Szczegóły spółki

Nazwa INVEST KOMFORT SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5862250080
REGON 220959672
KRS 0000348961
Adres ul. A. Hryniewickiego 6 C lok. 47, 81-340 Gdynia
Telefon 586 208 800
Faks 586 208 800
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 4110Z — realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.13 0.16
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.15 0.19
Płynność bieżąca (CR) 7.01 5.9
Płynność szybka (QR) 7.01 5.9
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.15 0.19
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 2.7% 8.42%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 12.17% 26.76%
Rentowność aktywów (ROA) 10.58% 22.49%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-02-13 30/2020 287 67505
Poz. 67505. INVEST KOMFORT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000348961. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁ-
NOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 16.02.2010.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/385/20/878]

W dniu 06.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
Poz. 67505. INVEST KOMFORT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000348961. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁ-
NOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 16.02.2010.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/385/20/878]

W dniu 06.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
2019-07-30 146/2019 1149 910044
Poz. 910044. INVEST KOMFORT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000348961. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.02.2010.
[RDF/164883/19/520]

W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 910044. INVEST KOMFORT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000348961. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.02.2010.
[RDF/164883/19/520]

W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-30 146/2019 1149 910045
Poz. 910045. INVEST KOMFORT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000348961. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.02.2010.
[RDF/164883/19/921]

W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 910045. INVEST KOMFORT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000348961. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.02.2010.
[RDF/164883/19/921]

W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-30 146/2019 1149 910046
Poz. 910046. INVEST KOMFORT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000348961. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.02.2010.
[RDF/164883/19/322]

W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 910046. INVEST KOMFORT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000348961. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.02.2010.
[RDF/164883/19/322]

W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-30 146/2019 1149 910047
Poz. 910047. INVEST KOMFORT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000348961. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.02.2010.
[RDF/164883/19/723]

W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 910047. INVEST KOMFORT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000348961. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.02.2010.
[RDF/164883/19/723]

W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-11-08 217/2018 1347 961482
Poz. 961482. INVEST KOMFORT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000348961. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.02.2010.
[RDF/780897/18/75]

W dniu 16.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.08.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 961482. INVEST KOMFORT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000348961. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.02.2010.
[RDF/780897/18/75]

W dniu 16.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.08.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-11-08 217/2018 1347 961483
Poz. 961483. INVEST KOMFORT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000348961. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.02.2010.
[RDF/780898/18/476]

W dniu 16.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 961483. INVEST KOMFORT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000348961. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.02.2010.
[RDF/780898/18/476]

W dniu 16.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-11-08 217/2018 1348 961484
Poz. 961484. INVEST KOMFORT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000348961. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.02.2010.
[RDF/780899/18/877]

W dniu 16.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 961484. INVEST KOMFORT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000348961. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.02.2010.
[RDF/780899/18/877]

W dniu 16.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-11-08 217/2018 1348 961485
Poz. 961485. INVEST KOMFORT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000348961. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.02.2010.
[RDF/780900/18/480]

W dniu 16.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 961485. INVEST KOMFORT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000348961. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.02.2010.
[RDF/780900/18/480]

W dniu 16.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-04 128/2018 407 239969
Poz. 239969. INVEST KOMFORT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000348961. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁ-
NOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 16.02.2010.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/12763/18/10]

W dniu 04.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wykre-
ślić: 1 1. GP INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 222055093


4. 0000502191 5. TAK wpisać: 2 1. BALTIS INVE-
STMENT SPÓŁKA AKCYJNA 3. 365913338
4. 0000732223 5. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. PIRSZTUK 2. MAREK 3. 69032304270) wykreślić:
5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. WICEPREZES
ZARZĄDU wykreślić: 2 1. KRAIŃSKI 2. JANUSZ
KRZYSZTOF 3. 59011302872 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Poz. 239969. INVEST KOMFORT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000348961. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁ-
NOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 16.02.2010.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/12763/18/10]

W dniu 04.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wykre-
ślić: 1 1. GP INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 222055093


4. 0000502191 5. TAK wpisać: 2 1. BALTIS INVE-
STMENT SPÓŁKA AKCYJNA 3. 365913338
4. 0000732223 5. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. PIRSZTUK 2. MAREK 3. 69032304270) wykreślić:
5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. WICEPREZES
ZARZĄDU wykreślić: 2 1. KRAIŃSKI 2. JANUSZ
KRZYSZTOF 3. 59011302872 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki