Szczegóły spółki

Nazwa "GEO RENEWABLES" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5222956612
REGON 142488253
KRS 0000361218
Adres Aleja Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa
Telefon 8390229
Faks 8390229
E-mail renata.glowacka@georenewables.pl
WWW b.d.
PKD
  • 3511Z — wytwarzanie energii elektrycznej
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe

Brak danych

Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-02-17 32/2020 265 72263
Poz. 72263. „GEO RENEWABLES” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000361218. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 16.07.2010.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/1494/20/970]

W dniu 11.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KRÓL GŁOWACKA 2. RENATA 3. 80050206304
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. NOWAK
2. RADOSŁAW MAREK 3. 71071400035 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 72263. „GEO RENEWABLES” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000361218. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 16.07.2010.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/1494/20/970]

W dniu 11.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KRÓL GŁOWACKA 2. RENATA 3. 80050206304
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. NOWAK
2. RADOSŁAW MAREK 3. 71071400035 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
2019-09-11 176/2019 446 1017752
Poz. 1017752. „GEO RENEWABLES” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000361218. SYSTEM, wpis do
rejestru: 16.07.2010.
[RDF/175474/19/335]

W dniu 05.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.09.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1017752. „GEO RENEWABLES” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000361218. SYSTEM, wpis do
rejestru: 16.07.2010.
[RDF/175474/19/335]

W dniu 05.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.09.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-09-11 176/2019 446 1017753
Poz. 1017753. „GEO RENEWABLES” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000361218. SYSTEM, wpis do
rejestru: 16.07.2010.
[RDF/175474/19/736]

W dniu 05.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1017753. „GEO RENEWABLES” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000361218. SYSTEM, wpis do
rejestru: 16.07.2010.
[RDF/175474/19/736]

W dniu 05.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-09-11 176/2019 446 1017754
Poz. 1017754. „GEO RENEWABLES” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000361218. SYSTEM, wpis do
rejestru: 16.07.2010.
[RDF/175474/19/137]

W dniu 05.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1017754. „GEO RENEWABLES” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000361218. SYSTEM, wpis do
rejestru: 16.07.2010.
[RDF/175474/19/137]

W dniu 05.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-09-11 176/2019 446 1017755
Poz. 1017755. „GEO RENEWABLES” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000361218. SYSTEM, wpis do
rejestru: 16.07.2010.
[RDF/175492/19/296]

W dniu 05.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1017755. „GEO RENEWABLES” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000361218. SYSTEM, wpis do
rejestru: 16.07.2010.
[RDF/175492/19/296]

W dniu 05.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-02-13 31/2019 190 67478
Poz. 67478. „GEO RENEWABLES” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000361218. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 16.07.2010.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/5501/19/289]

W dniu 06.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. EUGENIU-
SZA ROMERA nr domu 4B kod pocztowy 02-784
poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miej-
scowość WARSZAWA ulica ALEJA WYŚCIGOWA
nr domu 6 kod pocztowy 02-681 poczta WARSZAWA
kraj POLSKA
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. BŁĄ-
DEK 2. JACEK KRZYSZTOF 3. 69112500691 5. CZŁO-
NEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 67478. „GEO RENEWABLES” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000361218. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 16.07.2010.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/5501/19/289]

W dniu 06.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. EUGENIU-
SZA ROMERA nr domu 4B kod pocztowy 02-784
poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miej-
scowość WARSZAWA ulica ALEJA WYŚCIGOWA
nr domu 6 kod pocztowy 02-681 poczta WARSZAWA
kraj POLSKA
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. BŁĄ-
DEK 2. JACEK KRZYSZTOF 3. 69112500691 5. CZŁO-
NEK ZARZĄDU 6. NIE
2018-11-06 215/2018 1156 927179
Poz. 927179. „GEO RENEWABLES” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000361218. SYSTEM, wpis do
rejestru: 16.07.2010.
[RDF/754406/18/644]

W dniu 01.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.08.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 927179. „GEO RENEWABLES” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000361218. SYSTEM, wpis do
rejestru: 16.07.2010.
[RDF/754406/18/644]

W dniu 01.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.08.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-11-06 215/2018 1156 927180
Poz. 927180. „GEO RENEWABLES” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000361218. SYSTEM, wpis do
rejestru: 16.07.2010.
[RDF/754407/18/45]

W dniu 01.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 927180. „GEO RENEWABLES” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000361218. SYSTEM, wpis do
rejestru: 16.07.2010.
[RDF/754407/18/45]

W dniu 01.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-11-06 215/2018 1156 927181
Poz. 927181. „GEO RENEWABLES” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000361218. SYSTEM, wpis do
rejestru: 16.07.2010.
[RDF/754408/18/446]

W dniu 01.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 927181. „GEO RENEWABLES” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000361218. SYSTEM, wpis do
rejestru: 16.07.2010.
[RDF/754408/18/446]

W dniu 01.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-11-06 215/2018 1156 927182
Poz. 927182. „GEO RENEWABLES” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000361218. SYSTEM, wpis do
rejestru: 16.07.2010.
[RDF/754409/18/847]

W dniu 01.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 927182. „GEO RENEWABLES” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000361218. SYSTEM, wpis do
rejestru: 16.07.2010.
[RDF/754409/18/847]

W dniu 01.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki