Szczegóły spółki

Nazwa ANALIZY ONLINE SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 1132271535
REGON 016419531
KRS 0000360084
Adres ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa
Telefon 8109999
Faks 8109999
E-mail info@analizy.pl
WWW b.d.
PKD
  • 6311Z — przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
  • 6312Z — działalność portali internetowych
  • 6399Z — pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.1 0.1
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.11 0.11
Płynność bieżąca (CR) 10.03 6.44
Płynność szybka (QR) 10.03 6.31
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.11 0.11
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 19.73% 17.53%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 29.0% 21.99%
Rentowność aktywów (ROA) 26.16% 19.88%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-02-25 38/2020 288 85964
Poz. 85964. ANALIZY ONLINE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000360084. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 19.07.2010.
[WA.XII NS-REJ.KRS/7098/20/596]

W dniu 19.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykre-
ślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA
gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica HRU-
BIESZOWSKA nr domu 6A kod pocztowy 01-209
poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miej-
scowość WARSZAWA ulica UL. SKIERNIEWICKA
nr domu 10A kod pocztowy 01-230 poczta WAR-
SZAWA kraj POLSKA
Poz. 85964. ANALIZY ONLINE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000360084. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 19.07.2010.
[WA.XII NS-REJ.KRS/7098/20/596]

W dniu 19.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykre-
ślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA
gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica HRU-
BIESZOWSKA nr domu 6A kod pocztowy 01-209
poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miej-
scowość WARSZAWA ulica UL. SKIERNIEWICKA
nr domu 10A kod pocztowy 01-230 poczta WAR-
SZAWA kraj POLSKA
2019-12-16 242/2019 296 1174860
Poz. 1174860. ANALIZY ONLINE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000360084. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 19.07.2010.
[WA.XII NS-REJ.KRS/88709/19/968]

W dniu 09.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej INFO@ANALIZY.PL
4. Adres strony internetowej ANALIZYONLINE.COM
Poz. 1174860. ANALIZY ONLINE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000360084. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 19.07.2010.
[WA.XII NS-REJ.KRS/88709/19/968]

W dniu 09.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej INFO@ANALIZY.PL
4. Adres strony internetowej ANALIZYONLINE.COM
2019-09-03 170/2019 374 1003068
Poz. 1003068. ANALIZY ONLINE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000360084. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 19.07.2010.
[WA.XII NS-REJ.KRS/57165/19/592]

W dniu 27.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. RAUPUK 2. GRZEGORZ 3. 70040101814 5. CZŁO-
NEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1003068. ANALIZY ONLINE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000360084. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 19.07.2010.
[WA.XII NS-REJ.KRS/57165/19/592]

W dniu 27.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. RAUPUK 2. GRZEGORZ 3. 70040101814 5. CZŁO-
NEK ZARZĄDU 6. NIE
2019-08-16 158/2019 445 974123
Poz. 974123. ANALIZY ONLINE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000360084. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 19.07.2010.
[WA.XII NS-REJ.KRS/52312/19/631]

W dniu 09.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. BEDNARSKI 2. MAREK
ANTONI 3. 65030108496 wpisać: 2 1. SAMODULSKI
2. BOLESŁAW JAN 3. 83050909055
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. ARTEMSKA LECIE-
JEWSKA 2. BEATA MARIA 3. 72032903806 4. PRO-
KURA ŁĄCZNA (PROKURENT MA PRAWO DZIA-
ŁAĆ ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU) wpisać:
2 1. OSIADACZ 2. ANETA URSZULA 3. 75112806620
4. PROKURA ŁĄCZNA (PROKURENT MA PRAWO
DZIAŁAĆ ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU)
Poz. 974123. ANALIZY ONLINE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000360084. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 19.07.2010.
[WA.XII NS-REJ.KRS/52312/19/631]

W dniu 09.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. BEDNARSKI 2. MAREK
ANTONI 3. 65030108496 wpisać: 2 1. SAMODULSKI
2. BOLESŁAW JAN 3. 83050909055
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. ARTEMSKA LECIE-
JEWSKA 2. BEATA MARIA 3. 72032903806 4. PRO-
KURA ŁĄCZNA (PROKURENT MA PRAWO DZIA-
ŁAĆ ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU) wpisać:
2 1. OSIADACZ 2. ANETA URSZULA 3. 75112806620
4. PROKURA ŁĄCZNA (PROKURENT MA PRAWO
DZIAŁAĆ ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU)
2019-07-09 131/2019 1084 608854
Poz. 608854. ANALIZY ONLINE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000360084. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.07.2010.
[RDF/138508/19/526]

W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 608854. ANALIZY ONLINE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000360084. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.07.2010.
[RDF/138508/19/526]

W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-09 131/2019 1084 608855
Poz. 608855. ANALIZY ONLINE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000360084. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.07.2010.
[RDF/138509/19/238]

W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 608855. ANALIZY ONLINE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000360084. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.07.2010.
[RDF/138509/19/238]

W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-09 131/2019 1084 608856
Poz. 608856. ANALIZY ONLINE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000360084. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.07.2010.
[RDF/138509/19/639]

W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 608856. ANALIZY ONLINE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000360084. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.07.2010.
[RDF/138509/19/639]

W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-09 131/2019 1084 608857
Poz. 608857. ANALIZY ONLINE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000360084. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.07.2010.
[RDF/138509/19/40]

W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 608857. ANALIZY ONLINE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000360084. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.07.2010.
[RDF/138509/19/40]

W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-09 131/2019 1084 608858
Poz. 608858. ANALIZY ONLINE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000360084. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.07.2010.
[RDF/138566/19/287]

W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 608858. ANALIZY ONLINE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000360084. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.07.2010.
[RDF/138566/19/287]

W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-09 131/2019 1084 608859
Poz. 608859. ANALIZY ONLINE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000360084. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.07.2010.
[RDF/138566/19/688]

W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 608859. ANALIZY ONLINE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000360084. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.07.2010.
[RDF/138566/19/688]

W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-09 131/2019 1084 608860
Poz. 608860. ANALIZY ONLINE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000360084. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.07.2010.
[RDF/138566/19/89]

W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 608860. ANALIZY ONLINE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000360084. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.07.2010.
[RDF/138566/19/89]

W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-09 131/2019 1084 608861
Poz. 608861. ANALIZY ONLINE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000360084. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.07.2010.
[RDF/138566/19/490]

W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 608861. ANALIZY ONLINE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000360084. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.07.2010.
[RDF/138566/19/490]

W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-09-24 185/2018 616 468525
Poz. 468525. ANALIZY ONLINE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000360084. SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 19.07.2010.
[WA.XII NS-REJ.KRS/39752/18/799]

W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DN. 11.06.2018R., REP. A NR
1341/2018, NOTARIUSZ SŁAWOMIR NAMIEL-
SKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE,
ZMIANA §5 UST.1 STATUTU SPÓŁKI, PRZYJĘCIE
JEDNOLITEGO TEKSTU STATUTU SPÓŁKI
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄ-
DZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING)
I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 2 2. 62 01 Z DZIAŁAL-
NOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 3 2. 58
29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE
POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA 4 2. 73 20
Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 5 2. 85
59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDU-
KACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
6 2. 63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁU-
GOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 7 2. 58 14 Z WYDAWA-
NIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW
8 2. 63 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMA-
CYJNYCH 9 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO
W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA wpisać: 10 2. 58
29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE
POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA 11 2. 62 01
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWA-
NIEM 12 2. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH;
ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI
(HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 13 2. 63
91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH
14 2. 63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁU-
GOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 15 2. 73 20 Z BADANIE
RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 16 2. 85 59 B POZO-
STAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 17 2. 70 22 Z POZO-
STAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
18 2. 82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANI-
ZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW
Poz. 468525. ANALIZY ONLINE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000360084. SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 19.07.2010.
[WA.XII NS-REJ.KRS/39752/18/799]

W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DN. 11.06.2018R., REP. A NR
1341/2018, NOTARIUSZ SŁAWOMIR NAMIEL-
SKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE,
ZMIANA §5 UST.1 STATUTU SPÓŁKI, PRZYJĘCIE
JEDNOLITEGO TEKSTU STATUTU SPÓŁKI
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄ-
DZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING)
I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 2 2. 62 01 Z DZIAŁAL-
NOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 3 2. 58
29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE
POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA 4 2. 73 20
Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 5 2. 85
59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDU-
KACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
6 2. 63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁU-
GOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 7 2. 58 14 Z WYDAWA-
NIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW
8 2. 63 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMA-
CYJNYCH 9 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO
W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA wpisać: 10 2. 58
29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE
POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA 11 2. 62 01
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWA-
NIEM 12 2. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH;
ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI
(HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 13 2. 63
91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH
14 2. 63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁU-
GOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 15 2. 73 20 Z BADANIE
RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 16 2. 85 59 B POZO-
STAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 17 2. 70 22 Z POZO-
STAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
18 2. 82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANI-
ZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW
2018-07-30 146/2018 255 302109
Poz. 302109. ANALIZY ONLINE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000360084. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.07.2010.
[RDF/151143/18/789]

W dniu 19.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 302109. ANALIZY ONLINE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000360084. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.07.2010.
[RDF/151143/18/789]

W dniu 19.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-30 146/2018 255 302110
Poz. 302110. ANALIZY ONLINE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000360084. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.07.2010.
[RDF/151144/18/190]

W dniu 19.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 302110. ANALIZY ONLINE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000360084. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.07.2010.
[RDF/151144/18/190]

W dniu 19.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-27 145/2018 278 300806
Poz. 300806. ANALIZY ONLINE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000360084.SYSTEM, wpis do rejestru:
19.07.2010.
[RDF/151141/18/987]

W dniu 19.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 300806. ANALIZY ONLINE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000360084.SYSTEM, wpis do rejestru:
19.07.2010.
[RDF/151141/18/987]

W dniu 19.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-27 145/2018 278 300807
Poz. 300807. ANALIZY ONLINE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000360084. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.07.2010.
[RDF/151142/18/388]

W dniu 19.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 300807. ANALIZY ONLINE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000360084. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.07.2010.
[RDF/151142/18/388]

W dniu 19.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki