Szczegóły spółki

Nazwa MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 9542700833
REGON 241552141
KRS 0000357904
Adres ul. Strzelecka 9, 40-073 Katowice
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 8610Z — działalność szpitali
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.49 0.53
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.97 1.13
Płynność bieżąca (CR) 1.03 1.18
Płynność szybka (QR) 1.0 1.12
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.97 1.13
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -0.42% -5.35%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -0.75% -10.0%
Rentowność aktywów (ROA) -0.38% -4.7%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-01-27 17/2020 293 38823
Poz. 38823. MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000357904. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 07.06.2010.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/37116/19/374]

W dniu 20.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej SEKRETARIAT@
MEDHOLDING.EU 4. Adres strony internetowej
WWW.MEDHOLDING.EU
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. FROS 2. AGNIESZKA 3. 79072201648 5. WICE-
PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. ONAK 2. PATRYCJA
3. 92060206469 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 38823. MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000357904. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 07.06.2010.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/37116/19/374]

W dniu 20.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej SEKRETARIAT@
MEDHOLDING.EU 4. Adres strony internetowej
WWW.MEDHOLDING.EU
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. FROS 2. AGNIESZKA 3. 79072201648 5. WICE-
PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. ONAK 2. PATRYCJA
3. 92060206469 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
2019-06-26 122/2019 653 463623
Poz. 463623. MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000357904. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.06.2010.
[RDF/124802/19/715]

W dniu 18.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 463623. MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000357904. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.06.2010.
[RDF/124802/19/715]

W dniu 18.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-26 122/2019 653 463624
Poz. 463624. MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000357904. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.06.2010.
[RDF/124803/19/427]

W dniu 18.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 463624. MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000357904. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.06.2010.
[RDF/124803/19/427]

W dniu 18.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-26 122/2019 654 463625
Poz. 463625. MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000357904. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.06.2010.
[RDF/124803/19/828]

W dniu 18.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 463625. MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000357904. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.06.2010.
[RDF/124803/19/828]

W dniu 18.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-26 122/2019 654 463626
Poz. 463626. MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000357904. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.06.2010.
[RDF/124803/19/229]

W dniu 18.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 463626. MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000357904. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.06.2010.
[RDF/124803/19/229]

W dniu 18.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-10 90/2019 353 280846
Poz. 280846. MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000357904. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 07.06.2010.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/12098/19/274]

W dniu 07.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 10.04.2019R. REPERTORIUM A NR 2106/2019
NOTARIUSZ SATURNIN OCIESSA KANCELARIA
NOTARIALNA W SOSNOWCU UL. 3 MAJA 19 ZMIE-
NIONO: § 4 UST. 1 STATUTU
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 46 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW
FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH 2 2. 85 59
B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE wpisać:
3 2. 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMA-
GAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEMUBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
4 2. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA
KREDYTÓW
Poz. 280846. MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000357904. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 07.06.2010.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/12098/19/274]

W dniu 07.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 10.04.2019R. REPERTORIUM A NR 2106/2019
NOTARIUSZ SATURNIN OCIESSA KANCELARIA
NOTARIALNA W SOSNOWCU UL. 3 MAJA 19 ZMIE-
NIONO: § 4 UST. 1 STATUTU
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 46 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW
FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH 2 2. 85 59
B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE wpisać:
3 2. 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMA-
GAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEMUBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
4 2. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA
KREDYTÓW
2019-03-08 48/2019 275 103995
Poz. 103995. MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000357904. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 07.06.2010.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/4271/19/162]

W dniu 01.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 01.02.2019R., REPERTORIUM A NR 503/2019,
NOTARIUSZ SATURNIN OCIESSA, KANCELARIA
NOTARIALNA W SOSNOWCU UL. 3 MAJA 19 ZMIE-
NIONO: § 5 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 9000000,00 ZŁ
wpisać: 1. 10697015,85 ZŁ wykreślić: 3. 180000000
wpisać: 3. 213940317 wykreślić: 5. 9000000,00 ZŁ
wpisać: 5. 10697015,85 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. E 2. 33940317
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale
lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE INNEJ
SPÓŁKI 2. POŁĄCZENIE SPÓŁKI MED HOLDING
SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH
ZE SPÓŁKĄ GÓRNOŚLĄSKIE TOWARZYSTWO
MEDYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ
W KATOWICACH POLEGAJĄCE NA PRZEJĘCIU
PRZEZ MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKI
GÓRNOŚLĄSKIE TOWARZYSTWO MEDYCZNE
SPÓŁKA AKCYJNA UCHWALONE UCHWAŁĄ NAD-
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MED
HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 01 LUTEGO
2019R. ORAZ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA GÓRNOŚLĄSKIEGO TOWARZY-
STWA MEDYCZNEGO SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA
01 LUTEGO 2019R.
Poz. 103995. MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000357904. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 07.06.2010.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/4271/19/162]

W dniu 01.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 01.02.2019R., REPERTORIUM A NR 503/2019,
NOTARIUSZ SATURNIN OCIESSA, KANCELARIA
NOTARIALNA W SOSNOWCU UL. 3 MAJA 19 ZMIE-
NIONO: § 5 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 9000000,00 ZŁ
wpisać: 1. 10697015,85 ZŁ wykreślić: 3. 180000000
wpisać: 3. 213940317 wykreślić: 5. 9000000,00 ZŁ
wpisać: 5. 10697015,85 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. E 2. 33940317
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale
lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE INNEJ
SPÓŁKI 2. POŁĄCZENIE SPÓŁKI MED HOLDING
SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH
ZE SPÓŁKĄ GÓRNOŚLĄSKIE TOWARZYSTWO
MEDYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ
W KATOWICACH POLEGAJĄCE NA PRZEJĘCIU
PRZEZ MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKI
GÓRNOŚLĄSKIE TOWARZYSTWO MEDYCZNE
SPÓŁKA AKCYJNA UCHWALONE UCHWAŁĄ NAD-
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MED
HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 01 LUTEGO
2019R. ORAZ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA GÓRNOŚLĄSKIEGO TOWARZY-
STWA MEDYCZNEGO SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA
01 LUTEGO 2019R.
2018-08-22 162/2018 304 327674
Poz. 327674. MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000357904. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.06.2010.
[RDF/172309/18/198]

W dniu 22.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 327674. MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000357904. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.06.2010.
[RDF/172309/18/198]

W dniu 22.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-08-22 162/2018 304 327675
Poz. 327675. MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000357904. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.06.2010.
[RDF/172310/18/910]

W dniu 22.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 327675. MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000357904. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.06.2010.
[RDF/172310/18/910]

W dniu 22.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-08-22 162/2018 304 327676
Poz. 327676. MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000357904. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.06.2010.
[RDF/172311/18/311]

W dniu 22.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 327676. MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000357904. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.06.2010.
[RDF/172311/18/311]

W dniu 22.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-08-22 162/2018 304 327677
Poz. 327677. MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000357904. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.06.2010.
[RDF/172312/18/712]

W dniu 22.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 327677. MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000357904. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.06.2010.
[RDF/172312/18/712]

W dniu 22.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki