Szczegóły spółki

Nazwa POLMAX KANTORY SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 9271914053
REGON 080366457
KRS 0000336210
Adres ul. Poznańska 58, 66-200 Świebodzin
Telefon 683 267 128
Faks 683 267 128
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 6420Z — działalność holdingów finansowych
  • 6499Z — pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
  • 6619Z — pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
  • 6630Z — działalność związana z zarządzaniem funduszami
  • 7010Z — działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
  • 1629Z — produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.01 0.02
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.01 0.03
Płynność bieżąca (CR) 22.02 11.33
Płynność szybka (QR) 22.02 11.33
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.01 0.03
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 33.19% 32.21%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 4.88% 4.52%
Rentowność aktywów (ROA) 4.82% 4.41%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-06-27 123/2019 604 471705
Poz. 471705. POLMAX KANTORY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000336210. SYSTEM, wpis do
rejestru: 03.09.2009.
[RDF/126105/19/195]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 471705. POLMAX KANTORY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000336210. SYSTEM, wpis do
rejestru: 03.09.2009.
[RDF/126105/19/195]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-27 123/2019 604 471706
Poz. 471706. POLMAX KANTORY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000336210. SYSTEM, wpis do
rejestru: 03.09.2009.
[RDF/126106/19/907]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 471706. POLMAX KANTORY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000336210. SYSTEM, wpis do
rejestru: 03.09.2009.
[RDF/126106/19/907]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-27 123/2019 604 471707
Poz. 471707. POLMAX KANTORY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000336210. SYSTEM, wpis do
rejestru: 03.09.2009.
[RDF/126106/19/308]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 471707. POLMAX KANTORY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000336210. SYSTEM, wpis do
rejestru: 03.09.2009.
[RDF/126106/19/308]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-27 123/2019 604 471708
Poz. 471708. POLMAX KANTORY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000336210. SYSTEM, wpis do
rejestru: 03.09.2009.
[RDF/126106/19/709]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 471708. POLMAX KANTORY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000336210. SYSTEM, wpis do
rejestru: 03.09.2009.
[RDF/126106/19/709]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-03-13 51/2019 294 110887
Poz. 110887. POLMAX KANTORY SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000336210. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ
GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.09.2009.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/1085/19/672]

W dniu 06.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. ZIE-
LIŃSKI 2. MICHAŁ 3. 84040608219 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 110887. POLMAX KANTORY SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000336210. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ
GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.09.2009.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/1085/19/672]

W dniu 06.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. ZIE-
LIŃSKI 2. MICHAŁ 3. 84040608219 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
2018-09-26 187/2018 565 488646
Poz. 488646. POLMAX KANTORY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000336210. SYSTEM, wpis do
rejestru: 03.09.2009.
[RDF/326695/18/175]

W dniu 07.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 07.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 488646. POLMAX KANTORY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000336210. SYSTEM, wpis do
rejestru: 03.09.2009.
[RDF/326695/18/175]

W dniu 07.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 07.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-26 187/2018 565 488647
Poz. 488647. POLMAX KANTORY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000336210. SYSTEM, wpis do
rejestru: 03.09.2009.
[RDF/326696/18/576]

W dniu 07.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 488647. POLMAX KANTORY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000336210. SYSTEM, wpis do
rejestru: 03.09.2009.
[RDF/326696/18/576]

W dniu 07.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-26 187/2018 565 488648
Poz. 488648. POLMAX KANTORY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000336210. SYSTEM, wpis do
rejestru: 03.09.2009.
[RDF/326697/18/977]

W dniu 07.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 488648. POLMAX KANTORY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000336210. SYSTEM, wpis do
rejestru: 03.09.2009.
[RDF/326697/18/977]

W dniu 07.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-26 187/2018 565 488649
Poz. 488649. POLMAX KANTORY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000336210. SYSTEM, wpis do
rejestru: 03.09.2009.
[RDF/326698/18/378]

W dniu 07.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 488649. POLMAX KANTORY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000336210. SYSTEM, wpis do
rejestru: 03.09.2009.
[RDF/326698/18/378]

W dniu 07.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki