Szczegóły spółki

Nazwa NOTORIA SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5252152769
REGON 016200212
KRS 0000331515
Adres ul. Miedziana 3A lok. 17, 00-814 Warszawa
Telefon 0226545931
Faks 0226545931
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 6311Z — przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.25 0.31
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.33 0.45
Płynność bieżąca (CR) 8.71 7.5
Płynność szybka (QR) 8.71 7.5
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.33 0.45
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 14.53% 6.81%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 31.57% 14.04%
Rentowność aktywów (ROA) 23.77% 9.71%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-12-02 232/2019 298 1150353
Poz. 1150353. NOTORIA SERWIS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000331515. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 17.06.2009.
[WA.XII NS-REJ.KRS/76453/19/715]

W dniu 25.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 26.09.2019 R., REP.A NR 9108/2019, NOTARIUSZ
ŻYWIA LIPIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, ZMIENIONO §8 UST.1 STATUTU
SPÓŁKI.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 1150000,00 ZŁ
wpisać: 1. 1163750,00 ZŁ wykreślić: 3. 1150000
wpisać: 3. 1163750 wykreślić: 4. 1,00 ZŁ wpisać:
4. 1,00 ZŁ wykreślić: 5. 1150000,00 ZŁ wpisać:
5. 1163750,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. SERIA E 2. 13750
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 1150353. NOTORIA SERWIS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000331515. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 17.06.2009.
[WA.XII NS-REJ.KRS/76453/19/715]

W dniu 25.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 26.09.2019 R., REP.A NR 9108/2019, NOTARIUSZ
ŻYWIA LIPIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, ZMIENIONO §8 UST.1 STATUTU
SPÓŁKI.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 1150000,00 ZŁ
wpisać: 1. 1163750,00 ZŁ wykreślić: 3. 1150000
wpisać: 3. 1163750 wykreślić: 4. 1,00 ZŁ wpisać:
4. 1,00 ZŁ wykreślić: 5. 1150000,00 ZŁ wpisać:
5. 1163750,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. SERIA E 2. 13750
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
2019-07-12 134/2019 1122 669741
Poz. 669741. NOTORIA SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000331515. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.06.2009.
[RDF/143788/19/902]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 669741. NOTORIA SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000331515. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.06.2009.
[RDF/143788/19/902]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-12 134/2019 1122 669742
Poz. 669742. NOTORIA SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000331515. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.06.2009.
[RDF/143788/19/303]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 669742. NOTORIA SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000331515. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.06.2009.
[RDF/143788/19/303]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-12 134/2019 1122 669743
Poz. 669743. NOTORIA SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000331515. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.06.2009.
[RDF/143788/19/704]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 669743. NOTORIA SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000331515. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.06.2009.
[RDF/143788/19/704]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-12 134/2019 1122 669744
Poz. 669744. NOTORIA SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000331515. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.06.2009.
[RDF/143788/19/105]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 669744. NOTORIA SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000331515. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.06.2009.
[RDF/143788/19/105]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-12-10 238/2018 452 1157804
Poz. 1157804. NOTORIA SERWIS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000331515. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 17.06.2009.
[WA.XII NS-REJ.KRS/79107/18/621]

W dniu 29.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu wykreślić: 1 1. DRÓŻDŻ
2. GRZEGORZ WITOLD 3. 72100800631 2 1. BIL-
LEWICZ FOTOWICZ 2. JOANNA ELŻBIETA
3. 55110507501 3 1. GARBARCZYK 2. ARKADIUSZ
3. 73062604394 4 1. SIEŃKOWSKA 2. KATA-
RZYNA 3. 68060100102 wpisać: 5 1. KOLASIŃSKI
2. STANISŁAW 3. 65051807372 6 1. KORCZAK
2. WŁODZIMIERZ 3. 55032405493 7 1. MIELCARZ
2. PAWEŁ 3. 75011507994 8 1. NOWAK 2. JACEK
3. 65072500474
Poz. 1157804. NOTORIA SERWIS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000331515. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 17.06.2009.
[WA.XII NS-REJ.KRS/79107/18/621]

W dniu 29.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu wykreślić: 1 1. DRÓŻDŻ
2. GRZEGORZ WITOLD 3. 72100800631 2 1. BIL-
LEWICZ FOTOWICZ 2. JOANNA ELŻBIETA
3. 55110507501 3 1. GARBARCZYK 2. ARKADIUSZ
3. 73062604394 4 1. SIEŃKOWSKA 2. KATA-
RZYNA 3. 68060100102 wpisać: 5 1. KOLASIŃSKI
2. STANISŁAW 3. 65051807372 6 1. KORCZAK
2. WŁODZIMIERZ 3. 55032405493 7 1. MIELCARZ
2. PAWEŁ 3. 75011507994 8 1. NOWAK 2. JACEK
3. 65072500474
2018-10-31 212/2018 1233 873347
Poz. 873347. NOTORIA SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000331515. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.06.2009.
[RDF/633450/18/688]
W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 873347. NOTORIA SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000331515. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.06.2009.
[RDF/633450/18/688]
W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-31 212/2018 1233 873348
Poz. 873348. NOTORIA SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000331515. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.06.2009.
[RDF/633451/18/89]

W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 873348. NOTORIA SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000331515. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.06.2009.
[RDF/633451/18/89]

W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-31 212/2018 1233 873349
Poz. 873349. NOTORIA SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000331515. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.06.2009.
[RDF/633452/18/490]

W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 873349. NOTORIA SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000331515. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.06.2009.
[RDF/633452/18/490]

W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-31 212/2018 1233 873350
Poz. 873350. NOTORIA SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000331515. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.06.2009.
[RDF/633453/18/891]

W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 873350. NOTORIA SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000331515. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.06.2009.
[RDF/633453/18/891]

W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-29 210/2018 1090 833233
Poz. 833233. NOTORIA SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000331515. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.06.2009.
[RDF/597775/18/894]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 833233. NOTORIA SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000331515. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.06.2009.
[RDF/597775/18/894]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-29 210/2018 1090 833234
Poz. 833234. NOTORIA SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000331515. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.06.2009.
[RDF/597776/18/295]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 833234. NOTORIA SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000331515. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.06.2009.
[RDF/597776/18/295]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-29 210/2018 1090 833235
Poz. 833235. NOTORIA SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000331515. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.06.2009.
[RDF/597777/18/696]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 833235. NOTORIA SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000331515. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.06.2009.
[RDF/597777/18/696]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-29 210/2018 1090 833236
Poz. 833236. NOTORIA SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000331515. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.06.2009.
[RDF/597778/18/97]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 833236. NOTORIA SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000331515. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.06.2009.
[RDF/597778/18/97]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-23 206/2018 1084 753439
Poz. 753439. NOTORIA SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000331515. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.06.2009.
[RDF/672072/18/685]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 753439. NOTORIA SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000331515. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.06.2009.
[RDF/672072/18/685]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-23 206/2018 1084 753440
Poz. 753440. NOTORIA SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000331515. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.06.2009.
[RDF/672073/18/86]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 753440. NOTORIA SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000331515. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.06.2009.
[RDF/672073/18/86]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-23 206/2018 1084 753441
Poz. 753441. NOTORIA SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000331515. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.06.2009.
[RDF/672074/18/487]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 753441. NOTORIA SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000331515. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.06.2009.
[RDF/672074/18/487]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-22 205/2018 1160 733679
Poz. 733679. NOTORIA SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000331515. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.06.2009.
[RDF/672071/18/284]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 733679. NOTORIA SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000331515. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.06.2009.
[RDF/672071/18/284]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki