Szczegóły spółki

Nazwa CARBON SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 9542665746
REGON 241141171
KRS 0000327238
Adres ul. Obrzeżna Zachodnia 37, 41-400 Mysłowice
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 4690Z — sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.72 0.71
Zadłużenie / kapitał (D/E) 2.63 2.39
Płynność bieżąca (CR) 1.38 1.41
Płynność szybka (QR) 1.37 1.35
Złota/srebrna reguła bilansowa 2.63 2.39
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 1.9% 1.71%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 34.17% 32.21%
Rentowność aktywów (ROA) 9.42% 9.49%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Brak danych

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki