Szczegóły spółki

Nazwa TENDERHUT SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5423161397
REGON 200346301
KRS 0000355489
Adres ul. Sienkiewicza 110, 15-005 Białystok
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 6201Z — działalność związana z oprogramowaniem
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.27 0.16
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.36 0.19
Płynność bieżąca (CR) 1.6 2.04
Płynność szybka (QR) 1.6 2.04
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.36 0.19
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 3.69% 3.55%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 5.27% 4.66%
Rentowność aktywów (ROA) 3.87% 3.92%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Brak danych

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki