Szczegóły spółki

Nazwa METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 6772276490
REGON 120311833
KRS 0000349031
Adres ul. Starowiślna 91, 31-052 Kraków
Telefon 733 668 830
Faks 733 668 830
E-mail marta@metropolis.org.pl
WWW b.d.
PKD
  • 8623Z — praktyka lekarska dentystyczna
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.18 0.01
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.22 0.01
Płynność bieżąca (CR) 25.05 10.58
Płynność szybka (QR) 24.79 10.58
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.22 0.01
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 4.61% 8.52%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 0.83% 1.04%
Rentowność aktywów (ROA) 0.68% 1.03%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-04-14 72/2020 10 18371
Poz. 18371. METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie.
KRS 0000349031. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓD-
MIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
25 lutego 2010 r.
[BMSiG-17950/2020]

Działając na podstawie art. 456 § 1 KSH, Zarząd METROPO-
LIS S.A. z siedzibą w Krakowie (numer KRS 0000349031) ogła-
sza o uchwalonym przez NWZ w dniu 31 marca 2020 roku
obniżeniu kapitału zakładowego z kwoty 1.049.959,50 zł
do kwoty 1.006.242,00 zł, tj. o kwotę 43.717,50 zł w związku
z umorzeniem 437.175 akcji własnych.

W związku z powyższym Zarząd wzywa wierzycieli Spółki
do zgłoszenia roszczeń wobec Spółki w terminie 3 miesięcy
od dnia ogłoszenia.
Poz. 18371. METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie.
KRS 0000349031. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓD-
MIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
25 lutego 2010 r.
[BMSiG-17950/2020]

Działając na podstawie art. 456 § 1 KSH, Zarząd METROPO-
LIS S.A. z siedzibą w Krakowie (numer KRS 0000349031) ogła-
sza o uchwalonym przez NWZ w dniu 31 marca 2020 roku
obniżeniu kapitału zakładowego z kwoty 1.049.959,50 zł
do kwoty 1.006.242,00 zł, tj. o kwotę 43.717,50 zł w związku
z umorzeniem 437.175 akcji własnych.

W związku z powyższym Zarząd wzywa wierzycieli Spółki
do zgłoszenia roszczeń wobec Spółki w terminie 3 miesięcy
od dnia ogłoszenia.
2019-12-24 248/2019 314 1187269
Poz. 1187269. METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000349031. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 25.02.2010.
[KR.XI NS-REJ.KRS/36405/19/884]

W dniu 16.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. KAMIŃSKA 2. DAG-
MARA SERAFINA 3. 76111304782 2 1. WYCIŚLAK
2. SŁAWOMIR 3. 73081302837 wpisać: 3 1. KWIE-
CIEŃ 2. HENRYK PIOTR 3. 49062914775 4 1. ZIELIŃ-
SKA 2. MAŁGORZATA MARIA 3. 73082304180
Poz. 1187269. METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000349031. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 25.02.2010.
[KR.XI NS-REJ.KRS/36405/19/884]

W dniu 16.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. KAMIŃSKA 2. DAG-
MARA SERAFINA 3. 76111304782 2 1. WYCIŚLAK
2. SŁAWOMIR 3. 73081302837 wpisać: 3 1. KWIE-
CIEŃ 2. HENRYK PIOTR 3. 49062914775 4 1. ZIELIŃ-
SKA 2. MAŁGORZATA MARIA 3. 73082304180

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki