Szczegóły spółki

Nazwa TECNIMONT SPA (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE
NIP 1080011198
REGON 142139920
KRS 0000342676
Adres ul. Postępu 15 C, 02-676 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 4110Z — realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 18.36 18.2
Zadłużenie / kapitał (D/E) -1.06 -1.06
Płynność bieżąca (CR) 0.05 0.05
Płynność szybka (QR) 0.05 0.05
Złota/srebrna reguła bilansowa -1.06 -1.06
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) b.d. b.d.
Rentowność kapitału własnego (ROE) 0.3% 0.21%
Rentowność aktywów (ROA) -5.2% -3.63%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-01-30 20/2020 302 45213
Poz. 45213. TECNIMONT SPA (SPÓŁKA AKCYJNA)
ODDZIAŁ W POLSCE. KRS 0000342676. SĄD REJO-
NOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.11.2009.
[WA.XII NS-REJ.KRS/4101/20/788]

W dniu 24.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 4. Osoby reprezentujące zagranicznego
przedsiębiorcę w oddziale 1 (dla pozycji: 1. BANFI
2. GIUSEPPE) wpisać: 3. 57092119475
Poz. 45213. TECNIMONT SPA (SPÓŁKA AKCYJNA)
ODDZIAŁ W POLSCE. KRS 0000342676. SĄD REJO-
NOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.11.2009.
[WA.XII NS-REJ.KRS/4101/20/788]

W dniu 24.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 4. Osoby reprezentujące zagranicznego
przedsiębiorcę w oddziale 1 (dla pozycji: 1. BANFI
2. GIUSEPPE) wpisać: 3. 57092119475
2019-10-09 196/2019 481 1065846
Poz. 1065846. TECNIMONT SPA (SPÓŁKA AKCYJNA)
ODDZIAŁ W POLSCE. KRS 0000342676. SĄD REJO-
NOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.11.2009.
[WA.XII NS-REJ.KRS/60408/19/682]

W dniu 02.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres oddziału wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA
gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica PAŃ-
SKA nr domu 73 kod pocztowy 00-834 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. POSTĘPU nr domu 15C kod
pocztowy 02-676 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentowa-
nia zagranicznego przedsiębiorcy 1 (dla pozycji:
1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 (dla pozycji: 1. GHIRINGHELLI 2. FRANCO)
wykreślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. PRE-
ZES ZARZĄDU wykreślić: 2 1. BERNINI 2. ALESSAN-
DRO 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 3 1. FRITELLI
2. FABIO 5. CZŁONEK ZARZĄDU   p) Rolnicze zrzeszenia

      branżowe
Poz. 1065846. TECNIMONT SPA (SPÓŁKA AKCYJNA)
ODDZIAŁ W POLSCE. KRS 0000342676. SĄD REJO-
NOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.11.2009.
[WA.XII NS-REJ.KRS/60408/19/682]

W dniu 02.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres oddziału wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA
gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica PAŃ-
SKA nr domu 73 kod pocztowy 00-834 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. POSTĘPU nr domu 15C kod
pocztowy 02-676 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentowa-
nia zagranicznego przedsiębiorcy 1 (dla pozycji:
1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 (dla pozycji: 1. GHIRINGHELLI 2. FRANCO)
wykreślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. PRE-
ZES ZARZĄDU wykreślić: 2 1. BERNINI 2. ALESSAN-
DRO 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 3 1. FRITELLI
2. FABIO 5. CZŁONEK ZARZĄDU   p) Rolnicze zrzeszenia

      branżowe
2019-05-21 97/2019 463 305239
Poz. 305239. TECNIMONT SPA (SPÓŁKA AKCYJNA)
ODDZIAŁ W POLSCE. KRS 0000342676. SYSTEM,
wpis do rejestru: 25.11.2009.
[RDF/112243/19/529]

W dniu 14.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018    p) Przedsiębiorstwa

      państwowe
Poz. 305239. TECNIMONT SPA (SPÓŁKA AKCYJNA)
ODDZIAŁ W POLSCE. KRS 0000342676. SYSTEM,
wpis do rejestru: 25.11.2009.
[RDF/112243/19/529]

W dniu 14.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018    p) Przedsiębiorstwa

      państwowe
2019-04-11 72/2019 472 201617
Poz. 201617. TECNIMONT SPA (SPÓŁKA AKCYJNA)
ODDZIAŁ W POLSCE. KRS 0000342676. SĄD REJO-
NOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.11.2009.
[WA.XII NS-REJ.KRS/21897/19/617]

W dniu 05.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.03.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 201617. TECNIMONT SPA (SPÓŁKA AKCYJNA)
ODDZIAŁ W POLSCE. KRS 0000342676. SĄD REJO-
NOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.11.2009.
[WA.XII NS-REJ.KRS/21897/19/617]

W dniu 05.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.03.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-23 206/2018 1152 754908
Poz. 754908. TECNIMONT SPA (SPÓŁKA AKCYJNA)
ODDZIAŁ W POLSCE. KRS 0000342676. SĄD REJO-
NOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.11.2009.
[WA.XII NS-REJ.KRS/94437/17/543]

W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 4. TEC-
NIMONT SPA wpisać: 4. TECNIMONT SOCIETA
PER AZIONI, SOCIETA PER AZIONI wykreślić:
5. REJESTR PRZEDSIĘBIORSTW W MEDIOLANIE,
NR WPISU:01628410159, IZBA HANDLU PRZEMY-
SŁU RZEMIOSŁA I ROLNICTWA W MEDIOLANIE
URZĄD REJESTRU PRZEDSIĘBIORSTW wpisać:
5. REGISTRO DELLE IMPRESE 01628410159 UFFICI
DEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO wykre-
ślić: 6. PRAWO REPUBLIKI WŁOSKIEJ
Rub. 2. Siedziba i adres oddziału
Poz. 754908. TECNIMONT SPA (SPÓŁKA AKCYJNA)
ODDZIAŁ W POLSCE. KRS 0000342676. SĄD REJO-
NOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.11.2009.
[WA.XII NS-REJ.KRS/94437/17/543]

W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 4. TEC-
NIMONT SPA wpisać: 4. TECNIMONT SOCIETA
PER AZIONI, SOCIETA PER AZIONI wykreślić:
5. REJESTR PRZEDSIĘBIORSTW W MEDIOLANIE,
NR WPISU:01628410159, IZBA HANDLU PRZEMY-
SŁU RZEMIOSŁA I ROLNICTWA W MEDIOLANIE
URZĄD REJESTRU PRZEDSIĘBIORSTW wpisać:
5. REGISTRO DELLE IMPRESE 01628410159 UFFICI
DEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO wykre-
ślić: 6. PRAWO REPUBLIKI WŁOSKIEJ
Rub. 2. Siedziba i adres oddziału

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki