Szczegóły spółki

Nazwa LIST POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7010233703
REGON 142360990
KRS 0000357739
Adres ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 6201Z — działalność związana z oprogramowaniem
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.56 0.56
Zadłużenie / kapitał (D/E) 1.27 1.29
Płynność bieżąca (CR) 2.74 2.4
Płynność szybka (QR) 2.74 2.4
Złota/srebrna reguła bilansowa 1.27 1.29
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 2.94% 6.5%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 6.04% 14.31%
Rentowność aktywów (ROA) 2.66% 6.25%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Brak danych

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki