Szczegóły spółki

Nazwa SEKCJA PIŁKI RĘCZNEJ - WISŁA PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7743157263
REGON 142424490
KRS 0000359753
Adres pl. Celebry Papieskiej 1, 09-400 Płock
Telefon 243 676 520
Faks 243 676 520
E-mail sekretariat@sprwislaplock.pl
WWW b.d.
PKD
 • 9312Z — działalność klubów sportowych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.34 0.68
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.51 2.12
Płynność bieżąca (CR) 0.64 1.1
Płynność szybka (QR) 0.62 1.08
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.51 2.12
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -62.94% -38.32%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -102.84% -298.57%
Rentowność aktywów (ROA) -68.07% -95.8%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-07-02 127/2020 425 371225
Poz. 371225. SEKCJA PIŁKI RĘCZNEJ - WISŁA
PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000359753. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 25.06.2010.
[RDF/209445/20/367]

W dniu 22.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 50 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 371225. SEKCJA PIŁKI RĘCZNEJ - WISŁA
PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000359753. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 25.06.2010.
[RDF/209445/20/367]

W dniu 22.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 50 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-07-02 127/2020 425 371226
Poz. 371226. SEKCJA PIŁKI RĘCZNEJ - WISŁA
PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000359753. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 25.06.2010.
[RDF/209446/20/79]

W dniu 22.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 51 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 371226. SEKCJA PIŁKI RĘCZNEJ - WISŁA
PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000359753. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 25.06.2010.
[RDF/209446/20/79]

W dniu 22.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 51 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-07-02 127/2020 425 371227
Poz. 371227. SEKCJA PIŁKI RĘCZNEJ - WISŁA
PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000359753. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 25.06.2010.
[RDF/209446/20/480]

W dniu 22.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 52 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 371227. SEKCJA PIŁKI RĘCZNEJ - WISŁA
PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000359753. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 25.06.2010.
[RDF/209446/20/480]

W dniu 22.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 52 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-07-02 127/2020 425 371228
Poz. 371228. SEKCJA PIŁKI RĘCZNEJ - WISŁA
PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000359753. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 25.06.2010.
[RDF/209446/20/881]


W dniu 22.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 53 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 371228. SEKCJA PIŁKI RĘCZNEJ - WISŁA
PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000359753. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 25.06.2010.
[RDF/209446/20/881]


W dniu 22.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 53 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-06-16 115/2020 533 311643
Poz. 311643. SEKCJA PIŁKI RĘCZNEJ - WISŁA
PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000359753. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
25.06.2010.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/7840/20/591]

W dniu 03.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 49 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 30.12.2019 R., REP. A NR 7636/2019, NOTARIUSZ
WOJCIECH CZARNOMSKI, KANCELARIA NOTA-
RIALNA W PŁOCKU. ZMIANA § 3 UST. 1 STATUTU
SPÓŁKI.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 13525300,00
ZŁ wpisać: 1. 14493500,00 ZŁ wykreślić: 3. 135253
wpisać: 3. 144935 wykreślić: 4. 100,00 ZŁ wpisać:
4. 100,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. P) wykreślić:
2. 11253 2 (dla pozycji: 1. R) 2. 13500 3 (dla pozycji:
1. S) 2. 10000 4 (dla pozycji: 1. T) 2. 5000 5 (dla pozy-
cji: 1. U) 2. 10000 wpisać: 2. 9435 6 1. AC 2. 12000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE 7 1. AD
2. 8000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
8 1. AE 2. 10000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJO-
WANE 9 1. AF 2. 20000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZY-
WILEJOWANE
Poz. 311643. SEKCJA PIŁKI RĘCZNEJ - WISŁA
PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000359753. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
25.06.2010.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/7840/20/591]

W dniu 03.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 49 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 30.12.2019 R., REP. A NR 7636/2019, NOTARIUSZ
WOJCIECH CZARNOMSKI, KANCELARIA NOTA-
RIALNA W PŁOCKU. ZMIANA § 3 UST. 1 STATUTU
SPÓŁKI.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 13525300,00
ZŁ wpisać: 1. 14493500,00 ZŁ wykreślić: 3. 135253
wpisać: 3. 144935 wykreślić: 4. 100,00 ZŁ wpisać:
4. 100,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. P) wykreślić:
2. 11253 2 (dla pozycji: 1. R) 2. 13500 3 (dla pozycji:
1. S) 2. 10000 4 (dla pozycji: 1. T) 2. 5000 5 (dla pozy-
cji: 1. U) 2. 10000 wpisać: 2. 9435 6 1. AC 2. 12000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE 7 1. AD
2. 8000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
8 1. AE 2. 10000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJO-
WANE 9 1. AF 2. 20000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZY-
WILEJOWANE
2019-07-03 127/2019 1090 531622
Poz. 531622. SEKCJA PIŁKI RĘCZNEJ - WISŁA
PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000359753. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 25.06.2010.
[RDF/130811/19/334]W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 531622. SEKCJA PIŁKI RĘCZNEJ - WISŁA
PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000359753. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 25.06.2010.
[RDF/130811/19/334]W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-03 127/2019 1090 531623
Poz. 531623. SEKCJA PIŁKI RĘCZNEJ - WISŁA
PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000359753. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 25.06.2010.
[RDF/130811/19/735]

W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 531623. SEKCJA PIŁKI RĘCZNEJ - WISŁA
PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000359753. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 25.06.2010.
[RDF/130811/19/735]

W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-03 127/2019 1090 531624
Poz. 531624. SEKCJA PIŁKI RĘCZNEJ - WISŁA
PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000359753. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 25.06.2010.
[RDF/130811/19/136]

W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 531624. SEKCJA PIŁKI RĘCZNEJ - WISŁA
PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000359753. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 25.06.2010.
[RDF/130811/19/136]

W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-03 127/2019 1090 531625
Poz. 531625. SEKCJA PIŁKI RĘCZNEJ - WISŁA
PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000359753. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 25.06.2010.
[RDF/130811/19/537]

W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 47 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 531625. SEKCJA PIŁKI RĘCZNEJ - WISŁA
PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000359753. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 25.06.2010.
[RDF/130811/19/537]

W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 47 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-28 102/2019 510 325436
Poz. 325436. SEKCJA PIŁKI RĘCZNEJ - WISŁA
PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000359753. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
25.06.2010.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/13473/19/102]

W dniu 21.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 31.01.2019 R., REP. A NR 513/2019, NOTARIUSZ
WOJCIECH CZARNOMSKI, KANCELARIA NOTA-
RIALNA W PŁOCKU, ZMIANA § 3 UST. 1 STATUTU
SPÓŁKI.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 11525300,00 ZŁ
wpisać: 1. 13525300,00 ZŁ wykreślić: 3. 115253 wpi-
sać: 3. 135253
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. AB 2. 20000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 325436. SEKCJA PIŁKI RĘCZNEJ - WISŁA
PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000359753. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
25.06.2010.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/13473/19/102]

W dniu 21.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 31.01.2019 R., REP. A NR 513/2019, NOTARIUSZ
WOJCIECH CZARNOMSKI, KANCELARIA NOTA-
RIALNA W PŁOCKU, ZMIANA § 3 UST. 1 STATUTU
SPÓŁKI.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 11525300,00 ZŁ
wpisać: 1. 13525300,00 ZŁ wykreślić: 3. 115253 wpi-
sać: 3. 135253
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. AB 2. 20000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
2019-04-04 67/2019 472 170401
Poz. 170401. SEKCJA PIŁKI RĘCZNEJ - WISŁA
PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000359753. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
25.06.2010.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/7328/19/678]

W dniu 28.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. MURAWSKI 2. HUBERT MAREK 3. 77032406090
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. WIŚNIEWSKI
2. ADAM ZBIGNIEW 3. 80102406939 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. CZWARTEK 2. ROBERT
3. 68042900616 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 170401. SEKCJA PIŁKI RĘCZNEJ - WISŁA
PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000359753. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
25.06.2010.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/7328/19/678]

W dniu 28.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. MURAWSKI 2. HUBERT MAREK 3. 77032406090
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. WIŚNIEWSKI
2. ADAM ZBIGNIEW 3. 80102406939 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. CZWARTEK 2. ROBERT
3. 68042900616 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2019-03-29 63/2019 235 144608
Poz. 144608. SEKCJA PIŁKI RĘCZNEJ - WISŁA
PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000359753. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
25.06.2010.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/6715/19/487]

W dniu 22.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 12.09.2018 R., REP. A NR 5254/2018, NOTARIUSZ
WOJCIECH CZARNOMSKI, KANCELARIA NOTA-
RIALNA W PŁOCKU. ZMIANA § 3 UST. 1 STATUTU
SPÓŁKI. 13.11.2018 R., REP. A NR 6869/2018, NOTA-
RIUSZ WOJCIECH CZARNOMSKI, KANCELARIA
NOTARIALNA W PŁOCKU. ZMIANA § 3 UST. 1 STA-
TUTU SPÓŁKI.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 9525300,00
ZŁ wpisać: 1. 11525300,00 ZŁ wykreślić: 3. 95253
wpisać: 3. 115253 wykreślić: 4. 100,00 ZŁ wpisać:
4. 100,00 ZŁ wykreślić: 5. 9525300,00 ZŁ wpisać:
5. 11525300,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. Z 2. 10000 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE 2 1. AA 2. 10000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 144608. SEKCJA PIŁKI RĘCZNEJ - WISŁA
PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000359753. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
25.06.2010.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/6715/19/487]

W dniu 22.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 12.09.2018 R., REP. A NR 5254/2018, NOTARIUSZ
WOJCIECH CZARNOMSKI, KANCELARIA NOTA-
RIALNA W PŁOCKU. ZMIANA § 3 UST. 1 STATUTU
SPÓŁKI. 13.11.2018 R., REP. A NR 6869/2018, NOTA-
RIUSZ WOJCIECH CZARNOMSKI, KANCELARIA
NOTARIALNA W PŁOCKU. ZMIANA § 3 UST. 1 STA-
TUTU SPÓŁKI.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 9525300,00
ZŁ wpisać: 1. 11525300,00 ZŁ wykreślić: 3. 95253
wpisać: 3. 115253 wykreślić: 4. 100,00 ZŁ wpisać:
4. 100,00 ZŁ wykreślić: 5. 9525300,00 ZŁ wpisać:
5. 11525300,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. Z 2. 10000 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE 2 1. AA 2. 10000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
2019-03-08 48/2019 276 104011
Poz. 104011. SEKCJA PIŁKI RĘCZNEJ - WISŁA PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000359753. SĄD REJO-
NOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.06.2010.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/2424/19/820]

W dniu 01.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 25.07.2018 R., REP. A NR 4236/2018, NOTARIUSZ
WOJCIECH CZARNOMSKI, KANCELARIA NOTA-
RIALNA W PŁOCKU. ZMIANA § 3 UST. 1 STATUTU
SPÓŁKI.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 14828500,00
ZŁ wpisać: 1. 9525300,00 ZŁ wykreślić: 3. 148285
wpisać: 3. 95253 wykreślić: 4. 100,00 ZŁ wpisać:
4. 100,00 ZŁ wykreślić: 5. 14828500,00 ZŁ wpisać:
5. 9525300,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. G) wykreślić:
2. 6035 2 (dla pozycji: 1. H) 2. 2250 3 (dla pozycji:
1. I) 2. 3000 4 (dla pozycji: 1. J) 2. 7500 5 (dla pozycji:
1. K) 2. 4000 6 (dla pozycji: 1. L) 2. 3500 7 (dla pozycji:
1. M) 2. 15000 8 (dla pozycji: 1. N) 2. 10000 9 (dla
pozycji: 1. O) 2. 3000 10 (dla pozycji: 1. P) 2. 15000
wpisać: 2. 11253 11 1. Y 2. 5000 3. AKCJE NIE SĄ
UPRZYWILEJOWANE
Poz. 104011. SEKCJA PIŁKI RĘCZNEJ - WISŁA PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000359753. SĄD REJO-
NOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.06.2010.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/2424/19/820]

W dniu 01.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 25.07.2018 R., REP. A NR 4236/2018, NOTARIUSZ
WOJCIECH CZARNOMSKI, KANCELARIA NOTA-
RIALNA W PŁOCKU. ZMIANA § 3 UST. 1 STATUTU
SPÓŁKI.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 14828500,00
ZŁ wpisać: 1. 9525300,00 ZŁ wykreślić: 3. 148285
wpisać: 3. 95253 wykreślić: 4. 100,00 ZŁ wpisać:
4. 100,00 ZŁ wykreślić: 5. 14828500,00 ZŁ wpisać:
5. 9525300,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. G) wykreślić:
2. 6035 2 (dla pozycji: 1. H) 2. 2250 3 (dla pozycji:
1. I) 2. 3000 4 (dla pozycji: 1. J) 2. 7500 5 (dla pozycji:
1. K) 2. 4000 6 (dla pozycji: 1. L) 2. 3500 7 (dla pozycji:
1. M) 2. 15000 8 (dla pozycji: 1. N) 2. 10000 9 (dla
pozycji: 1. O) 2. 3000 10 (dla pozycji: 1. P) 2. 15000
wpisać: 2. 11253 11 1. Y 2. 5000 3. AKCJE NIE SĄ
UPRZYWILEJOWANE
2018-11-20 224/2018 1720 1092417
Poz. 1092417. SEKCJA PIŁKI RĘCZNEJ - WISŁA
PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000359753. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
25.06.2010.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/33495/18/557]

W dniu 16.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 07.05.2018 R., REP. A NR 2327/2018, NOTARIUSZ
MARCIN SZCZEPANIAK, KANCELARIA NOTA-
RIALNA W PŁOCKU. ZMIANA § 3 UST. 1 STATUTU
SPÓŁKI.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 13828500,00
ZŁ wpisać: 1. 14828500,00 ZŁ wykreślić: 3. 138285
wpisać: 3. 148285 wykreślić: 4. 100,00 ZŁ wpisać:
4. 100,00 ZŁ wykreślić: 5. 13828500,00 ZŁ wpisać:
5. 14828500,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. X 2. 10000 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 1092417. SEKCJA PIŁKI RĘCZNEJ - WISŁA
PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000359753. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
25.06.2010.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/33495/18/557]

W dniu 16.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 07.05.2018 R., REP. A NR 2327/2018, NOTARIUSZ
MARCIN SZCZEPANIAK, KANCELARIA NOTA-
RIALNA W PŁOCKU. ZMIANA § 3 UST. 1 STATUTU
SPÓŁKI.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 13828500,00
ZŁ wpisać: 1. 14828500,00 ZŁ wykreślić: 3. 138285
wpisać: 3. 148285 wykreślić: 4. 100,00 ZŁ wpisać:
4. 100,00 ZŁ wykreślić: 5. 13828500,00 ZŁ wpisać:
5. 14828500,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. X 2. 10000 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
2018-10-11 198/2018 18 44558
Poz. 44558. SEKCJA PIŁKI RĘCZNEJ - WISŁA PŁOCK SPÓŁKA
AKCYJNA w Płocku. KRS 0000359753. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 25 czerwca 2010 r.
[BMSiG-44338/2018]

Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock S.A. z siedzibą w Płocku,
pl. Celebry Papieskiej 1, 09-400 Płock, zawiadamia, że Nad-
zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Sekcja Piłki Ręcznej
- Wisły Płock S.A. uchwałą nr 19/WZ/2018 z dnia 25.07.2018 r.,
dokonało dobrowolnego umorzenia akcji imiennych serii:
- G nr od G -65 604 do G -71 638 należących do Gminy Miasto
 Płock o wartości nominalnej 100,00 zł każda akcja, o łącznej
 wartości nominalnej 603.500,00 zł
- H nr od H -71 639 do H -73 888, należących do Gminy Miasto
 Płock o wartości nominalnej 100,00 zł każda akcja, o łącznej
 wartości nominalnej 225.000,00 zł
- I nr od I -73 889 do I -76 888, należących do Gminy Miasto
 Płock o wartości nominalnej 100,00 zł każda akcja, o łącznej
 wartości nominalnej 300.000,00 zł
- J nr od J -76 889 do J -84 388, należących do Gminy Miasto
 Płock o wartości nominalnej 100,00 zł każda akcja, o łącznej
 wartości nominalnej 750.000,00 zł
- K nr od K -84 389 do K -88 388, należących do Gminy Miasto
 Płock o wartości nominalnej 100,00 zł każda akcja, o łącznej
 wartości nominalnej 400.000,00 zł
- L nr od L -88 389 do L -91 888, należących do Gminy Miasto
 Płock o wartości nominalnej 100,00 zł każda akcja, o łącznej
 wartości nominalnej 350.000,00 zł
- M nr od M -91 889 do M -106 888, należących do Gminy
 Miasto Płock o wartości nominalnej 100,00 zł każda akcja,
 o łącznej wartości nominalnej 1.500.000,00 zł
- N nr od N -106 889 do N -116 888, należących do Gminy
 Miasto Płock o wartości nominalnej 100,00 zł każda akcja,
 o łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 zł
- O nr od O -116 889 do O -119 888, należących do Gminy
 Miasto Płock o wartości nominalnej 100,00 zł każda akcja,
 o łącznej wartości nominalnej 300.000,00 zł- P nr od P -119 889 do P -123 635, należących do Gminy
 Miasto Płock o wartości nominalnej 100,00 zł każda akcja,
 o łącznej wartości nominalnej 374.700,00 zł

oraz obniżenia kapitału zakładowego z kwoty 14.828.500,00 zł
do kwoty 9.025.300,00 zł, tj. o kwotę 5.803.200,00 zł.

Zarząd podjął uchwałę 31/ZS/2018 z dnia 11.09.2018 r. o unie-
ważnieniu dokumentów i odcinków zbiorowych akcji spółki
sekcja Piłki Ręcznej - Wisły Płock S.A. serii G nr od G - 65 604
do G - 71 638, H nr od H - 71 639 do H - 73 888, I nr od I - 73 889
do I - 76 888, J nr od J - 76 889 do J - 84 388, K nr od K - 84 389
do K - 88 388, L nr od L -88 389 do L - 91 888, M nr od M -91
889 do M -106 888, N nr od N -106 889 do N -116 888, O nr od
O - 116 889 do O - 119 888 i P nr od P - 119 889 do P - 123 635.

Zarząd na zasadzie art. 456 § 1 ksh wzywa wierzycieli Spółki
niezgadzających się na obniżenie kapitału zakładowego, aby
wnieśli sprzeciw na adres Spółki w terminie 3 miesięcy od
daty niniejszego ogłoszenia.

Prezes Zarządu - Adam Wiśniewski
Wiceprezes Zarządu - Hubert Murawski
Poz. 44558. SEKCJA PIŁKI RĘCZNEJ - WISŁA PŁOCK SPÓŁKA
AKCYJNA w Płocku. KRS 0000359753. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 25 czerwca 2010 r.
[BMSiG-44338/2018]

Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock S.A. z siedzibą w Płocku,
pl. Celebry Papieskiej 1, 09-400 Płock, zawiadamia, że Nad-
zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Sekcja Piłki Ręcznej
- Wisły Płock S.A. uchwałą nr 19/WZ/2018 z dnia 25.07.2018 r.,
dokonało dobrowolnego umorzenia akcji imiennych serii:
- G nr od G -65 604 do G -71 638 należących do Gminy Miasto
 Płock o wartości nominalnej 100,00 zł każda akcja, o łącznej
 wartości nominalnej 603.500,00 zł
- H nr od H -71 639 do H -73 888, należących do Gminy Miasto
 Płock o wartości nominalnej 100,00 zł każda akcja, o łącznej
 wartości nominalnej 225.000,00 zł
- I nr od I -73 889 do I -76 888, należących do Gminy Miasto
 Płock o wartości nominalnej 100,00 zł każda akcja, o łącznej
 wartości nominalnej 300.000,00 zł
- J nr od J -76 889 do J -84 388, należących do Gminy Miasto
 Płock o wartości nominalnej 100,00 zł każda akcja, o łącznej
 wartości nominalnej 750.000,00 zł
- K nr od K -84 389 do K -88 388, należących do Gminy Miasto
 Płock o wartości nominalnej 100,00 zł każda akcja, o łącznej
 wartości nominalnej 400.000,00 zł
- L nr od L -88 389 do L -91 888, należących do Gminy Miasto
 Płock o wartości nominalnej 100,00 zł każda akcja, o łącznej
 wartości nominalnej 350.000,00 zł
- M nr od M -91 889 do M -106 888, należących do Gminy
 Miasto Płock o wartości nominalnej 100,00 zł każda akcja,
 o łącznej wartości nominalnej 1.500.000,00 zł
- N nr od N -106 889 do N -116 888, należących do Gminy
 Miasto Płock o wartości nominalnej 100,00 zł każda akcja,
 o łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 zł
- O nr od O -116 889 do O -119 888, należących do Gminy
 Miasto Płock o wartości nominalnej 100,00 zł każda akcja,
 o łącznej wartości nominalnej 300.000,00 zł- P nr od P -119 889 do P -123 635, należących do Gminy
 Miasto Płock o wartości nominalnej 100,00 zł każda akcja,
 o łącznej wartości nominalnej 374.700,00 zł

oraz obniżenia kapitału zakładowego z kwoty 14.828.500,00 zł
do kwoty 9.025.300,00 zł, tj. o kwotę 5.803.200,00 zł.

Zarząd podjął uchwałę 31/ZS/2018 z dnia 11.09.2018 r. o unie-
ważnieniu dokumentów i odcinków zbiorowych akcji spółki
sekcja Piłki Ręcznej - Wisły Płock S.A. serii G nr od G - 65 604
do G - 71 638, H nr od H - 71 639 do H - 73 888, I nr od I - 73 889
do I - 76 888, J nr od J - 76 889 do J - 84 388, K nr od K - 84 389
do K - 88 388, L nr od L -88 389 do L - 91 888, M nr od M -91
889 do M -106 888, N nr od N -106 889 do N -116 888, O nr od
O - 116 889 do O - 119 888 i P nr od P - 119 889 do P - 123 635.

Zarząd na zasadzie art. 456 § 1 ksh wzywa wierzycieli Spółki
niezgadzających się na obniżenie kapitału zakładowego, aby
wnieśli sprzeciw na adres Spółki w terminie 3 miesięcy od
daty niniejszego ogłoszenia.

Prezes Zarządu - Adam Wiśniewski
Wiceprezes Zarządu - Hubert Murawski
2018-09-05 172/2018 429 354502
Poz. 354502. SEKCJA PIŁKI RĘCZNEJ - WISŁA
PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000359753. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
25.06.2010.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/9136/18/134]

W dniu 26.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2017 R.,
REPERTORIUM A NR 5305/2017, NOTARIUSZ MAR-
CIN SZCZEPANIAK, KANCELARIA NOTARIALNA
MARCIN SZCZEPANIAK WOJCIECH CZARNOM-
SKI NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, UL. SYNA-
GOGALNA 4, LOK. 9, 09-400 PŁOCK - ZMIANA


PAR. 3 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI AKT NOTARIALNY
Z DNIA 14 GRUDNIA 2017 R., REPERTORIUM
A NR 21662/2017, NOTARIUSZ HANNA BANUCHA,
KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA
BARBARA MACUGA-NOTARIUSZ HANNA BANU-
CHA-NOTARIUSZ, UL. KWIATKA 8, 09-402 PŁOCK
- ZMIANA PAR. 3 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI AKT
NOTARIALNY Z DNIA 26 STYCZNIA 2018R., REPER-
TORIUM A NR 1855/2018, NOTARIUSZ HANNA
BANUCHA, KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA
CYWILNA BARBARA MACUGA-NOTARIUSZ
HANNA BANUCHA-NOTARIUSZ, UL. KWIATKA 8,
09-402 PŁOCK - ZMIANA PAR. 3 UST. 1 STATUTU
SPÓŁKI AKT NOTARIALNY Z DNIA 09 LUTEGO
2018 R., REPERTORIUM A NR 2655/2018, NOTA-
RIUSZ HANNA BANUCHA, KANCELARIA NOTA-
RIALNA SPÓŁKA CYWILNA BARBARA MACUGA-
-NOTARIUSZ HANNA BANUCHA-NOTARIUSZ,
UL. KWIATKA 8, 09-402 PŁOCK - ZMIANA PAR. 3
UST. 1 STATUTU SPÓŁKI
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 10828500,00 ZŁ
wpisać: 1. 13828500,00 ZŁ wykreślić: 3. 108285 wpi-
sać: 3. 138285 wykreślić: 5. 10828500,00 ZŁ wpisać:
5. 13828500,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1.T 2. 5000 3. AKCJE NIE
SĄ UPRZYWILEJOWANE 2 1. U 2. 10000 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE 3 1. W 2. 15000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. PIOTROWSKI 2. MAR-
CIN 3. 72101909353
Poz. 354502. SEKCJA PIŁKI RĘCZNEJ - WISŁA
PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000359753. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
25.06.2010.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/9136/18/134]

W dniu 26.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2017 R.,
REPERTORIUM A NR 5305/2017, NOTARIUSZ MAR-
CIN SZCZEPANIAK, KANCELARIA NOTARIALNA
MARCIN SZCZEPANIAK WOJCIECH CZARNOM-
SKI NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, UL. SYNA-
GOGALNA 4, LOK. 9, 09-400 PŁOCK - ZMIANA


PAR. 3 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI AKT NOTARIALNY
Z DNIA 14 GRUDNIA 2017 R., REPERTORIUM
A NR 21662/2017, NOTARIUSZ HANNA BANUCHA,
KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA
BARBARA MACUGA-NOTARIUSZ HANNA BANU-
CHA-NOTARIUSZ, UL. KWIATKA 8, 09-402 PŁOCK
- ZMIANA PAR. 3 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI AKT
NOTARIALNY Z DNIA 26 STYCZNIA 2018R., REPER-
TORIUM A NR 1855/2018, NOTARIUSZ HANNA
BANUCHA, KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA
CYWILNA BARBARA MACUGA-NOTARIUSZ
HANNA BANUCHA-NOTARIUSZ, UL. KWIATKA 8,
09-402 PŁOCK - ZMIANA PAR. 3 UST. 1 STATUTU
SPÓŁKI AKT NOTARIALNY Z DNIA 09 LUTEGO
2018 R., REPERTORIUM A NR 2655/2018, NOTA-
RIUSZ HANNA BANUCHA, KANCELARIA NOTA-
RIALNA SPÓŁKA CYWILNA BARBARA MACUGA-
-NOTARIUSZ HANNA BANUCHA-NOTARIUSZ,
UL. KWIATKA 8, 09-402 PŁOCK - ZMIANA PAR. 3
UST. 1 STATUTU SPÓŁKI
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 10828500,00 ZŁ
wpisać: 1. 13828500,00 ZŁ wykreślić: 3. 108285 wpi-
sać: 3. 138285 wykreślić: 5. 10828500,00 ZŁ wpisać:
5. 13828500,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1.T 2. 5000 3. AKCJE NIE
SĄ UPRZYWILEJOWANE 2 1. U 2. 10000 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE 3 1. W 2. 15000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. PIOTROWSKI 2. MAR-
CIN 3. 72101909353
2018-09-05 172/2018 430 354503
Poz. 354503. SEKCJA PIŁKI RĘCZNEJ - WISŁA
PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000359753. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 25.06.2010.
[RDF/198047/18/817]

W dniu 26.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 354503. SEKCJA PIŁKI RĘCZNEJ - WISŁA
PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000359753. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 25.06.2010.
[RDF/198047/18/817]

W dniu 26.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-05 172/2018 430 354504
Poz. 354504. SEKCJA PIŁKI RĘCZNEJ - WISŁA
PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000359753. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 25.06.2010.
[RDF/198048/18/218]

W dniu 26.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 354504. SEKCJA PIŁKI RĘCZNEJ - WISŁA
PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000359753. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 25.06.2010.
[RDF/198048/18/218]

W dniu 26.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-05 172/2018 430 354505
Poz. 354505. SEKCJA PIŁKI RĘCZNEJ - WISŁA
PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000359753. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 25.06.2010.
[RDF/198049/18/619]

W dniu 26.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 354505. SEKCJA PIŁKI RĘCZNEJ - WISŁA
PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000359753. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 25.06.2010.
[RDF/198049/18/619]

W dniu 26.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-05 172/2018 430 354506
Poz. 354506. SEKCJA PIŁKI RĘCZNEJ - WISŁA
PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000359753. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 25.06.2010.
[RDF/198050/18/331]

W dniu 26.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 354506. SEKCJA PIŁKI RĘCZNEJ - WISŁA
PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000359753. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 25.06.2010.
[RDF/198050/18/331]

W dniu 26.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-05-09 89/2018 319 118405
Poz. 118405. SEKCJA PIŁKI RĘCZNEJ - WISŁA PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000359753. SĄD REJO-
NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.06.2010.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/2771/18/522]

W dniu 27.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 14
SIERPNIA 2017 ROKU, AKT NOTARIALNY REPER-
TORIUM A NR 4361/2017, NOTARIUSZ WOJCIECH
CZARNOMSKI, KANCELARIA NOTARIALNA MAR-
CIN SZCZEPANIAK WOJCIECH CZARNOMSKI NOTA-
RIUSZE S.C., UL. SYNAGOGALNA 4 LOK. 9, 09 - 400
PŁOCK ZMIANATREŚCI § 3 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 14163300,00
ZŁ wpisać: 1. 10828500,00 ZŁ wykreślić: 3. 141633
wpisać: 3. 108285 wykreślić: 4. 100,00 ZŁ wpisać:
4. 100,00 ZŁ wykreślić: 5. 14163300,00 ZŁ wpisać:
5. 10828500,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. B) wykreślić:
2. 9245 2 (dla pozycji: 1. D) 2. 10000 3 (dla pozycji:
1. E) 2. 2400 4 (dla pozycji: 1. F) 2. 4738 5 (dla pozycji:
1. G) 2. 13000 wpisać: 2. 6035
Poz. 118405. SEKCJA PIŁKI RĘCZNEJ - WISŁA PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000359753. SĄD REJO-
NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.06.2010.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/2771/18/522]

W dniu 27.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 14
SIERPNIA 2017 ROKU, AKT NOTARIALNY REPER-
TORIUM A NR 4361/2017, NOTARIUSZ WOJCIECH
CZARNOMSKI, KANCELARIA NOTARIALNA MAR-
CIN SZCZEPANIAK WOJCIECH CZARNOMSKI NOTA-
RIUSZE S.C., UL. SYNAGOGALNA 4 LOK. 9, 09 - 400
PŁOCK ZMIANATREŚCI § 3 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 14163300,00
ZŁ wpisać: 1. 10828500,00 ZŁ wykreślić: 3. 141633
wpisać: 3. 108285 wykreślić: 4. 100,00 ZŁ wpisać:
4. 100,00 ZŁ wykreślić: 5. 14163300,00 ZŁ wpisać:
5. 10828500,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. B) wykreślić:
2. 9245 2 (dla pozycji: 1. D) 2. 10000 3 (dla pozycji:
1. E) 2. 2400 4 (dla pozycji: 1. F) 2. 4738 5 (dla pozycji:
1. G) 2. 13000 wpisać: 2. 6035

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki