Szczegóły spółki

Nazwa BJN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 6312585893
REGON 241131238
KRS 0000334546
Adres ul. Nad Białką 2A, 43-503 Czechowice-Dziedzice
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail biuro@polskiebiogazowanie.pl
WWW www.polskiebiogazowanie.pl
PKD
  • 6499Z — pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
  • 4110Z — realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
  • 4299Z — roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 360.22 794.07
Zadłużenie / kapitał (D/E) -1.0 -1.0
Płynność bieżąca (CR) 0.0 0.0
Płynność szybka (QR) 0.0 0.0
Złota/srebrna reguła bilansowa -1.0 -1.0
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) b.d. b.d.
Rentowność kapitału własnego (ROE) -17.5% 0.37%
Rentowność aktywów (ROA) 6285.55% -294.17%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-09-20 183/2019 365 1034170
Poz. 1034170. BJN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000334546. SYSTEM, wpis do rejestru:
06.08.2009.
[RDF/176328/19/45]

W dniu 13.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1034170. BJN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000334546. SYSTEM, wpis do rejestru:
06.08.2009.
[RDF/176328/19/45]

W dniu 13.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-09-20 183/2019 365 1034171
Poz. 1034171. BJN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000334546. SYSTEM, wpis do rejestru:
06.08.2009.
[RDF/176328/19/446]

W dniu 13.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1034171. BJN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000334546. SYSTEM, wpis do rejestru:
06.08.2009.
[RDF/176328/19/446]

W dniu 13.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-08-12 155/2019 361 965137
Poz. 965137. BJN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000334546. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 06.08.2009.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/18651/19/215]

W dniu 05.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. STOLARCZYK
2. GRZEGORZ 3. 77072703832 2 1. ZYGMUNT
2. JERZY 3. 61082502257 wpisać: 3 1. WANDZEL
2. CZESŁAW 3. 58070401731 4 1. STOGOWSKI
2. MACIEJ 3. 97050512777
Poz. 965137. BJN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000334546. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 06.08.2009.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/18651/19/215]

W dniu 05.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. STOLARCZYK
2. GRZEGORZ 3. 77072703832 2 1. ZYGMUNT
2. JERZY 3. 61082502257 wpisać: 3 1. WANDZEL
2. CZESŁAW 3. 58070401731 4 1. STOGOWSKI
2. MACIEJ 3. 97050512777
2019-07-24 142/2019 1001 829524
Poz. 829524. BJN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000334546. SYSTEM, wpis do rejestru:
06.08.2009.
[RDF/158627/19/14]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 829524. BJN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000334546. SYSTEM, wpis do rejestru:
06.08.2009.
[RDF/158627/19/14]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-02-21 37/2019 281 79761
Poz. 79761. BJN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000334546. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 06.08.2009.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/3158/19/155]

W dniu 14.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. GRYGIERCZYK 2. ZIEMOWIT 3. 77081204571
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. BEZNO-
SIUK 2. JAROSŁAW 3. 66012207631 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE


Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. NOCOŃ 2. MAR-
CIN TOMASZ 3. 70070801830 4. PROKURA SAMO-
ISTNA 2 1. SZCZUR 2. AGNIESZKA MONIKA
3. 84070504365 4. SAMOISTNA
Poz. 79761. BJN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000334546. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 06.08.2009.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/3158/19/155]

W dniu 14.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. GRYGIERCZYK 2. ZIEMOWIT 3. 77081204571
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. BEZNO-
SIUK 2. JAROSŁAW 3. 66012207631 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE


Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. NOCOŃ 2. MAR-
CIN TOMASZ 3. 70070801830 4. PROKURA SAMO-
ISTNA 2 1. SZCZUR 2. AGNIESZKA MONIKA
3. 84070504365 4. SAMOISTNA
2018-11-16 222/2018 1242 1052081
Poz. 1052081. BJN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000334546. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 06.08.2009.
[WA.XII NS-REJ.KRS/51209/18/942]

W dniu 27.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. POLSKIE
BIOGAZOWNIE SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. BJN
HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo ŚLĄSKIE powiat BIELSKI gmina CZE-
CHOWICE-DZIEDZICE miejscowość CZECHOWICE-
-DZIEDZICE wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA
ulica KRUCZA nr domu 24/26 kod pocztowy 00-526
poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miej-
scowość CZECHOWICE-DZIEDZICE ulica UL. NAD
BIAŁKĄ nr domu 2A kod pocztowy 43-503 poczta
CZECHOWICE-DZIEDZICE kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 10.05.2018
R., REP. A NR 6113/2018, NOTARIUSZ KATARZYNA
OSTROWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA
W OPOLU PRZY UL. OZMISKIEJ NR 15/4-6, ZMIE-
NIONO: § 1 PKT 1, § 1 PKT 2, § 2 PKT 1
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. ZARZECZNY 2. RAFAŁ FRANCISZEK
3. 71080814179 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać:


2 1. GRYGIERCZYK 2. ZIEMOWIT 3. 77081204571
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. GŁOWACKI 2. JACEK JÓZEF
3. 57071405799 2 1. DUJCZYŃSKI 2. BARTŁOMIEJ
ADAM 3. 76091200038 wpisać: 3 1. STOLARCZYK
2. GRZEGORZ 3. 77072703832 4 1. ZYGMUNT
2. JERZY 3. 61082502257
Poz. 1052081. BJN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000334546. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 06.08.2009.
[WA.XII NS-REJ.KRS/51209/18/942]

W dniu 27.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. POLSKIE
BIOGAZOWNIE SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. BJN
HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo ŚLĄSKIE powiat BIELSKI gmina CZE-
CHOWICE-DZIEDZICE miejscowość CZECHOWICE-
-DZIEDZICE wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA
ulica KRUCZA nr domu 24/26 kod pocztowy 00-526
poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miej-
scowość CZECHOWICE-DZIEDZICE ulica UL. NAD
BIAŁKĄ nr domu 2A kod pocztowy 43-503 poczta
CZECHOWICE-DZIEDZICE kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 10.05.2018
R., REP. A NR 6113/2018, NOTARIUSZ KATARZYNA
OSTROWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA
W OPOLU PRZY UL. OZMISKIEJ NR 15/4-6, ZMIE-
NIONO: § 1 PKT 1, § 1 PKT 2, § 2 PKT 1
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. ZARZECZNY 2. RAFAŁ FRANCISZEK
3. 71080814179 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać:


2 1. GRYGIERCZYK 2. ZIEMOWIT 3. 77081204571
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. GŁOWACKI 2. JACEK JÓZEF
3. 57071405799 2 1. DUJCZYŃSKI 2. BARTŁOMIEJ
ADAM 3. 76091200038 wpisać: 3 1. STOLARCZYK
2. GRZEGORZ 3. 77072703832 4 1. ZYGMUNT
2. JERZY 3. 61082502257

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki