Szczegóły spółki

Nazwa TELEMEDYCYNA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 6482542977
REGON 240102536
KRS 0000352918
Adres ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice
Telefon 323 761 455
Faks 323 761 455
E-mail info@kardiotele.pl
WWW www.kardiotele.pl
PKD
  • 8622Z — praktyka lekarska specjalistyczna
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.57 0.69
Zadłużenie / kapitał (D/E) 1.32 2.27
Płynność bieżąca (CR) 0.66 0.83
Płynność szybka (QR) 0.56 0.72
Złota/srebrna reguła bilansowa 1.32 2.27
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -5.99% -27.07%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -26.13% -155.81%
Rentowność aktywów (ROA) -11.28% -47.68%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-03-03 43/2020 338 98112
Poz. 98112. TELEMEDYCYNA POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000352918. SĄD REJONOWY
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ
VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.04.2010.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/4001/20/687]

W dniu 25.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. SZYMCZAK 2. ANNA 3. 83072314525 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 98112. TELEMEDYCYNA POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000352918. SĄD REJONOWY
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ
VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.04.2010.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/4001/20/687]

W dniu 25.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. SZYMCZAK 2. ANNA 3. 83072314525 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
2019-06-10 111/2019 609 378232
Poz. 378232. TELEMEDYCYNA POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000352918. SYSTEM, wpis do
rejestru: 01.04.2010.
[RDF/117727/19/402]

W dniu 03.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 378232. TELEMEDYCYNA POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000352918. SYSTEM, wpis do
rejestru: 01.04.2010.
[RDF/117727/19/402]

W dniu 03.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-10 111/2019 609 378233
Poz. 378233. TELEMEDYCYNA POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000352918. SYSTEM, wpis do
rejestru: 01.04.2010.
[RDF/117728/19/114]

W dniu 03.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 378233. TELEMEDYCYNA POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000352918. SYSTEM, wpis do
rejestru: 01.04.2010.
[RDF/117728/19/114]

W dniu 03.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-10 111/2019 609 378234
Poz. 378234. TELEMEDYCYNA POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000352918. SYSTEM, wpis do
rejestru: 01.04.2010.
[RDF/117728/19/515]

W dniu 03.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 378234. TELEMEDYCYNA POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000352918. SYSTEM, wpis do
rejestru: 01.04.2010.
[RDF/117728/19/515]

W dniu 03.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-10 111/2019 609 378235
Poz. 378235. TELEMEDYCYNA POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000352918. SYSTEM, wpis do
rejestru: 01.04.2010.
[RDF/117728/19/916]

W dniu 03.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 378235. TELEMEDYCYNA POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000352918. SYSTEM, wpis do
rejestru: 01.04.2010.
[RDF/117728/19/916]

W dniu 03.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-10 111/2019 609 378236
Poz. 378236. TELEMEDYCYNA POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000352918. SYSTEM, wpis do
rejestru: 01.04.2010.
[RDF/117734/19/936]

W dniu 03.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 378236. TELEMEDYCYNA POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000352918. SYSTEM, wpis do
rejestru: 01.04.2010.
[RDF/117734/19/936]

W dniu 03.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-10 111/2019 609 378237
Poz. 378237. TELEMEDYCYNA POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000352918. SYSTEM, wpis do
rejestru: 01.04.2010.
[RDF/117734/19/337]

W dniu 03.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 378237. TELEMEDYCYNA POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000352918. SYSTEM, wpis do
rejestru: 01.04.2010.
[RDF/117734/19/337]

W dniu 03.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-10 111/2019 609 378238
Poz. 378238. TELEMEDYCYNA POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000352918. SYSTEM, wpis do
rejestru: 01.04.2010.
[RDF/117734/19/738]

W dniu 03.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 378238. TELEMEDYCYNA POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000352918. SYSTEM, wpis do
rejestru: 01.04.2010.
[RDF/117734/19/738]

W dniu 03.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-10 111/2019 609 378239
Poz. 378239. TELEMEDYCYNA POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000352918. SYSTEM, wpis do
rejestru: 01.04.2010.
[RDF/117734/19/139]

W dniu 03.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 378239. TELEMEDYCYNA POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000352918. SYSTEM, wpis do
rejestru: 01.04.2010.
[RDF/117734/19/139]

W dniu 03.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-10-31 212/2018 1247 873617
Poz. 873617. TELEMEDYCYNA POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000352918. SĄD REJONOWY
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ
VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.04.2010.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/23443/18/143]

W dniu 23.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. BULA 2. SZYMON PIOTR 3. 79081107991
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. SZYMCZAK
2. ANNA 3. 83072314525 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. JÓZEFACKI 2. TOMASZ
MICHAŁ 3. 73051500119 wpisać: 2 1. BULA 2. SZY-
MON PIOTR 3. 79081107991 3 1. DĄBROWSKI
2. TOMASZ 3. 81030201052
Poz. 873617. TELEMEDYCYNA POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000352918. SĄD REJONOWY
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ
VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.04.2010.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/23443/18/143]

W dniu 23.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. BULA 2. SZYMON PIOTR 3. 79081107991
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. SZYMCZAK
2. ANNA 3. 83072314525 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. JÓZEFACKI 2. TOMASZ
MICHAŁ 3. 73051500119 wpisać: 2 1. BULA 2. SZY-
MON PIOTR 3. 79081107991 3 1. DĄBROWSKI
2. TOMASZ 3. 81030201052
2018-09-26 187/2018 573 488832
Poz. 488832. TELEMEDYCYNA POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000352918. SYSTEM, wpis do
rejestru: 01.04.2010.
[RDF/321468/18/858]

W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 488832. TELEMEDYCYNA POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000352918. SYSTEM, wpis do
rejestru: 01.04.2010.
[RDF/321468/18/858]

W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-26 187/2018 573 488833
Poz. 488833. TELEMEDYCYNA POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000352918. SYSTEM, wpis do
rejestru: 01.04.2010.
[RDF/321469/18/259]

W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 488833. TELEMEDYCYNA POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000352918. SYSTEM, wpis do
rejestru: 01.04.2010.
[RDF/321469/18/259]

W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-26 187/2018 573 488834
Poz. 488834. TELEMEDYCYNA POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000352918. SYSTEM, wpis do
rejestru: 01.04.2010.
[RDF/321470/18/971]

W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 488834. TELEMEDYCYNA POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000352918. SYSTEM, wpis do
rejestru: 01.04.2010.
[RDF/321470/18/971]

W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-26 187/2018 573 488835
Poz. 488835. TELEMEDYCYNA POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000352918. SYSTEM, wpis do
rejestru: 01.04.2010.
[RDF/321846/18/818]

W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 488835. TELEMEDYCYNA POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000352918. SYSTEM, wpis do
rejestru: 01.04.2010.
[RDF/321846/18/818]

W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-26 187/2018 573 488836
Poz. 488836. TELEMEDYCYNA POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000352918. SYSTEM, wpis do
rejestru: 01.04.2010.
[RDF/321847/18/219]

W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 488836. TELEMEDYCYNA POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000352918. SYSTEM, wpis do
rejestru: 01.04.2010.
[RDF/321847/18/219]

W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-26 187/2018 573 488837
Poz. 488837. TELEMEDYCYNA POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000352918. SYSTEM, wpis do
rejestru: 01.04.2010.
[RDF/321848/18/620]

W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 488837. TELEMEDYCYNA POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000352918. SYSTEM, wpis do
rejestru: 01.04.2010.
[RDF/321848/18/620]

W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-26 187/2018 573 488838
Poz. 488838. TELEMEDYCYNA POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000352918. SYSTEM, wpis do
rejestru: 01.04.2010.
[RDF/321849/18/21]

W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 488838. TELEMEDYCYNA POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000352918. SYSTEM, wpis do
rejestru: 01.04.2010.
[RDF/321849/18/21]

W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-25 186/2018 568 479257
Poz. 479257. TELEMEDYCYNA POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000352918. SYSTEM, wpis do
rejestru: 01.04.2010.
[RDF/321467/18/457]

W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 479257. TELEMEDYCYNA POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000352918. SYSTEM, wpis do
rejestru: 01.04.2010.
[RDF/321467/18/457]

W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-06-11 111/2018 352 168750
Poz. 168750. TELEMEDYCYNA POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000352918.SĄD REJONOWY
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ
VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.04.2010.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/15930/18/259]

W dniu 18.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 14.02.2018R., REPERTORIUM A NR 1027/2018,
NOTARIUSZ PRZEMYSŁAW CZUK, KANCELARIA
NOTARIALNA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH
UL. ŚLĄSKA 2 ZMIENIONO: § 6 UST. 1 STATUTU
SPÓŁKI
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 580000,00 ZŁ
wpisać: 1. 668164,60 ZŁ 2. 229835,40 ZŁ wykre-
ślić: 3. 5800000 wpisać: 3. 6681646 wykreślić:
5. 580000,00 ZŁ wpisać: 5. 668164,60 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. C 2. 881646 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 168750. TELEMEDYCYNA POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000352918.SĄD REJONOWY
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ
VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.04.2010.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/15930/18/259]

W dniu 18.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 14.02.2018R., REPERTORIUM A NR 1027/2018,
NOTARIUSZ PRZEMYSŁAW CZUK, KANCELARIA
NOTARIALNA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH
UL. ŚLĄSKA 2 ZMIENIONO: § 6 UST. 1 STATUTU
SPÓŁKI
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 580000,00 ZŁ
wpisać: 1. 668164,60 ZŁ 2. 229835,40 ZŁ wykre-
ślić: 3. 5800000 wpisać: 3. 6681646 wykreślić:
5. 580000,00 ZŁ wpisać: 5. 668164,60 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. C 2. 881646 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
2018-01-30 21/2018 319 27669
Poz. 27669. TELEMEDYCYNA POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000352918. SĄD REJONOWY
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ
VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.04.2010.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/51923/17/882]

W dniu 23.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:


1 1. 06.12.2017R., REP. A NR 9444/2017, NOTARIUSZ
PRZEMYSŁAW CZUK, KANCELARIA NOTARIALNA
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH UL. ŚLĄSKA
2 DODANO: § 6 A STATUTU
Poz. 27669. TELEMEDYCYNA POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000352918. SĄD REJONOWY
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ
VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.04.2010.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/51923/17/882]

W dniu 23.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:


1 1. 06.12.2017R., REP. A NR 9444/2017, NOTARIUSZ
PRZEMYSŁAW CZUK, KANCELARIA NOTARIALNA
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH UL. ŚLĄSKA
2 DODANO: § 6 A STATUTU

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki