Szczegóły spółki

Nazwa BERLIN GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7781459612
REGON 300986782
KRS 0000317868
Adres ul. Adama Mickiewicza 5 lok. 8, 60-833 Poznań
Telefon 618 544 700
Faks 618 544 700
E-mail office@berlingroup.eu
WWW b.d.
PKD
  • 4110Z — realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.26 0.64
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.36 1.81
Płynność bieżąca (CR) 18.04 8.53
Płynność szybka (QR) 14.19 4.55
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.36 1.81
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 0.43% b.d.
Rentowność kapitału własnego (ROE) 0.48% -25.44%
Rentowność aktywów (ROA) 0.36% -9.04%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-03-10 48/2020 310 110576
Poz. 110576. BERLIN GROUP SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000317868. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.11.2008.
[RDF/190357/20/505]

W dniu 03.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.03.2020 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 110576. BERLIN GROUP SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000317868. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.11.2008.
[RDF/190357/20/505]

W dniu 03.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.03.2020 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2020-03-10 48/2020 310 110577
Poz. 110577. BERLIN GROUP SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000317868. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.11.2008.
[RDF/190357/20/906]

W dniu 03.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 110577. BERLIN GROUP SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000317868. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.11.2008.
[RDF/190357/20/906]

W dniu 03.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2020-03-10 48/2020 310 110578
Poz. 110578. BERLIN GROUP SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000317868. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.11.2008.
[RDF/190358/20/618]

W dniu 03.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 110578. BERLIN GROUP SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000317868. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.11.2008.
[RDF/190358/20/618]

W dniu 03.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2020-03-10 48/2020 310 110579
Poz. 110579. BERLIN GROUP SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000317868. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.11.2008.
[RDF/190358/20/19]

W dniu 03.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 110579. BERLIN GROUP SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000317868. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.11.2008.
[RDF/190358/20/19]

W dniu 03.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-12-06 236/2019 412 1160750
Poz. 1160750. BERLIN GROUP SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000317868. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.11.2008.
[RDF/183081/19/443]

W dniu 29.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 29.11.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1160750. BERLIN GROUP SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000317868. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.11.2008.
[RDF/183081/19/443]

W dniu 29.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 29.11.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-12-06 236/2019 412 1160751
Poz. 1160751. BERLIN GROUP SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000317868. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.11.2008.
[RDF/183081/19/844]

W dniu 29.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1160751. BERLIN GROUP SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000317868. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.11.2008.
[RDF/183081/19/844]

W dniu 29.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-12-06 236/2019 412 1160752
Poz. 1160752. BERLIN GROUP SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000317868. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.11.2008.
[RDF/183081/19/245]

W dniu 29.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1160752. BERLIN GROUP SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000317868. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.11.2008.
[RDF/183081/19/245]

W dniu 29.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-12-06 236/2019 412 1160753
Poz. 1160753. BERLIN GROUP SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000317868. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.11.2008.
[RDF/183081/19/646]

W dniu 29.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1160753. BERLIN GROUP SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000317868. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.11.2008.
[RDF/183081/19/646]

W dniu 29.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-07-11 133/2019 1106 649200
Poz. 649200. BERLIN GROUP SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000317868. SĄD REJONOWY POZNAŃ
- NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.11.2008.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/16491/19/155]

W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wpisać:
1 1. BERLIN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INVESTMENTS SPÓŁKA
KOMANDYTOWA 3. 302490631 4. 0000471208
5. TAK
Poz. 649200. BERLIN GROUP SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000317868. SĄD REJONOWY POZNAŃ
- NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.11.2008.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/16491/19/155]

W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wpisać:
1 1. BERLIN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INVESTMENTS SPÓŁKA
KOMANDYTOWA 3. 302490631 4. 0000471208
5. TAK
2019-03-19 55/2019 57 14626
Poz. 14626. BERLIN GROUP SPÓŁKA AKCYJNA w Poznaniu.
KRS 0000317868. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO
I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 listo-
pada 2008 r., sygn. akt PO. VIII Ns-Rej. KRS 5194/19/977.
[BMSiG-13837/2019]

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
ogłasza, że wobec: BERLIN GROUP SPÓŁKA AKCYJNA,
KRS 317868, adres: 60-833 POZNAŃ, UL. ADAMA MIC-
KIEWICZA 5/8, zostało wszczęte na podstawie art. 25a
ustawy z 20.08.1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1203 ze zm.) postępowanie o rozwią-
zanie wyżej wymienionego podmiotu bez przeprowadzania
postępowania likwidacyjnego, które toczy się pod sygnaturą
PO. VIII Ns-Rej. KRS 5194/19/977.

Sąd wzywa wszystkie osoby, których uzasadniony interes
mógłby się sprzeciwiać rozwiązaniu wskazanego podmiotu
bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i jego
wykreśleniu z Krajowego Rejestru Sądowego, do zgłaszania
okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w ter-
minie 3 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia.

W przypadku stwierdzenia, że wyżej wymieniony podmiot
nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi
działalności, tutejszy Sąd może orzec o rozwiązaniu tego
podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwida-
cyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Krajowego Rejestru
Sądowego.
Poz. 14626. BERLIN GROUP SPÓŁKA AKCYJNA w Poznaniu.
KRS 0000317868. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO
I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 listo-
pada 2008 r., sygn. akt PO. VIII Ns-Rej. KRS 5194/19/977.
[BMSiG-13837/2019]

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
ogłasza, że wobec: BERLIN GROUP SPÓŁKA AKCYJNA,
KRS 317868, adres: 60-833 POZNAŃ, UL. ADAMA MIC-
KIEWICZA 5/8, zostało wszczęte na podstawie art. 25a
ustawy z 20.08.1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1203 ze zm.) postępowanie o rozwią-
zanie wyżej wymienionego podmiotu bez przeprowadzania
postępowania likwidacyjnego, które toczy się pod sygnaturą
PO. VIII Ns-Rej. KRS 5194/19/977.

Sąd wzywa wszystkie osoby, których uzasadniony interes
mógłby się sprzeciwiać rozwiązaniu wskazanego podmiotu
bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i jego
wykreśleniu z Krajowego Rejestru Sądowego, do zgłaszania
okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w ter-
minie 3 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia.

W przypadku stwierdzenia, że wyżej wymieniony podmiot
nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi
działalności, tutejszy Sąd może orzec o rozwiązaniu tego
podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwida-
cyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Krajowego Rejestru
Sądowego.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki