Szczegóły spółki

Nazwa INFONET PROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5532087889
REGON 072177952
KRS 0000323192
Adres ul. Towarowa 2, 43-300 Bielsko-Biała
Telefon 0338611108
Faks 0338611108
E-mail gchwastek@infonet-projekt.com.pl
WWW www.infonet-projekt.com.pl
PKD
  • 4651Z — sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
  • 2620Z — produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
  • 4643Z — sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
  • 4741Z — sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  • 6110Z — działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
  • 6201Z — działalność związana z oprogramowaniem
  • 6202Z — działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
  • 6203Z — działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
  • 6209Z — pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
  • 9511Z — naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.82 0.74
Zadłużenie / kapitał (D/E) 4.63 2.82
Płynność bieżąca (CR) 1.21 1.28
Płynność szybka (QR) 1.12 1.18
Złota/srebrna reguła bilansowa 4.63 2.82
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 3.67% 2.6%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 57.73% 31.22%
Rentowność aktywów (ROA) 10.25% 8.18%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-01-29 19/2020 270 42880
Poz. 42880. INFONET PROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000323192. SĄD REJONOWY BIELSKU-
-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.02.2009.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/367/20/38]

W dniu 22.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
Poz. 42880. INFONET PROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000323192. SĄD REJONOWY BIELSKU-
-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.02.2009.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/367/20/38]

W dniu 22.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
2019-10-03 192/2019 421 1054108
Poz. 1054108. INFONET PROJEKT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000323192. SĄD REJONOWY
BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 27.02.2009.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/8126/19/745]

W dniu 26.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M.
BIELSKO-BIAŁA gmina M. BIELSKO-BIAŁA miej-
scowość BIELSKO-BIAŁA wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo ŚLĄSKIE powiat BIELSKO-BIAŁA
gmina BIELSKO-BIAŁA miejscowość BIELSKO-
-BIAŁA wykreślić: 2. miejscowość BIELSKO-BIAŁA
ulica ALEJA ARMII KRAJOWEJ nr domu 220 kod
pocztowy 43-316 poczta BIELSKO-BIAŁA kraj POL-
SKA wpisać: 2. miejscowość BIELSKO-BIAŁA ulica
UL. TOWAROWA nr domu 2 kod pocztowy 43-300
poczta BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA
Poz. 1054108. INFONET PROJEKT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000323192. SĄD REJONOWY
BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 27.02.2009.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/8126/19/745]

W dniu 26.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M.
BIELSKO-BIAŁA gmina M. BIELSKO-BIAŁA miej-
scowość BIELSKO-BIAŁA wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo ŚLĄSKIE powiat BIELSKO-BIAŁA
gmina BIELSKO-BIAŁA miejscowość BIELSKO-
-BIAŁA wykreślić: 2. miejscowość BIELSKO-BIAŁA
ulica ALEJA ARMII KRAJOWEJ nr domu 220 kod
pocztowy 43-316 poczta BIELSKO-BIAŁA kraj POL-
SKA wpisać: 2. miejscowość BIELSKO-BIAŁA ulica
UL. TOWAROWA nr domu 2 kod pocztowy 43-300
poczta BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA
2019-08-26 164/2019 385 988788
Poz. 988788. INFONET PROJEKT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000323192. SĄD REJONOWY
BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 27.02.2009.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/6826/19/310]

W dniu 19.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu wykreślić: 1 1. GROSZEK
2. ANDRZEJ 3. 69081907073 wpisać: 2 1. JANI-
SZEWSKI 2. BARTŁOMIEJ 3. 78051001219
Poz. 988788. INFONET PROJEKT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000323192. SĄD REJONOWY
BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 27.02.2009.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/6826/19/310]

W dniu 19.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu wykreślić: 1 1. GROSZEK
2. ANDRZEJ 3. 69081907073 wpisać: 2 1. JANI-
SZEWSKI 2. BARTŁOMIEJ 3. 78051001219
2019-07-16 136/2019 1097 709712
Poz. 709712. INFONET PROJEKT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000323192. SYSTEM, wpis do
rejestru: 27.02.2009.
[RDF/146117/19/271]

W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 709712. INFONET PROJEKT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000323192. SYSTEM, wpis do
rejestru: 27.02.2009.
[RDF/146117/19/271]

W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-16 136/2019 1097 709713
Poz. 709713. INFONET PROJEKT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000323192. SYSTEM, wpis do
rejestru: 27.02.2009.
[RDF/146117/19/672]

W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 709713. INFONET PROJEKT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000323192. SYSTEM, wpis do
rejestru: 27.02.2009.
[RDF/146117/19/672]

W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-16 136/2019 1097 709714
Poz. 709714. INFONET PROJEKT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000323192. SYSTEM, wpis do
rejestru: 27.02.2009.
[RDF/146117/19/73]

W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 709714. INFONET PROJEKT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000323192. SYSTEM, wpis do
rejestru: 27.02.2009.
[RDF/146117/19/73]

W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-16 136/2019 1097 709715
Poz. 709715. INFONET PROJEKT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000323192. SYSTEM, wpis do
rejestru: 27.02.2009.
[RDF/146117/19/474]

W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 709715. INFONET PROJEKT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000323192. SYSTEM, wpis do
rejestru: 27.02.2009.
[RDF/146117/19/474]

W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-10-10 197/2018 754 594470
Poz. 594470. INFONET PROJEKT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000323192. SYSTEM, wpis do
rejestru: 27.02.2009.
[RDF/419393/18/346]

W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 594470. INFONET PROJEKT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000323192. SYSTEM, wpis do
rejestru: 27.02.2009.
[RDF/419393/18/346]

W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-10 197/2018 754 594471
Poz. 594471. INFONET PROJEKT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000323192. SYSTEM, wpis do
rejestru: 27.02.2009.
[RDF/419394/18/747]

W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 594471. INFONET PROJEKT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000323192. SYSTEM, wpis do
rejestru: 27.02.2009.
[RDF/419394/18/747]

W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-10 197/2018 754 594472
Poz. 594472. INFONET PROJEKT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000323192. SYSTEM, wpis do
rejestru: 27.02.2009.
[RDF/419395/18/148]

W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 594472. INFONET PROJEKT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000323192. SYSTEM, wpis do
rejestru: 27.02.2009.
[RDF/419395/18/148]

W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-10 197/2018 754 594473
Poz. 594473. INFONET PROJEKT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000323192. SYSTEM, wpis do
rejestru: 27.02.2009.
[RDF/419396/18/549]

W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 594473. INFONET PROJEKT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000323192. SYSTEM, wpis do
rejestru: 27.02.2009.
[RDF/419396/18/549]

W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-01-22 15/2018 374 19870
Poz. 19870. INFONET PROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000323192. SĄD REJONOWY BIELSKU-
-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.02.2009.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/373/18/778]

W dniu 15.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 3. 6000 wpi-
sać: 3. 6005
Poz. 19870. INFONET PROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000323192. SĄD REJONOWY BIELSKU-
-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.02.2009.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/373/18/778]

W dniu 15.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 3. 6000 wpi-
sać: 3. 6005
2018-01-08 05/2018 348 6807
Poz. 6807. INFONET PROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000323192. SĄD REJONOWY BIELSKU-
-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.02.2009.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/15798/17/188]

W dniu 29.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 21.12.2017 R., AKT NOTARIALNY, REPERTO-
RIUM A NUMER 4243/2017, NOTARIUSZ KRZYSZ-
TOF MIKA, KANCELARIA NOTARIALNA DAWID
WIĘZIK I KRZYSZTOF MIKA, SPÓŁKA CYWILNA
W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. CECHOWEJ 18/4
- ZMIENIONO §7.
Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wykreślić:
1 1. FABIAŃSKI 2. PIOTR 3. 73021508213 5. TAK
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 1200000,00 ZŁ
wpisać: 1. 1201000,00 ZŁ wykreślić: 5. 1200000,00
ZŁ wpisać: 5. 1201000,00 ZŁ PRub. Informacja
o wniesieniu aportu 1 1. 1000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. C 2. 5 3. AKCJE NIE
SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 6807. INFONET PROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000323192. SĄD REJONOWY BIELSKU-
-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.02.2009.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/15798/17/188]

W dniu 29.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 21.12.2017 R., AKT NOTARIALNY, REPERTO-
RIUM A NUMER 4243/2017, NOTARIUSZ KRZYSZ-
TOF MIKA, KANCELARIA NOTARIALNA DAWID
WIĘZIK I KRZYSZTOF MIKA, SPÓŁKA CYWILNA
W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. CECHOWEJ 18/4
- ZMIENIONO §7.
Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wykreślić:
1 1. FABIAŃSKI 2. PIOTR 3. 73021508213 5. TAK
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 1200000,00 ZŁ
wpisać: 1. 1201000,00 ZŁ wykreślić: 5. 1200000,00
ZŁ wpisać: 5. 1201000,00 ZŁ PRub. Informacja
o wniesieniu aportu 1 1. 1000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. C 2. 5 3. AKCJE NIE
SĄ UPRZYWILEJOWANE

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki