Szczegóły spółki

Nazwa BEKUPLAST SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 6351576243
REGON 276277236
KRS 0000360333
Adres ul. Chopina 15, 43-170 Łaziska Górne
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 2222Z — produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.39 0.32
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.63 0.47
Płynność bieżąca (CR) 1.17 1.39
Płynność szybka (QR) 0.71 0.7
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.63 0.47
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 4.01% 3.66%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 7.71% 8.42%
Rentowność aktywów (ROA) 4.74% 5.71%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-01-03 02/2020 367 5874
Poz. 5874. BEKUPLAST SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000360333. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.07.2010.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/36159/19/790]

W dniu 23.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. WARZECHA
2. MARCIN 3. 80100107252 4. PROKURA ŁĄCZNA
Z DRUGIM PROKURENTEM
Poz. 5874. BEKUPLAST SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000360333. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.07.2010.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/36159/19/790]

W dniu 23.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. WARZECHA
2. MARCIN 3. 80100107252 4. PROKURA ŁĄCZNA
Z DRUGIM PROKURENTEM
2018-07-16 136/2018 300 273849
Poz. 273849. BEKUPLAST SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000360333. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.07.2010.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/19356/18/985]

W dniu 13.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu wykreślić: 1 1. JAWORSKI
2. MICHAŁ JAN 3. 78092600237
Poz. 273849. BEKUPLAST SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000360333. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.07.2010.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/19356/18/985]

W dniu 13.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu wykreślić: 1 1. JAWORSKI
2. MICHAŁ JAN 3. 78092600237
2018-07-10 132/2018 403 256946
Poz. 256946. BEKUPLAST SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000360333. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.07.2010.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/18968/18/643]

W dniu 08.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. KAMP 2. HEINZ WIL-
HELM
Poz. 256946. BEKUPLAST SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000360333. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.07.2010.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/18968/18/643]

W dniu 08.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. KAMP 2. HEINZ WIL-
HELM
2018-01-25 18/2018 297 23714
Poz. 23714. BEKUPLAST SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000360333. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.07.2010.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/54182/17/812]

W dniu 18.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. ERG-SYS-


TEM SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. BEKUPLAST
SPÓŁKA AKCYJNA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 19.12.2017,
REPERTORIUM A NR 3463/2017, NOTARIUSZ ALEK-
SANDRA ZAPART, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE PRZY ULICY KOSZYKOWEJ NR 69
LOK. 2, ZMIENIONO § 2 UST. 1 I UST. 2 STATUTU
SPÓŁKI.
Poz. 23714. BEKUPLAST SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000360333. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.07.2010.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/54182/17/812]

W dniu 18.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. ERG-SYS-


TEM SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. BEKUPLAST
SPÓŁKA AKCYJNA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 19.12.2017,
REPERTORIUM A NR 3463/2017, NOTARIUSZ ALEK-
SANDRA ZAPART, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE PRZY ULICY KOSZYKOWEJ NR 69
LOK. 2, ZMIENIONO § 2 UST. 1 I UST. 2 STATUTU
SPÓŁKI.
2018-01-25 18/2018 299 23727
Poz. 23727. ERG-SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000360333. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.07.2010.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/53627/17/325]

W dniu 18.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale
lub przekształceniu 1 (dla pozycji: nr wpisu 14 data
wpisu 04.12.2017
Poz. 23727. ERG-SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000360333. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.07.2010.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/53627/17/325]

W dniu 18.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale
lub przekształceniu 1 (dla pozycji: nr wpisu 14 data
wpisu 04.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki