Szczegóły spółki

Nazwa FA KROSNO SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5342310060
REGON 140279479
KRS 0000312756
Adres ul. Taneczna 71, 02-829 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 2572Z — produkcja zamków i zawiasów
  • 2561Z — obróbka metali i nakładanie powłok na metale
  • 2562Z — obróbka mechaniczna elementów metalowych
  • 2599Z — produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
  • 2931Z — produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych
  • 2932Z — produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
  • 4531Z — sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
  • 4532Z — sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
  • 2812Z — produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego
  • 7219Z — badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.66 0.6
Zadłużenie / kapitał (D/E) 1.98 1.51
Płynność bieżąca (CR) 2.18 2.02
Płynność szybka (QR) 1.28 1.2
Złota/srebrna reguła bilansowa 1.98 1.51
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 5.66% 10.21%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 16.89% 26.16%
Rentowność aktywów (ROA) 5.67% 10.41%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Brak danych

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki