Szczegóły spółki

Nazwa "MAŁKOWSKI - MARTECH" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 1230029611
REGON 006372010
KRS 0000350585
Adres Konarskie 4, 62-035
Telefon 618 358 260
Faks 618 358 260
E-mail biuro@malkowski.pl
WWW www.malkowski.pl
PKD
  • 2511Z — produkcja konstrukcji metalowych i ich części
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.58 0.61
Zadłużenie / kapitał (D/E) 1.38 1.56
Płynność bieżąca (CR) 1.48 1.33
Płynność szybka (QR) 1.0 0.9
Złota/srebrna reguła bilansowa 1.38 1.56
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -1.11% 0.04%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -2.53% 0.11%
Rentowność aktywów (ROA) -1.06% 0.04%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-01-23 15/2020 288 34501
Poz. 34501. „MAŁKOWSKI - MARTECH” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000350585. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.03.2010.
[PO.IX NS-REJ.KRS/66/20/334]

W dniu 17.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 25.11.2019R., REP. A NR
3142/2019, NOTARIUSZ JOANNA BASZKOW-
SKA-WÓJTOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA
W POZNANIU - ZMIENIONO: §20 UST. 6, §21, §23;
- SKREŚLONO §24 STATUTU SPÓŁKI; - PRZYJĘTO
TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI.
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIE-
NIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES
ZARZĄDU BEZ WZGLĘDU NA LICZBĘ CZŁONKÓW
ZARZĄDU. W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁON-
KÓW ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMA-
GANE JEST DZIAŁANIE WICEPREZESA ZARZĄDU
ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. wpisać: 2. DO
SKŁADANIA WSZELKICH OŚWIADCZEŃ WOLI
W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: PREZES
ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, CZŁONEK ZARZĄDU
WE WSPÓŁDZIAŁANIU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁON-
KIEM ZARZĄDU BĄDŹ PROKURENTEM, KTÓ-
REMU ZOSTAŁA UDZIELONA PROKURA ŁĄCZNA.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. ZBROWSKI 2. DOMINIK 3. 74031209778
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. RATAJCZAK-GRALA
2. MAGDALENA 3. 70060800142 4. PROKURA
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z INNYM
PROKURENTEM
Poz. 34501. „MAŁKOWSKI - MARTECH” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000350585. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.03.2010.
[PO.IX NS-REJ.KRS/66/20/334]

W dniu 17.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 25.11.2019R., REP. A NR
3142/2019, NOTARIUSZ JOANNA BASZKOW-
SKA-WÓJTOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA
W POZNANIU - ZMIENIONO: §20 UST. 6, §21, §23;
- SKREŚLONO §24 STATUTU SPÓŁKI; - PRZYJĘTO
TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI.
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIE-
NIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES
ZARZĄDU BEZ WZGLĘDU NA LICZBĘ CZŁONKÓW
ZARZĄDU. W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁON-
KÓW ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMA-
GANE JEST DZIAŁANIE WICEPREZESA ZARZĄDU
ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. wpisać: 2. DO
SKŁADANIA WSZELKICH OŚWIADCZEŃ WOLI
W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: PREZES
ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, CZŁONEK ZARZĄDU
WE WSPÓŁDZIAŁANIU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁON-
KIEM ZARZĄDU BĄDŹ PROKURENTEM, KTÓ-
REMU ZOSTAŁA UDZIELONA PROKURA ŁĄCZNA.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. ZBROWSKI 2. DOMINIK 3. 74031209778
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. RATAJCZAK-GRALA
2. MAGDALENA 3. 70060800142 4. PROKURA
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z INNYM
PROKURENTEM
2019-06-26 122/2019 653 463609
Poz. 463609. „MAŁKOWSKI - MARTECH” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000350585. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 09.03.2010.
[RDF/125450/19/494]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 463609. „MAŁKOWSKI - MARTECH” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000350585. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 09.03.2010.
[RDF/125450/19/494]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-26 122/2019 653 463610
Poz. 463610. „MAŁKOWSKI - MARTECH” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000350585. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 09.03.2010.
[RDF/125450/19/895]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 463610. „MAŁKOWSKI - MARTECH” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000350585. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 09.03.2010.
[RDF/125450/19/895]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-26 122/2019 653 463611
Poz. 463611. „MAŁKOWSKI - MARTECH” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000350585. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 09.03.2010.
[RDF/125450/19/296]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 463611. „MAŁKOWSKI - MARTECH” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000350585. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 09.03.2010.
[RDF/125450/19/296]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-26 122/2019 653 463612
Poz. 463612. „MAŁKOWSKI - MARTECH” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000350585. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 09.03.2010.
[RDF/125450/19/697]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 463612. „MAŁKOWSKI - MARTECH” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000350585. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 09.03.2010.
[RDF/125450/19/697]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-09-07 174/2018 379 364226
Poz. 364226. „MAŁKOWSKI - MARTECH” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000350585. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 09.03.2010.
[RDF/200579/18/526]

W dniu 27.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 364226. „MAŁKOWSKI - MARTECH” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000350585. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 09.03.2010.
[RDF/200579/18/526]

W dniu 27.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-07 174/2018 379 364227
Poz. 364227. „MAŁKOWSKI - MARTECH” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000350585. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 09.03.2010.
[RDF/200580/18/238]

W dniu 27.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 364227. „MAŁKOWSKI - MARTECH” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000350585. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 09.03.2010.
[RDF/200580/18/238]

W dniu 27.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-07 174/2018 379 364228
Poz. 364228. „MAŁKOWSKI - MARTECH” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000350585. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 09.03.2010.
[RDF/200581/18/639]

W dniu 27.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 364228. „MAŁKOWSKI - MARTECH” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000350585. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 09.03.2010.
[RDF/200581/18/639]

W dniu 27.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-07 174/2018 379 364229
Poz. 364229. „MAŁKOWSKI - MARTECH” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000350585. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 09.03.2010.
[RDF/200582/18/40]

W dniu 27.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 364229. „MAŁKOWSKI - MARTECH” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000350585. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 09.03.2010.
[RDF/200582/18/40]

W dniu 27.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki