Szczegóły spółki

Nazwa LS AIRPORT SERVICES SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5222949523
REGON 142405221
KRS 0000355602
Adres ul. Jamesa Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa
Telefon 6068017
Faks 6068017
E-mail sekretariat@lsas.pl
WWW b.d.
PKD
  • 5223Z — działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.43 0.4
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.77 0.67
Płynność bieżąca (CR) 1.4 1.49
Płynność szybka (QR) 1.36 1.43
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.77 0.67
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 7.95% 6.67%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 14.17% 13.2%
Rentowność aktywów (ROA) 8.01% 7.9%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-12-17 243/2019 304 1177118
Poz. 1177118. LS AIRPORT SERVICES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000355602. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 30.04.2010.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/70157/19/590]

W dniu 10.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 26.11.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018 1 2. OD 01.01.2018 DO
31.12.2018 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 1 4. OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1177118. LS AIRPORT SERVICES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000355602. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 30.04.2010.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/70157/19/590]

W dniu 10.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 26.11.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018 1 2. OD 01.01.2018 DO
31.12.2018 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 1 4. OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-22 98/2019 576 309476
Poz. 309476. LS AIRPORT SERVICES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000355602. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 30.04.2010.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/27524/19/290]

W dniu 16.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. KALINOWSKI
2. MACIEJ JACEK 3. 86101903354 wpisać: 2 1. TRZA-
SKOWSKA 2. MAGDALENA HANNA 3. 88071407085
Poz. 309476. LS AIRPORT SERVICES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000355602. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 30.04.2010.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/27524/19/290]

W dniu 16.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. KALINOWSKI
2. MACIEJ JACEK 3. 86101903354 wpisać: 2 1. TRZA-
SKOWSKA 2. MAGDALENA HANNA 3. 88071407085
2019-02-04 24/2019 263 53262
Poz. 53262. LS AIRPORT SERVICES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000355602. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 30.04.2010.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/72496/18/915]

W dniu 28.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 (dla pozycji: 1. ŁUKASZEWICZ
2. EWA ALEKSANDRA 3. 76022606928) wykreślić:
1. ŁUKASZEWICZ wpisać: 1. ŁUKASZEWICZ BUJAK
2 1. ŻUKOWSKI 2. MACIEJ STEFAN 3. 69091602412
3 1. KALINOWSKI 2. MACIEJ JACEK 3. 86101903354
Poz. 53262. LS AIRPORT SERVICES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000355602. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 30.04.2010.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/72496/18/915]

W dniu 28.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 (dla pozycji: 1. ŁUKASZEWICZ
2. EWA ALEKSANDRA 3. 76022606928) wykreślić:
1. ŁUKASZEWICZ wpisać: 1. ŁUKASZEWICZ BUJAK
2 1. ŻUKOWSKI 2. MACIEJ STEFAN 3. 69091602412
3 1. KALINOWSKI 2. MACIEJ JACEK 3. 86101903354
2018-11-16 222/2018 1259 1052425
Poz. 1052425. LS AIRPORT SERVICES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000355602. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 30.04.2010.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/33616/18/592]

W dniu 28.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykre-
ślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA
gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica WIRA-
ŻOWA nr domu 35 kod pocztowy 02-158 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowośćWARSZAWA ulica UL. JAMESA GORDONA BEN-
NETTA nr domu 2B kod pocztowy 02-159 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 1052425. LS AIRPORT SERVICES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000355602. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 30.04.2010.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/33616/18/592]

W dniu 28.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykre-
ślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA
gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica WIRA-
ŻOWA nr domu 35 kod pocztowy 02-158 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowośćWARSZAWA ulica UL. JAMESA GORDONA BEN-
NETTA nr domu 2B kod pocztowy 02-159 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki