Szczegóły spółki

Nazwa NAMYSŁOWSKIE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7521428193
REGON 160216463
KRS 0000314007
Adres ul. Oleśnicka 4, 46-100 Namysłów
Telefon 0774040248
Faks 0774040248
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 8610Z — działalność szpitali
  • 8622Z — praktyka lekarska specjalistyczna
  • 8621Z — praktyka lekarska ogólna
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.63 0.66
Zadłużenie / kapitał (D/E) 1.71 1.92
Płynność bieżąca (CR) 2.34 2.17
Płynność szybka (QR) 2.2 2.03
Złota/srebrna reguła bilansowa 1.71 1.92
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 1.01% -3.16%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 9.79% -34.63%
Rentowność aktywów (ROA) 3.61% -11.86%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-02-25 38/2020 290 85994
Poz. 85994. NAMYSŁOWSKIE CENTRUM ZDROWIA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000314007. SĄD REJO-
NOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 19.09.2008.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/1044/19/987]

W dniu 18.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. GALLA 2. ANDRZEJ
KRZYSZTOF 3. 66100304035 2 1. WASZCZUK
2. IWONA AGNIESZKA 3. 70081808288 3 1. WÓJ-
CIAK 2. MIROSŁAW ANDRZEJ 3. 55092104671
wpisać: 4 1. MASIOWSKI 2. ARTUR KRZYSZTOF
3. 65081102777 5 1. KUCYPERA 2. WOJCIECH
JERZY 3. 83083017817 6 1. RUDZKA 2. ALEXANDRA
3. 86100513466
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. GALLA 2. ANDRZEJ
KRZYSZTOF 3. 66100304035 4. PROKURA SAMO-
ISTNA
Poz. 85994. NAMYSŁOWSKIE CENTRUM ZDROWIA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000314007. SĄD REJO-
NOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 19.09.2008.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/1044/19/987]

W dniu 18.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. GALLA 2. ANDRZEJ
KRZYSZTOF 3. 66100304035 2 1. WASZCZUK
2. IWONA AGNIESZKA 3. 70081808288 3 1. WÓJ-
CIAK 2. MIROSŁAW ANDRZEJ 3. 55092104671
wpisać: 4 1. MASIOWSKI 2. ARTUR KRZYSZTOF
3. 65081102777 5 1. KUCYPERA 2. WOJCIECH
JERZY 3. 83083017817 6 1. RUDZKA 2. ALEXANDRA
3. 86100513466
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. GALLA 2. ANDRZEJ
KRZYSZTOF 3. 66100304035 4. PROKURA SAMO-
ISTNA
2020-02-11 28/2020 204 63391
Poz. 63391. NAMYSŁOWSKIE CENTRUM ZDROWIA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000314007. SĄD REJO-
NOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 19.09.2008.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/11018/19/635]

W dniu 04.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 17.06.2019R. REP. A NR 3991/2019, KN W. MYGA,
I. FRĄSZCZAK W OPOLU, ZMIENIONO ART. 6 UST.
1-3 STATUTU SPÓŁKI
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 3185000,00 ZŁ
wpisać: 1. 3822000,00 ZŁ wykreślić: 3. 31850 wpi-
sać: 3. 38220 wykreślić: 5. 3185000,00 ZŁ wpisać:
5. 3822000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. F 2. 6370 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 63391. NAMYSŁOWSKIE CENTRUM ZDROWIA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000314007. SĄD REJO-
NOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 19.09.2008.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/11018/19/635]

W dniu 04.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 17.06.2019R. REP. A NR 3991/2019, KN W. MYGA,
I. FRĄSZCZAK W OPOLU, ZMIENIONO ART. 6 UST.
1-3 STATUTU SPÓŁKI
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 3185000,00 ZŁ
wpisać: 1. 3822000,00 ZŁ wykreślić: 3. 31850 wpi-
sać: 3. 38220 wykreślić: 5. 3185000,00 ZŁ wpisać:
5. 3822000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. F 2. 6370 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
2019-07-09 131/2019 1112 609477
Poz. 609477. NAMYSŁOWSKIE CENTRUM ZDRO-
WIA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000314007. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 19.09.2008.
[RDF/137368/19/780]

W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 609477. NAMYSŁOWSKIE CENTRUM ZDRO-
WIA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000314007. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 19.09.2008.
[RDF/137368/19/780]

W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-09 131/2019 1112 609478
Poz. 609478. NAMYSŁOWSKIE CENTRUM ZDRO-
WIA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000314007. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 19.09.2008.
[RDF/137368/19/181]

W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 609478. NAMYSŁOWSKIE CENTRUM ZDRO-
WIA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000314007. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 19.09.2008.
[RDF/137368/19/181]

W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-09 131/2019 1112 609479
Poz. 609479. NAMYSŁOWSKIE CENTRUM ZDRO-
WIA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000314007. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 19.09.2008.
[RDF/137368/19/582]

W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 609479. NAMYSŁOWSKIE CENTRUM ZDRO-
WIA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000314007. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 19.09.2008.
[RDF/137368/19/582]

W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-09 131/2019 1112 609480
Poz. 609480. NAMYSŁOWSKIE CENTRUM ZDRO-
WIA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000314007. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 19.09.2008.
[RDF/137368/19/983]

W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 609480. NAMYSŁOWSKIE CENTRUM ZDRO-
WIA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000314007. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 19.09.2008.
[RDF/137368/19/983]

W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-18 117/2019 828 419682
Poz. 419682. NAMYSŁOWSKIE CENTRUM ZDRO-
WIA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000314007. SĄD
REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 19.09.2008.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/11837/18/681]

W dniu 12.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 25.05.2018R. REP. A NR 4671/2018, KN W. MYGA,
I. FRĄSZCZAK W OPOLU, ZMIENIONO ART. 6 STA-
TUTU SPÓŁKI
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 2548000,00 ZŁ
wpisać: 1. 3185000,00 ZŁ wykreślić: 3. 25480 wpi-
sać: 3. 31850 wykreślić: 5. 2548000,00 ZŁ wpisać:
5. 3185000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. E 2. 6370 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 419682. NAMYSŁOWSKIE CENTRUM ZDRO-
WIA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000314007. SĄD
REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 19.09.2008.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/11837/18/681]

W dniu 12.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 25.05.2018R. REP. A NR 4671/2018, KN W. MYGA,
I. FRĄSZCZAK W OPOLU, ZMIENIONO ART. 6 STA-
TUTU SPÓŁKI
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 2548000,00 ZŁ
wpisać: 1. 3185000,00 ZŁ wykreślić: 3. 25480 wpi-
sać: 3. 31850 wykreślić: 5. 2548000,00 ZŁ wpisać:
5. 3185000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. E 2. 6370 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
2018-07-11 133/2018 408 261133
Poz. 261133. NAMYSŁOWSKIE CENTRUM ZDRO-
WIA SPÓŁKA AKCYJNA.KRS 0000314007. SYSTEM,
wpis do rejestru: 19.09.2008.
[RDF/117386/18/876]

W dniu 08.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 261133. NAMYSŁOWSKIE CENTRUM ZDRO-
WIA SPÓŁKA AKCYJNA.KRS 0000314007. SYSTEM,
wpis do rejestru: 19.09.2008.
[RDF/117386/18/876]

W dniu 08.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-11 133/2018 408 261134
Poz. 261134. NAMYSŁOWSKIE CENTRUM ZDRO-
WIA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000314007. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 19.09.2008.
[RDF/117387/18/277]

W dniu 08.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 261134. NAMYSŁOWSKIE CENTRUM ZDRO-
WIA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000314007. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 19.09.2008.
[RDF/117387/18/277]

W dniu 08.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-10 132/2018 406 257013
Poz. 257013. NAMYSŁOWSKIE CENTRUM ZDRO-
WIA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000314007. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 19.09.2008.
[RDF/117384/18/74]

W dniu 08.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 257013. NAMYSŁOWSKIE CENTRUM ZDRO-
WIA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000314007. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 19.09.2008.
[RDF/117384/18/74]

W dniu 08.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-10 132/2018 406 257014
Poz. 257014. NAMYSŁOWSKIE CENTRUM ZDRO-
WIA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000314007. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 19.09.2008.
[RDF/117385/18/475]

W dniu 08.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 257014. NAMYSŁOWSKIE CENTRUM ZDRO-
WIA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000314007. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 19.09.2008.
[RDF/117385/18/475]

W dniu 08.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-02-20 36/2018 254 48732
Poz. 48732. NAMYSŁOWSKIE CENTRUM ZDROWIA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000314007. SĄD REJO-
NOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 19.09.2008.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/18645/17/492]

W dniu 14.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 09.06.2017R., REP. A NR 2363/2017, 21.06.2017R.,
REP. A NR 2540/2017, KN A. WRÓBEL-TERLECKA
W NAMYSŁOWIE, ZMIENIONO ART. 6 UST. 1-3 STA-
TUTU SPÓŁKI
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 1911000,00 ZŁ
wpisać: 1. 2548000,00 ZŁ wykreślić: 3. 19110 wpi-
sać: 3. 25480 wykreślić: 5. 1911000,00 ZŁ wpisać:
5. 2548000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. D 2. 6370 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 48732. NAMYSŁOWSKIE CENTRUM ZDROWIA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000314007. SĄD REJO-
NOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 19.09.2008.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/18645/17/492]

W dniu 14.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 09.06.2017R., REP. A NR 2363/2017, 21.06.2017R.,
REP. A NR 2540/2017, KN A. WRÓBEL-TERLECKA
W NAMYSŁOWIE, ZMIENIONO ART. 6 UST. 1-3 STA-
TUTU SPÓŁKI
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 1911000,00 ZŁ
wpisać: 1. 2548000,00 ZŁ wykreślić: 3. 19110 wpi-
sać: 3. 25480 wykreślić: 5. 1911000,00 ZŁ wpisać:
5. 2548000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. D 2. 6370 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki