Szczegóły spółki

Nazwa PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO PBI SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7712829916
REGON 100799951
KRS 0000349174
Adres ul. Energetyków 4, 97-300 Piotrków Trybunalski
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 4110Z — realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 2.75 2.71
Zadłużenie / kapitał (D/E) -1.57 -1.58
Płynność bieżąca (CR) 0.41 0.42
Płynność szybka (QR) 0.41 0.42
Złota/srebrna reguła bilansowa -1.57 -1.58
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -18.48% 1.91%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 48.39% -5.89%
Rentowność aktywów (ROA) -84.79% 10.07%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-07-08 131/2020 18 32868
Poz. 32868. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIE-
RYJNEGO PBI SPÓŁKA AKCYJNA w Piotrkowie Trybunalskim.
KRS 0000349174. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIE-
ŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 lutego 2010 r.
[BMSiG-32750/2020]

Zarząd spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego
PBI Spółka Akcyjna z siedzibą w Piotrkowie Tryb. wzywa
akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w celu ich dema-
terializacji.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie spółki: ul. Ener-
getyków 4, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Niniejsze wezwanie jest 3 z 5.
Poz. 32868. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIE-
RYJNEGO PBI SPÓŁKA AKCYJNA w Piotrkowie Trybunalskim.
KRS 0000349174. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIE-
ŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 lutego 2010 r.
[BMSiG-32750/2020]

Zarząd spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego
PBI Spółka Akcyjna z siedzibą w Piotrkowie Tryb. wzywa
akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w celu ich dema-
terializacji.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie spółki: ul. Ener-
getyków 4, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Niniejsze wezwanie jest 3 z 5.
2020-06-09 111/2020 14 26212
Poz. 26212. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIE-
RYJNEGO PBI SPÓŁKA AKCYJNA w Piotrkowie Trybunalskim.
KRS 0000349174. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIE-
ŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 lutego 2010 r.
[BMSiG-26075/2020]

Zarząd spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego
PBI Spółka Akcyjna z siedzibą w Piotrkowie Tryb. wzywa
akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w celu ich dema-
terializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie spółki, ul. Ener-
getyków 4, 97- 300 Piotrków Trybunalski.

Niniejsze wezwanie jest 2 z 5.
Poz. 26212. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIE-
RYJNEGO PBI SPÓŁKA AKCYJNA w Piotrkowie Trybunalskim.
KRS 0000349174. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIE-
ŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 lutego 2010 r.
[BMSiG-26075/2020]

Zarząd spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego
PBI Spółka Akcyjna z siedzibą w Piotrkowie Tryb. wzywa
akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w celu ich dema-
terializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie spółki, ul. Ener-
getyków 4, 97- 300 Piotrków Trybunalski.

Niniejsze wezwanie jest 2 z 5.
2020-05-13 92/2020 13 21294
Poz. 21294. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIE-
RYJNEGO PBI SPÓŁKA AKCYJNA w Piotrkowie Trybunalskim.
KRS 0000349174. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIE-
ŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 lutego 2010 r.
[BMSiG-20910/2020]

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego
PBI Spółka Akcyjna z siedzibą w Piotrkowie Tryb. wzywa
akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w celu ich dema-
terializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, ul. Ener-
getyków 4, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Niniejsze wezwanie jest 1 z 5.
Poz. 21294. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIE-
RYJNEGO PBI SPÓŁKA AKCYJNA w Piotrkowie Trybunalskim.
KRS 0000349174. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIE-
ŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 lutego 2010 r.
[BMSiG-20910/2020]

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego
PBI Spółka Akcyjna z siedzibą w Piotrkowie Tryb. wzywa
akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w celu ich dema-
terializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, ul. Ener-
getyków 4, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Niniejsze wezwanie jest 1 z 5.
2020-03-20 56/2020 333 132671
Poz. 132671. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNIC-
TWA INŻYNIERYJNEGO PBI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000349174. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.02.2010.
[LD.XX NS-REJ.KRS/7010/20/820]

W dniu 12.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
Poz. 132671. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNIC-
TWA INŻYNIERYJNEGO PBI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000349174. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.02.2010.
[LD.XX NS-REJ.KRS/7010/20/820]

W dniu 12.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
2020-02-20 35/2020 273 79047
Poz. 79047. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNIC-
TWA INŻYNIERYJNEGO PBI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000349174. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.02.2010.
[LD.XX NS-REJ.KRS/2783/20/622]

W dniu 13.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. WINKIEL 2. PIOTR 3. 80032506110 5. WICEPRE-
ZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 79047. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNIC-
TWA INŻYNIERYJNEGO PBI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000349174. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.02.2010.
[LD.XX NS-REJ.KRS/2783/20/622]

W dniu 13.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. WINKIEL 2. PIOTR 3. 80032506110 5. WICEPRE-
ZES ZARZĄDU 6. NIE
2019-02-04 24/2019 264 53287
Poz. 53287. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNIC-
TWA INŻYNIERYJNEGO PBI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000349174. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.02.2010.
[LD.XX NS-REJ.KRS/894/19/329]

W dniu 28.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. SUPERA 2. URSZULA
3. 53091808169 wpisać: 2 1. KŁAPOT 2. RAFAŁ
MICHAŁ 3. 74033005518
Poz. 53287. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNIC-
TWA INŻYNIERYJNEGO PBI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000349174. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.02.2010.
[LD.XX NS-REJ.KRS/894/19/329]

W dniu 28.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. SUPERA 2. URSZULA
3. 53091808169 wpisać: 2 1. KŁAPOT 2. RAFAŁ
MICHAŁ 3. 74033005518
2018-03-23 59/2018 239 80068
Poz. 80068. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNIC-
TWA INŻYNIERYJNEGO PBI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000349174. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.02.2010.
[LD.XX NS-REJ.KRS/424/18/675]

W dniu 16.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:


1 1. 04.12.2017 R., REP. A NR 4593/2017,NOTA-
RIUSZ WOJCIECH TADEUSZ RUTKOWSKI, KAN-
CELARIA NOTARIALNA W BRZEZINACH- ZMIANA
§6 STATUTU
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 1000000,00 ZŁ
wpisać: 1. 1500000,00 ZŁ wykreślić: 4. 1,00 ZŁ wpi-
sać: 4. 1,50 ZŁ wykreślić: 5. 1000000,00 ZŁ wpisać:
5. 1500000,00 ZŁ
Poz. 80068. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNIC-
TWA INŻYNIERYJNEGO PBI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000349174. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.02.2010.
[LD.XX NS-REJ.KRS/424/18/675]

W dniu 16.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:


1 1. 04.12.2017 R., REP. A NR 4593/2017,NOTA-
RIUSZ WOJCIECH TADEUSZ RUTKOWSKI, KAN-
CELARIA NOTARIALNA W BRZEZINACH- ZMIANA
§6 STATUTU
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 1000000,00 ZŁ
wpisać: 1. 1500000,00 ZŁ wykreślić: 4. 1,00 ZŁ wpi-
sać: 4. 1,50 ZŁ wykreślić: 5. 1000000,00 ZŁ wpisać:
5. 1500000,00 ZŁ

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki