Szczegóły spółki

Nazwa MONDI POLSKA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7171817295
REGON 060577282
KRS 0000346504
Adres ul. Nadrzeczna 3, 24-310 Karczmiska Pierwsze
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 1032Z — produkcja soków z owoców i warzyw
  • 1039Z — pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
  • 4631Z — sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.89 0.91
Zadłużenie / kapitał (D/E) 8.12 9.9
Płynność bieżąca (CR) 1.08 1.06
Płynność szybka (QR) 0.46 0.75
Złota/srebrna reguła bilansowa 8.12 9.9
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 0.67% 0.07%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 22.25% 2.41%
Rentowność aktywów (ROA) 2.44% 0.22%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-04-22 78/2020 430 193401
Poz. 193401. MONDI POLSKA GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000346504. SĄD REJONOWY
LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
25.01.2010.
[LU.VI NS-REJ.KRS/5542/20/948]

W dniu 08.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej INFO@MONDIPOL-
SKAGROUPSA.PL 4. Adres strony internetowej
MONDIPOLSKAGROUPSA.PL
Poz. 193401. MONDI POLSKA GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000346504. SĄD REJONOWY
LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
25.01.2010.
[LU.VI NS-REJ.KRS/5542/20/948]

W dniu 08.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej INFO@MONDIPOL-
SKAGROUPSA.PL 4. Adres strony internetowej
MONDIPOLSKAGROUPSA.PL
2019-07-12 134/2019 1122 669727
Poz. 669727. MONDI POLSKA GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000346504. SYSTEM, wpis do
rejestru: 25.01.2010.
[RDF/142704/19/610]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 669727. MONDI POLSKA GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000346504. SYSTEM, wpis do
rejestru: 25.01.2010.
[RDF/142704/19/610]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-11 133/2019 1128 649686
Poz. 649686. MONDI POLSKA GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000346504. SYSTEM, wpis do
rejestru: 25.01.2010.
[RDF/142704/19/407]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 649686. MONDI POLSKA GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000346504. SYSTEM, wpis do
rejestru: 25.01.2010.
[RDF/142704/19/407]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-11 133/2019 1128 649687
Poz. 649687. MONDI POLSKA GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000346504. SYSTEM, wpis do
rejestru: 25.01.2010.
[RDF/142704/19/808]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 649687. MONDI POLSKA GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000346504. SYSTEM, wpis do
rejestru: 25.01.2010.
[RDF/142704/19/808]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-11 133/2019 1128 649688
Poz. 649688. MONDI POLSKA GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000346504. SYSTEM, wpis do
rejestru: 25.01.2010.
[RDF/142704/19/209]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 649688. MONDI POLSKA GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000346504. SYSTEM, wpis do
rejestru: 25.01.2010.
[RDF/142704/19/209]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-09-28 189/2018 572 509039
Poz. 509039. MONDI POLSKA GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000346504. SYSTEM, wpis do
rejestru: 25.01.2010.
[RDF/349702/18/411]

W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 509039. MONDI POLSKA GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000346504. SYSTEM, wpis do
rejestru: 25.01.2010.
[RDF/349702/18/411]

W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-28 189/2018 572 509040
Poz. 509040. MONDI POLSKA GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000346504. SYSTEM, wpis do
rejestru: 25.01.2010.
[RDF/349703/18/812]

W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 509040. MONDI POLSKA GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000346504. SYSTEM, wpis do
rejestru: 25.01.2010.
[RDF/349703/18/812]

W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-28 189/2018 572 509041
Poz. 509041. MONDI POLSKA GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000346504. SYSTEM, wpis do
rejestru: 25.01.2010.
[RDF/349704/18/213]

W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 509041. MONDI POLSKA GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000346504. SYSTEM, wpis do
rejestru: 25.01.2010.
[RDF/349704/18/213]

W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-28 189/2018 572 509042
Poz. 509042. MONDI POLSKA GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000346504. SYSTEM, wpis do
rejestru: 25.01.2010.
[RDF/349705/18/614]

W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 509042. MONDI POLSKA GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000346504. SYSTEM, wpis do
rejestru: 25.01.2010.
[RDF/349705/18/614]

W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-17 137/2018 348 278206
Poz. 278206. MONDI POLSKA GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000346504. SĄD REJONOWY LUBLIN-
-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.01.2010.
[LU.VI NS-REJ.KRS/20821/17/887]

W dniu 30.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat
OPOLSKI gmina KARCZMISKA miejscowość
KARCZMISKA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
LUBELSKIE powiat OPOLSKI gmina KARCZMISKA
miejscowość KARCZMISKA PIERWSZE wykreślić:
2. miejscowość KARCZMISKA ulica NADRZECZNA
nr domu 3 kod pocztowy 24-310 poczta KARCZMI-
SKA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość KARCZ-
MISKA PIERWSZE ulica UL. NADRZECZNA nr domu
3 kod pocztowy 24-310 poczta KARCZMISKA kraj
POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 02.10.2017R. REPERTORIUM A NR 3230/2017,
NOTARIUSZ KRYSTYNA CZAPLIŃSKA-RYBACZEK,
KANCELARIA NOTARIALNA W PONIATOWEJ,
ZMIENIONO §2 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO.
Poz. 278206. MONDI POLSKA GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000346504. SĄD REJONOWY LUBLIN-
-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.01.2010.
[LU.VI NS-REJ.KRS/20821/17/887]

W dniu 30.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat
OPOLSKI gmina KARCZMISKA miejscowość
KARCZMISKA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
LUBELSKIE powiat OPOLSKI gmina KARCZMISKA
miejscowość KARCZMISKA PIERWSZE wykreślić:
2. miejscowość KARCZMISKA ulica NADRZECZNA
nr domu 3 kod pocztowy 24-310 poczta KARCZMI-
SKA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość KARCZ-
MISKA PIERWSZE ulica UL. NADRZECZNA nr domu
3 kod pocztowy 24-310 poczta KARCZMISKA kraj
POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 02.10.2017R. REPERTORIUM A NR 3230/2017,
NOTARIUSZ KRYSTYNA CZAPLIŃSKA-RYBACZEK,
KANCELARIA NOTARIALNA W PONIATOWEJ,
ZMIENIONO §2 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki