Szczegóły spółki

Nazwa DENT-A-MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 8942834459
REGON 020073934
KRS 0000322873
Adres ul. Kobierzyńska 211, 30-382 Kraków
Telefon 507 186 206
Faks 507 186 206
E-mail sekretariat@dent-a-medical.com
WWW b.d.
PKD
  • 8690E — pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 1.92 5.26
Zadłużenie / kapitał (D/E) -2.09 -1.23
Płynność bieżąca (CR) 2.11 0.14
Płynność szybka (QR) 2.1 0.14
Złota/srebrna reguła bilansowa -2.09 -1.23
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -173.07% -54.13%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 172.52% 34.46%
Rentowność aktywów (ROA) -157.96% -146.83%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-11-20 224/2019 258 1131809
Poz. 1131809. DENT-A-MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000322873. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 04.02.2009.
[KR.XI NS-REJ.KRS/32103/19/495]

W dniu 13.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wykreślić:
1 1. 29.03.2019, REP. A NR 610/2019, NOTARIUSZ
PAWEŁ WIATER, KANCELARIA NOTARIALNA
W KRAKOWIE UL. STAROWIŚLNA 83/5, 31-052
KRAKÓW. ZMIANA §6 UST. 1 I 2 ORAZ §6A UST.
1. wpisać: 2 1. 29.03.2019, REP. A NR 640/2019,
NOTARIUSZ PAWEŁ WIATER, KANCELARIA NOTA-
RIALNA W KRAKOWIE UL. STAROWIŚLNA 83/5,
31-052 KRAKÓW. ZMIANA §6 UST. 1 I 2 ORAZ §6A
UST. 1.
Poz. 1131809. DENT-A-MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000322873. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 04.02.2009.
[KR.XI NS-REJ.KRS/32103/19/495]

W dniu 13.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wykreślić:
1 1. 29.03.2019, REP. A NR 610/2019, NOTARIUSZ
PAWEŁ WIATER, KANCELARIA NOTARIALNA
W KRAKOWIE UL. STAROWIŚLNA 83/5, 31-052
KRAKÓW. ZMIANA §6 UST. 1 I 2 ORAZ §6A UST.
1. wpisać: 2 1. 29.03.2019, REP. A NR 640/2019,
NOTARIUSZ PAWEŁ WIATER, KANCELARIA NOTA-
RIALNA W KRAKOWIE UL. STAROWIŚLNA 83/5,
31-052 KRAKÓW. ZMIANA §6 UST. 1 I 2 ORAZ §6A
UST. 1.
2019-07-24 142/2019 1005 829602
Poz. 829602. DENT-A-MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000322873. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.02.2009.
[RDF/156211/19/491]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 829602. DENT-A-MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000322873. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.02.2009.
[RDF/156211/19/491]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-24 142/2019 1005 829603
Poz. 829603. DENT-A-MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000322873. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.02.2009.
[RDF/156211/19/892]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 829603. DENT-A-MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000322873. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.02.2009.
[RDF/156211/19/892]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-24 142/2019 1005 829604
Poz. 829604. DENT-A-MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000322873. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.02.2009.
[RDF/156211/19/293]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 829604. DENT-A-MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000322873. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.02.2009.
[RDF/156211/19/293]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-24 142/2019 1005 829605
Poz. 829605. DENT-A-MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000322873. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.02.2009.
[RDF/156212/19/5]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 829605. DENT-A-MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000322873. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.02.2009.
[RDF/156212/19/5]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-23 99/2019 375 311924
Poz. 311924. DENT-A-MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000322873. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 04.02.2009.
[KR.XI NS-REJ.KRS/13063/19/377]

W dniu 17.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 29.03.2019, REP. A NR 610/2019, NOTARIUSZ
PAWEŁ WIATER, KANCELARIA NOTARIALNA
W KRAKOWIE UL. STAROWIŚLNA 83/5, 31-052 KRA-
KÓW. ZMIANA §6 UST. 1 I 2 ORAZ §6A UST. 1.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 1598257,70 ZŁ
wpisać: 1. 1638257,70 ZŁ wykreślić: 2. 695169,60 ZŁ
wpisać: 2. 655169,60 ZŁ wykreślić: 3. 15982577 wpi-
sać: 3. 16382577 wykreślić: 4. 0,10 ZŁ wpisać: 4. 0,10
ZŁ wykreślić: 5. 1598257,70 ZŁ wpisać: 5. 1638257,70
ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. L 2. 400000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 311924. DENT-A-MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000322873. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 04.02.2009.
[KR.XI NS-REJ.KRS/13063/19/377]

W dniu 17.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 29.03.2019, REP. A NR 610/2019, NOTARIUSZ
PAWEŁ WIATER, KANCELARIA NOTARIALNA
W KRAKOWIE UL. STAROWIŚLNA 83/5, 31-052 KRA-
KÓW. ZMIANA §6 UST. 1 I 2 ORAZ §6A UST. 1.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 1598257,70 ZŁ
wpisać: 1. 1638257,70 ZŁ wykreślić: 2. 695169,60 ZŁ
wpisać: 2. 655169,60 ZŁ wykreślić: 3. 15982577 wpi-
sać: 3. 16382577 wykreślić: 4. 0,10 ZŁ wpisać: 4. 0,10
ZŁ wykreślić: 5. 1598257,70 ZŁ wpisać: 5. 1638257,70
ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. L 2. 400000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
2019-02-28 42/2019 315 90643
Poz. 90643. DENT-A-MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000322873. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 04.02.2009.
[KR.XI NS-REJ.KRS/1250/19/906]

W dniu 22.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej SEKRETARIAT@
DENT-A-MEDICAL.COM 4. Adres strony interneto-
wej WWW.DENT-A-MEDICAL.COM
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 19.12.2018R., REP. A NR 2857/2018, NOTARIUSZ
PAWEŁ WIATER, KANCELARIA NOTARIALNA
W KRAKOWIE, ZMIANA §6 UST. 1 I 2, §6A UST. 1
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 1313427,30 ZŁ
wpisać: 1. 1598257,70 ZŁ wykreślić: 2. 980000,00 ZŁ
wpisać: 2. 695169,60 ZŁ wykreślić: 3. 13134273 wpi-
sać: 3. 15982577 wykreślić: 5. 1313427,30 ZŁ wpisać:
5. 1598257,70 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. K 2. 2848304
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 90643. DENT-A-MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000322873. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 04.02.2009.
[KR.XI NS-REJ.KRS/1250/19/906]

W dniu 22.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej SEKRETARIAT@
DENT-A-MEDICAL.COM 4. Adres strony interneto-
wej WWW.DENT-A-MEDICAL.COM
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 19.12.2018R., REP. A NR 2857/2018, NOTARIUSZ
PAWEŁ WIATER, KANCELARIA NOTARIALNA
W KRAKOWIE, ZMIANA §6 UST. 1 I 2, §6A UST. 1
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 1313427,30 ZŁ
wpisać: 1. 1598257,70 ZŁ wykreślić: 2. 980000,00 ZŁ
wpisać: 2. 695169,60 ZŁ wykreślić: 3. 13134273 wpi-
sać: 3. 15982577 wykreślić: 5. 1313427,30 ZŁ wpisać:
5. 1598257,70 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. K 2. 2848304
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
2018-12-05 235/2018 261 1150142
Poz. 1150142. DENT-A-MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000322873. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.02.2009.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/16122/18/3]

W dniu 23.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo PODKARPACKIE
powiat RZESZÓW gmina RZESZÓW miejscowość
RZESZÓW wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW
miejscowość KRAKÓW wykreślić: 2. miejscowość
RZESZÓW ulica PL. JANA KILIŃSKIEGO nr domu
2 kod pocztowy 35-005 poczta RZESZÓW kraj
POLSKA wpisać: 2. miejscowość KRAKÓW ulica
UL. KOBIERZYŃSKA nr domu 211 kod pocztowy
30-382 poczta KRAKÓW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 29.06.2018R., REP. A NR 4733/2018, NOTARIUSZ
WOJCIECH MYCEK, KANCELARIA NOTARIALNA
W DĘBICY UL. KOLEJOWA 16; ZMIANA PAR. 2,


27.08.2018R., REP. A NR 5905/2018, NOTARIUSZ
WOJCIECH MYCEK, KANCELARIA NOTARIALNA
W DĘBICY UL. KOLEJOWA 16; ZMIANA PAR. 6
UST. 1 I UST. 2, DODANO PAR. 6A STATUTU SPÓŁKI

Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 6567136,50 ZŁ
wpisać: 1. 1313427,30 ZŁ 2. 980000,00 ZŁ wykreślić:
4. 0,50 ZŁ wpisać: 4. 0,10 ZŁ wykreślić: 5. 6567136,50
ZŁ wpisać: 5. 1313427,30 ZŁ wykreślić: 6. 300000,00
ZŁ
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. LADA 2. JACEK
3. 76112408096 wpisać: 2 1. ADACH 2. ŁUKASZ
3. 71120909892
Poz. 1150142. DENT-A-MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000322873. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.02.2009.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/16122/18/3]

W dniu 23.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo PODKARPACKIE
powiat RZESZÓW gmina RZESZÓW miejscowość
RZESZÓW wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW
miejscowość KRAKÓW wykreślić: 2. miejscowość
RZESZÓW ulica PL. JANA KILIŃSKIEGO nr domu
2 kod pocztowy 35-005 poczta RZESZÓW kraj
POLSKA wpisać: 2. miejscowość KRAKÓW ulica
UL. KOBIERZYŃSKA nr domu 211 kod pocztowy
30-382 poczta KRAKÓW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 29.06.2018R., REP. A NR 4733/2018, NOTARIUSZ
WOJCIECH MYCEK, KANCELARIA NOTARIALNA
W DĘBICY UL. KOLEJOWA 16; ZMIANA PAR. 2,


27.08.2018R., REP. A NR 5905/2018, NOTARIUSZ
WOJCIECH MYCEK, KANCELARIA NOTARIALNA
W DĘBICY UL. KOLEJOWA 16; ZMIANA PAR. 6
UST. 1 I UST. 2, DODANO PAR. 6A STATUTU SPÓŁKI

Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 6567136,50 ZŁ
wpisać: 1. 1313427,30 ZŁ 2. 980000,00 ZŁ wykreślić:
4. 0,50 ZŁ wpisać: 4. 0,10 ZŁ wykreślić: 5. 6567136,50
ZŁ wpisać: 5. 1313427,30 ZŁ wykreślić: 6. 300000,00
ZŁ
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. LADA 2. JACEK
3. 76112408096 wpisać: 2 1. ADACH 2. ŁUKASZ
3. 71120909892
2018-11-19 223/2018 1611 1072012
Poz. 1072012. DENT-A-MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000322873. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.02.2009.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/11231/18/669]

W dniu 03.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. WARŻAŁA 2. ADAM ANTONI 3. 68012613199
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. IVANOCHKO 2. STE-
PAN 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE 3 1. WAR-


ŻAŁA 2. BEATA STANISŁAWA 3. 73033108665
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 4 1. GRZE-
SIAK 2. PIOTR ZBIGNIEW 3. 70102507396 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. IVANOCHKO
2. ANDRIY wpisać: 2 1. POTOPLAK 2. MICHAŁ PIOTR
3. 82052514957
Poz. 1072012. DENT-A-MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000322873. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.02.2009.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/11231/18/669]

W dniu 03.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. WARŻAŁA 2. ADAM ANTONI 3. 68012613199
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. IVANOCHKO 2. STE-
PAN 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE 3 1. WAR-


ŻAŁA 2. BEATA STANISŁAWA 3. 73033108665
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 4 1. GRZE-
SIAK 2. PIOTR ZBIGNIEW 3. 70102507396 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. IVANOCHKO
2. ANDRIY wpisać: 2 1. POTOPLAK 2. MICHAŁ PIOTR
3. 82052514957
2018-10-12 199/2018 765 623863
Poz. 623863. DENT-A-MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000322873. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.02.2009.
[RDF/448779/18/464]

W dniu 14.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 623863. DENT-A-MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000322873. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.02.2009.
[RDF/448779/18/464]

W dniu 14.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-12 199/2018 765 623864
Poz. 623864. DENT-A-MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000322873. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.02.2009.
[RDF/448780/18/176]

W dniu 14.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 623864. DENT-A-MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000322873. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.02.2009.
[RDF/448780/18/176]

W dniu 14.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-12 199/2018 765 623865
Poz. 623865. DENT-A-MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000322873. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.02.2009.
[RDF/448781/18/577]

W dniu 14.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 623865. DENT-A-MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000322873. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.02.2009.
[RDF/448781/18/577]

W dniu 14.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-12 199/2018 765 623866
Poz. 623866. DENT-A-MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000322873. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.02.2009.
[RDF/448782/18/978]

W dniu 14.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 623866. DENT-A-MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000322873. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.02.2009.
[RDF/448782/18/978]

W dniu 14.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-03-06 46/2018 281 62471
Poz. 62471. DENT-A-MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000322873. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.02.2009.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/3990/18/36]

W dniu 27.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 4. 50,00 ZŁ
wpisać: 4. 0,50 ZŁ
Poz. 62471. DENT-A-MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000322873. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.02.2009.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/3990/18/36]

W dniu 27.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 4. 50,00 ZŁ
wpisać: 4. 0,50 ZŁ
2018-02-09 29/2018 282 38940
Poz. 38940. DENT-A-MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000322873. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.02.2009.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/1704/18/407]

W dniu 02.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 12.01.2018 R., REP.A NR 809/2018, NOTARIUSZ
PIOTR TOMASZEK, KANCELARIA NOTARIALNA
W KRAKOWIE PRZY UL.KARMALICKIEJ 36/3 ZMIA-
NIU ULEGŁ PAR.6 UST.2 STATUTU SPÓŁKI
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 3. 656713650
wpisać: 3. 13134273 wykreślić: 4. 0,01 ZŁ wpisać:
4. 50,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. AKCJE ZWY-
KŁE NA OKAZICIELA SERII I) wykreślić: 2. 45000000
wpisać: 2. 900000 2 (dla pozycji: 1. SERIA J) wykre-
ślić: 2. 611713650 wpisać: 2. 12234273
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. SOLIŃSKI 2. MARIUSZ
3. 71040302892
Poz. 38940. DENT-A-MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000322873. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.02.2009.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/1704/18/407]

W dniu 02.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 12.01.2018 R., REP.A NR 809/2018, NOTARIUSZ
PIOTR TOMASZEK, KANCELARIA NOTARIALNA
W KRAKOWIE PRZY UL.KARMALICKIEJ 36/3 ZMIA-
NIU ULEGŁ PAR.6 UST.2 STATUTU SPÓŁKI
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 3. 656713650
wpisać: 3. 13134273 wykreślić: 4. 0,01 ZŁ wpisać:
4. 50,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. AKCJE ZWY-
KŁE NA OKAZICIELA SERII I) wykreślić: 2. 45000000
wpisać: 2. 900000 2 (dla pozycji: 1. SERIA J) wykre-
ślić: 2. 611713650 wpisać: 2. 12234273
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. SOLIŃSKI 2. MARIUSZ
3. 71040302892

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki