Szczegóły spółki

Nazwa TANGRAM SOLUTION SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5260306388
REGON 001336251
KRS 0000312957
Adres ul. Solec 63, 00-409 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 4110Z — realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • 4120Z — roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 4311Z — rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
 • 4312Z — przygotowanie terenu pod budowę
 • 4313Z — wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
 • 4321Z — wykonywanie instalacji elektrycznych
 • 4322Z — wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 • 4329Z — wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • 4331Z — tynkowanie
 • 4332Z — zakładanie stolarki budowlanej
 • 4333Z — posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
 • 4334Z — malowanie i szklenie
 • 4339Z — wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 • 4391Z — wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
 • 4399Z — pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 6810Z — kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 6820Z — wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 6832Z — zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 • 7311Z — działalność agencji reklamowych
 • 7312A — pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
 • 7312B — pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
 • 7312C — pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)
 • 7312D — pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.75 0.47
Zadłużenie / kapitał (D/E) 2.94 0.88
Płynność bieżąca (CR) 1.82 24.03
Płynność szybka (QR) 1.82 24.03
Złota/srebrna reguła bilansowa 2.94 0.88
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 32.21% -100.39%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 4.25% -4.48%
Rentowność aktywów (ROA) 1.08% -2.38%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-02-27 40/2020 289 90664
Poz. 90664. TANGRAM SOLUTION SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000312957. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 04.09.2008.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/7274/20/552]

W dniu 20.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. PUŁAWSKA
nr domu 145 kod pocztowy 02-715 poczta WAR-
SZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WAR-
SZAWA ulica UL. SOLEC nr domu 63 kod pocztowy
00-409 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 90664. TANGRAM SOLUTION SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000312957. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 04.09.2008.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/7274/20/552]

W dniu 20.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. PUŁAWSKA
nr domu 145 kod pocztowy 02-715 poczta WAR-
SZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WAR-
SZAWA ulica UL. SOLEC nr domu 63 kod pocztowy
00-409 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
2019-08-28 166/2019 371 993345
Poz. 993345. TANGRAM SOLUTION SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000312957. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 04.09.2008.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/45197/19/208]

W dniu 21.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu wykreślić: 1 1. STAN-


KIEWICZ 2. LESZEK ANDRZEJ 3. 76072219518
wpisać: 2 1. CZWARNO 2. JOANNA BARBARA
3. 84032419407
Poz. 993345. TANGRAM SOLUTION SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000312957. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 04.09.2008.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/45197/19/208]

W dniu 21.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu wykreślić: 1 1. STAN-


KIEWICZ 2. LESZEK ANDRZEJ 3. 76072219518
wpisać: 2 1. CZWARNO 2. JOANNA BARBARA
3. 84032419407
2019-07-10 132/2019 1131 630034
Poz. 630034. TANGRAM SOLUTION SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000312957. SYSTEM, wpis do
rejestru: 04.09.2008.
[RDF/139888/19/747]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 630034. TANGRAM SOLUTION SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000312957. SYSTEM, wpis do
rejestru: 04.09.2008.
[RDF/139888/19/747]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-10 132/2019 1131 630035
Poz. 630035. TANGRAM SOLUTION SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000312957. SYSTEM, wpis do
rejestru: 04.09.2008.
[RDF/139888/19/148]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 630035. TANGRAM SOLUTION SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000312957. SYSTEM, wpis do
rejestru: 04.09.2008.
[RDF/139888/19/148]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-10 132/2019 1131 630036
Poz. 630036. TANGRAM SOLUTION SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000312957. SYSTEM, wpis do
rejestru: 04.09.2008.
[RDF/139888/19/549]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 630036. TANGRAM SOLUTION SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000312957. SYSTEM, wpis do
rejestru: 04.09.2008.
[RDF/139888/19/549]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-10 132/2019 1131 630037
Poz. 630037. TANGRAM SOLUTION SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000312957. SYSTEM, wpis do
rejestru: 04.09.2008.
[RDF/139888/19/950]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 630037. TANGRAM SOLUTION SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000312957. SYSTEM, wpis do
rejestru: 04.09.2008.
[RDF/139888/19/950]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-11-05 214/2018 1224 910714
Poz. 910714. TANGRAM SOLUTION SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000312957. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 04.09.2008.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/38301/18/318]

W dniu 31.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. PUŁAW-
SKA nr domu 182 kod pocztowy 02-670 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. PUŁAWSKA nr domu 145 kod
pocztowy 02-715 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 910714. TANGRAM SOLUTION SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000312957. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 04.09.2008.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/38301/18/318]

W dniu 31.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. PUŁAW-
SKA nr domu 182 kod pocztowy 02-670 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. PUŁAWSKA nr domu 145 kod
pocztowy 02-715 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
2018-06-22 120/2018 399 206110
Poz. 206110. TANGRAM SOLUTION SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000312957. SYSTEM, wpis do
rejestru: 04.09.2008.
[RDF/74202/18/362]

W dniu 22.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.05.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 206110. TANGRAM SOLUTION SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000312957. SYSTEM, wpis do
rejestru: 04.09.2008.
[RDF/74202/18/362]

W dniu 22.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.05.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-06-22 120/2018 399 206111
Poz. 206111. TANGRAM SOLUTION SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000312957. SYSTEM, wpis do
rejestru: 04.09.2008.
[RDF/74203/18/763]

W dniu 22.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 206111. TANGRAM SOLUTION SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000312957. SYSTEM, wpis do
rejestru: 04.09.2008.
[RDF/74203/18/763]

W dniu 22.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-06-22 120/2018 399 206112
Poz. 206112. TANGRAM SOLUTION SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000312957. SYSTEM, wpis do
rejestru: 04.09.2008.
[RDF/74204/18/164]

W dniu 22.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 206112. TANGRAM SOLUTION SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000312957. SYSTEM, wpis do
rejestru: 04.09.2008.
[RDF/74204/18/164]

W dniu 22.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-06-22 120/2018 399 206113
Poz. 206113. TANGRAM SOLUTION SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000312957. SYSTEM, wpis do
rejestru: 04.09.2008.
[RDF/74205/18/565]

W dniu 22.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 206113. TANGRAM SOLUTION SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000312957. SYSTEM, wpis do
rejestru: 04.09.2008.
[RDF/74205/18/565]

W dniu 22.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-05-02 85/2018 211 113306
Poz. 113306. TANGRAM SOLUTION SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000312957. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 04.09.2008.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/90485/17/62]

W dniu 24.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 26.09.2017 R., REP. A NR 7630/2017, NOTARIUSZ
SYLWIA CELEGRAT, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, ZMIENIONY §5
Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza 1 (dla pozy-
cji: 1. FUNDAMENTAL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
3. 010605391) wpisać: 5. TAK
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 600000,00 ZŁ
wpisać: 1. 596615,00 ZŁ 2. 596615,00 ZŁ wykreślić:
3. 600000 wpisać: 3. 596615 wykreślić: 4. 1,00 ZŁ
wpisać: 4. 1,00 ZŁ wykreślić: 5. 600000,00 ZŁ wpi-
sać: 5. 596615,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. C) wykreślić:
2. 90000 wpisać: 2. 86615
Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale
lub przekształceniu wpisać: 1 1. WYDZIELENIE
CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI W WYNIKU PODZIAŁU
2. SPÓŁKA POD FIRMĄ: TANGRAM SOLUTION
SA. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, KRS 0000312957
(SPÓŁKA DZIELONA „), DZIAŁAJĄC NA PODSTA-
WIE ART. 541 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH
W ZWIĄZKU Z ART. 529 § 1 PKT 4 KODEKSU
SPÓŁEK HANDLOWYCH (PODZIAŁ PRZEZ WYDZIE-
LENIE) PODJĘŁA UCHWAŁĘ O PODZIALE SPÓŁKI
DZIELONEJ POPRZEZ PRZENIESIENIE ORGANIZA-
CYJNIE I FINANSOWO ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI
PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI DZIELONEJ, WYOD-
RĘBNIONEJ DECYZJĄ ZARZĄDU SPÓŁKI DZIELO-
NEJ NA DZIEŃ 31.12.2016, NA RZECZ SPÓŁKI POD
FIRMĄ: ALFA PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZA-
WIE, KRS 0000687516 (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA”).
UCHWAŁA NR 3/2017 NADZWYCZAJNEGO WAL-
NEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: TAN-
GRAM SOLUTION SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ
W WARSZAWIE Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2017 ROKU
W SPRAWIE PODZIAŁU SPÓŁKI POD FIRMĄ: TAN-
GRAM SOLUTION S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE.
Poz. 113306. TANGRAM SOLUTION SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000312957. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 04.09.2008.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/90485/17/62]

W dniu 24.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 26.09.2017 R., REP. A NR 7630/2017, NOTARIUSZ
SYLWIA CELEGRAT, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, ZMIENIONY §5
Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza 1 (dla pozy-
cji: 1. FUNDAMENTAL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
3. 010605391) wpisać: 5. TAK
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 600000,00 ZŁ
wpisać: 1. 596615,00 ZŁ 2. 596615,00 ZŁ wykreślić:
3. 600000 wpisać: 3. 596615 wykreślić: 4. 1,00 ZŁ
wpisać: 4. 1,00 ZŁ wykreślić: 5. 600000,00 ZŁ wpi-
sać: 5. 596615,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. C) wykreślić:
2. 90000 wpisać: 2. 86615
Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale
lub przekształceniu wpisać: 1 1. WYDZIELENIE
CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI W WYNIKU PODZIAŁU
2. SPÓŁKA POD FIRMĄ: TANGRAM SOLUTION
SA. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, KRS 0000312957
(SPÓŁKA DZIELONA „), DZIAŁAJĄC NA PODSTA-
WIE ART. 541 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH
W ZWIĄZKU Z ART. 529 § 1 PKT 4 KODEKSU
SPÓŁEK HANDLOWYCH (PODZIAŁ PRZEZ WYDZIE-
LENIE) PODJĘŁA UCHWAŁĘ O PODZIALE SPÓŁKI
DZIELONEJ POPRZEZ PRZENIESIENIE ORGANIZA-
CYJNIE I FINANSOWO ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI
PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI DZIELONEJ, WYOD-
RĘBNIONEJ DECYZJĄ ZARZĄDU SPÓŁKI DZIELO-
NEJ NA DZIEŃ 31.12.2016, NA RZECZ SPÓŁKI POD
FIRMĄ: ALFA PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZA-
WIE, KRS 0000687516 (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA”).
UCHWAŁA NR 3/2017 NADZWYCZAJNEGO WAL-
NEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: TAN-
GRAM SOLUTION SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ
W WARSZAWIE Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2017 ROKU
W SPRAWIE PODZIAŁU SPÓŁKI POD FIRMĄ: TAN-
GRAM SOLUTION S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki