Szczegóły spółki

Nazwa LOVO SPÓŁKA AKCYJNA
NIP b/d
REGON b/d
KRS 0000346734
Adres CHAŁUBIŃSKIEGO 8, 00-613 WARSZAWA
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 6110Z — działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
  • 6120Z — działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
  • 6190Z — działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
  • 6201Z — działalność związana z oprogramowaniem
  • 6203Z — działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
  • 6209Z — pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
  • 5829Z — działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
  • 6020Z — nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
  • 8220Z — działalność centrów telefonicznych (call center)
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.25 0.3
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.34 0.43
Płynność bieżąca (CR) 2.06 1.49
Płynność szybka (QR) 2.06 1.48
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.34 0.43
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 2.25% 2.63%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 3.52% 4.15%
Rentowność aktywów (ROA) 2.62% 2.89%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Brak danych

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki