Szczegóły spółki

Nazwa BAŁTYCKA GRUPA INWESTYCYJNA SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5842667285
REGON 220712196
KRS 0000320330
Adres ul. Dworcowa 7, 81-704 Sopot
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 4110Z — realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.99 0.98
Zadłużenie / kapitał (D/E) 93.68 60.79
Płynność bieżąca (CR) 0.18 0.26
Płynność szybka (QR) 0.17 0.26
Złota/srebrna reguła bilansowa 93.68 60.79
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 0.02% 3.95%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 0.24% 33.41%
Rentowność aktywów (ROA) 0.0% 0.54%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-03-11 49/2020 285 113080
Poz. 113080. BAŁTYCKA GRUPA INWESTYCYJNA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000320330. SYSTEM,
wpis do rejestru: 19.12.2008.
[RDF/190558/20/562]

W dniu 04.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 113080. BAŁTYCKA GRUPA INWESTYCYJNA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000320330. SYSTEM,
wpis do rejestru: 19.12.2008.
[RDF/190558/20/562]

W dniu 04.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2020-02-26 39/2020 345 88508
Poz. 88508. BAŁTYCKA GRUPA INWESTYCYJNA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000320330. SYSTEM,
wpis do rejestru: 19.12.2008.
[RDF/189262/20/517]

W dniu 19.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 88508. BAŁTYCKA GRUPA INWESTYCYJNA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000320330. SYSTEM,
wpis do rejestru: 19.12.2008.
[RDF/189262/20/517]

W dniu 19.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2020-02-26 39/2020 345 88509
Poz. 88509. BAŁTYCKA GRUPA INWESTYCYJNA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000320330. SYSTEM,
wpis do rejestru: 19.12.2008.
[RDF/189262/20/918]

W dniu 19.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 88509. BAŁTYCKA GRUPA INWESTYCYJNA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000320330. SYSTEM,
wpis do rejestru: 19.12.2008.
[RDF/189262/20/918]

W dniu 19.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2020-01-16 10/2020 278 23308
Poz. 23308. BAŁTYCKA GRUPA INWESTYCYJNA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000320330. SYSTEM,
wpis do rejestru: 19.12.2008.
[RDF/186160/20/783]

W dniu 09.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 23308. BAŁTYCKA GRUPA INWESTYCYJNA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000320330. SYSTEM,
wpis do rejestru: 19.12.2008.
[RDF/186160/20/783]

W dniu 09.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2020-01-16 10/2020 278 23309
Poz. 23309. BAŁTYCKA GRUPA INWESTYCYJNA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000320330. SYSTEM,
wpis do rejestru: 19.12.2008.
[RDF/186160/20/387]

W dniu 09.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 23309. BAŁTYCKA GRUPA INWESTYCYJNA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000320330. SYSTEM,
wpis do rejestru: 19.12.2008.
[RDF/186160/20/387]

W dniu 09.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2020-01-16 10/2020 278 23310
Poz. 23310. BAŁTYCKA GRUPA INWESTYCYJNA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000320330. SYSTEM,
wpis do rejestru: 19.12.2008.
[RDF/186160/20/788]

W dniu 09.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 23310. BAŁTYCKA GRUPA INWESTYCYJNA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000320330. SYSTEM,
wpis do rejestru: 19.12.2008.
[RDF/186160/20/788]

W dniu 09.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2020-01-03 02/2020 367 5872
Poz. 5872. BAŁTYCKA GRUPA INWESTYCYJNA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000320330. SYSTEM,
wpis do rejestru: 19.12.2008.
[RDF/185273/19/739]

W dniu 23.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.12.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 5872. BAŁTYCKA GRUPA INWESTYCYJNA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000320330. SYSTEM,
wpis do rejestru: 19.12.2008.
[RDF/185273/19/739]

W dniu 23.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.12.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-09-13 178/2019 339 1021794
Poz. 1021794. BAŁTYCKA GRUPA INWESTYCYJNA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000320330. SĄD REJO-
NOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.12.2008.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/17243/19/221]

W dniu 06.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. MESZCZYŃ-
SKI 2. ADAM 3. 66122402757 4. PROKURA SAMO-
ISTNA
Poz. 1021794. BAŁTYCKA GRUPA INWESTYCYJNA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000320330. SĄD REJO-
NOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.12.2008.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/17243/19/221]

W dniu 06.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. MESZCZYŃ-
SKI 2. ADAM 3. 66122402757 4. PROKURA SAMO-
ISTNA
2018-11-20 224/2018 1685 1091965
Poz. 1091965. BAŁTYCKA GRUPA INWESTYCYJNA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000320330. SYSTEM,
wpis do rejestru: 19.12.2008.
[RDF/873864/18/185]

W dniu 17.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 17.10.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1091965. BAŁTYCKA GRUPA INWESTYCYJNA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000320330. SYSTEM,
wpis do rejestru: 19.12.2008.
[RDF/873864/18/185]

W dniu 17.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 17.10.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-08-29 167/2018 233 339592
Poz. 339592. BAŁTYCKA GRUPA INWESTYCYJNA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000320330. SĄD REJO-
NOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 19.12.2008.
[GD.VII NS-REJ.KRS/13358/18/361]

W dniu 25.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykre-
ślić: 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE
powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejsco-
wość GDAŃSK wpisać: 1. kraj POLSKA wojewódz-
two POMORSKIE powiat SOPOT gmina SOPOT
miejscowość SOPOT wykreślić: 2. miejscowość
GDAŃSK ulica GALAKTYCZNA nr domu 30A kod
pocztowy 80-299 poczta GDAŃSK kraj POLSKA wpi-
sać: 2. miejscowość SOPOT ulica UL. DWORCOWA
nr domu 7 kod pocztowy 81-704 poczta SOPOT kraj
POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 17.05.2018
REPERTORIUM A NR 1404/2018,KANCELARIA
NOTARIALNA MIROSŁAW MROCZKOWSKI-NOTA-
RIUSZ ZMIANA TREŚCI §2
Poz. 339592. BAŁTYCKA GRUPA INWESTYCYJNA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000320330. SĄD REJO-
NOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 19.12.2008.
[GD.VII NS-REJ.KRS/13358/18/361]

W dniu 25.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykre-
ślić: 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE
powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejsco-
wość GDAŃSK wpisać: 1. kraj POLSKA wojewódz-
two POMORSKIE powiat SOPOT gmina SOPOT
miejscowość SOPOT wykreślić: 2. miejscowość
GDAŃSK ulica GALAKTYCZNA nr domu 30A kod
pocztowy 80-299 poczta GDAŃSK kraj POLSKA wpi-
sać: 2. miejscowość SOPOT ulica UL. DWORCOWA
nr domu 7 kod pocztowy 81-704 poczta SOPOT kraj
POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 17.05.2018
REPERTORIUM A NR 1404/2018,KANCELARIA
NOTARIALNA MIROSŁAW MROCZKOWSKI-NOTA-
RIUSZ ZMIANA TREŚCI §2
2018-06-08 110/2018 334 165172
Poz. 165172. BAŁTYCKA GRUPA INWESTYCYJNA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000320330. SYSTEM,
wpis do rejestru: 19.12.2008.
[RDF/16700/18/165]

W dniu 10.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.04.2018 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 165172. BAŁTYCKA GRUPA INWESTYCYJNA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000320330. SYSTEM,
wpis do rejestru: 19.12.2008.
[RDF/16700/18/165]

W dniu 10.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.04.2018 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
2018-06-08 110/2018 334 165173
Poz. 165173. BAŁTYCKA GRUPA INWESTYCYJNA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000320330. SYSTEM,
wpis do rejestru: 19.12.2008.
[RDF/16701/18/566]

W dniu 10.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 165173. BAŁTYCKA GRUPA INWESTYCYJNA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000320330. SYSTEM,
wpis do rejestru: 19.12.2008.
[RDF/16701/18/566]

W dniu 10.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
2018-06-08 110/2018 334 165174
Poz. 165174. BAŁTYCKA GRUPA INWESTYCYJNA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000320330. SYSTEM,
wpis do rejestru: 19.12.2008.
[RDF/16702/18/967]

W dniu 10.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 165174. BAŁTYCKA GRUPA INWESTYCYJNA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000320330. SYSTEM,
wpis do rejestru: 19.12.2008.
[RDF/16702/18/967]

W dniu 10.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
2018-06-08 110/2018 334 165175
Poz. 165175. BAŁTYCKA GRUPA INWESTYCYJNA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000320330. SYSTEM,
wpis do rejestru: 19.12.2008.
[RDF/16703/18/368]

W dniu 10.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 165175. BAŁTYCKA GRUPA INWESTYCYJNA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000320330. SYSTEM,
wpis do rejestru: 19.12.2008.
[RDF/16703/18/368]

W dniu 10.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
2018-02-15 33/2018 383 44977
Poz. 44977. BAŁTYCKA GRUPA INWESTYCYJNA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000320330. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.12.2008.
[GD.VII NS-REJ.KRS/558/18/343]

W dniu 09.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 09.01.2018 R.
SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA MIRO-


SŁAWA MROCZKOWSKIEGO Z KANCELARII NOTA-
RIALNEJ W GDAŃSKU PRZY ULICY ABRAHAMA
1A, REPERTORIUM A NR 86/2018, ZMIENIONO §8
STATUTU SPÓŁKI
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 2000000,00 ZŁ
wpisać: 1. 2200000,00 ZŁ wykreślić: 3. 20000000
wpisać: 3. 22000000 wykreślić: 4. 0,10 ZŁ wpisać:
4. 0,10 ZŁ wykreślić: 5. 2000000,00 ZŁ wpisać:
5. 2200000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. SERIA C 2. 2000000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 44977. BAŁTYCKA GRUPA INWESTYCYJNA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000320330. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.12.2008.
[GD.VII NS-REJ.KRS/558/18/343]

W dniu 09.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 09.01.2018 R.
SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA MIRO-


SŁAWA MROCZKOWSKIEGO Z KANCELARII NOTA-
RIALNEJ W GDAŃSKU PRZY ULICY ABRAHAMA
1A, REPERTORIUM A NR 86/2018, ZMIENIONO §8
STATUTU SPÓŁKI
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 2000000,00 ZŁ
wpisać: 1. 2200000,00 ZŁ wykreślić: 3. 20000000
wpisać: 3. 22000000 wykreślić: 4. 0,10 ZŁ wpisać:
4. 0,10 ZŁ wykreślić: 5. 2000000,00 ZŁ wpisać:
5. 2200000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. SERIA C 2. 2000000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki