18 2. 73 REKLAMA,
BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
2018-11-05 214/2018 1214 910530
Poz. 910530. MOBILE PARTNER SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000363689. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 26.08.2010.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/28282/18/179]

W dniu 31.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KRYSTOFORSKI 2. MAREK 3. 68073007216
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KITA
2. KAMIL PIOTR 3. 53060314215 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 910530. MOBILE PARTNER SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000363689. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 26.08.2010.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/28282/18/179]

W dniu 31.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KRYSTOFORSKI 2. MAREK 3. 68073007216
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KITA
2. KAMIL PIOTR 3. 53060314215 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki