Szczegóły spółki

Nazwa INTERINWEST POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7781465015
REGON 301183619
KRS 0000334430
Adres ul. Wodna 11 lok. 1, 61-782 Poznań
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 6420Z — działalność holdingów finansowych
  • 6499Z — pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
  • 6619Z — pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
  • 6630Z — działalność związana z zarządzaniem funduszami
  • 7010Z — działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
  • 1629Z — produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.01 0.01
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.01 0.01
Płynność bieżąca (CR) 69.88 128.22
Płynność szybka (QR) 69.88 128.22
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.01 0.01
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 55.67% 55.91%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 7.17% 6.71%
Rentowność aktywów (ROA) 7.07% 6.66%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-06-27 123/2019 599 471611
Poz. 471611. INTERINWEST POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000334430. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.08.2009.
[RDF/126065/19/522]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 471611. INTERINWEST POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000334430. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.08.2009.
[RDF/126065/19/522]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-27 123/2019 599 471612
Poz. 471612. INTERINWEST POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000334430. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.08.2009.
[RDF/126065/19/923]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 471612. INTERINWEST POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000334430. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.08.2009.
[RDF/126065/19/923]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-27 123/2019 599 471613
Poz. 471613. INTERINWEST POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000334430. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.08.2009.
[RDF/126065/19/324]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 471613. INTERINWEST POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000334430. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.08.2009.
[RDF/126065/19/324]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-27 123/2019 600 471614
Poz. 471614. INTERINWEST POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000334430. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.08.2009.
[RDF/126065/19/725]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 471614. INTERINWEST POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000334430. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.08.2009.
[RDF/126065/19/725]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-09-25 186/2018 563 479155
Poz. 479155. INTERINWEST POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000334430. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.08.2009.
[RDF/318732/18/282]

W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 479155. INTERINWEST POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000334430. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.08.2009.
[RDF/318732/18/282]

W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-25 186/2018 563 479156
Poz. 479156. INTERINWEST POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000334430. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.08.2009.
[RDF/318733/18/683]

W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 479156. INTERINWEST POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000334430. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.08.2009.
[RDF/318733/18/683]

W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-25 186/2018 563 479157
Poz. 479157. INTERINWEST POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000334430. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.08.2009.
[RDF/318734/18/84]

W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 479157. INTERINWEST POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000334430. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.08.2009.
[RDF/318734/18/84]

W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-25 186/2018 563 479158
Poz. 479158. INTERINWEST POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000334430. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.08.2009.
[RDF/318735/18/485]

W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 479158. INTERINWEST POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000334430. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.08.2009.
[RDF/318735/18/485]

W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki