Szczegóły spółki

Nazwa "GWARANT" AGENCJA OCHRONY SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7470504960
REGON 530931076
KRS 0000311805
Adres ul. Józefa Cygana 2, 45-131 Opole
Telefon 0774432300
Faks 0774432300
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 8010Z — działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa
  • 8020Z — działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
  • 4321Z — wykonywanie instalacji elektrycznych
  • 8121Z — niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.56 0.5
Zadłużenie / kapitał (D/E) 1.27 1.0
Płynność bieżąca (CR) 1.68 1.9
Płynność szybka (QR) 1.64 1.86
Złota/srebrna reguła bilansowa 1.27 1.0
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 0.92% 2.36%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 6.99% 15.41%
Rentowność aktywów (ROA) 3.08% 7.71%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-07-09 132/2020 412 401748
Poz. 401748. „GWARANT” AGENCJA OCHRONY
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000311805. SYSTEM,
wpis do rejestru: 01.09.2008.
[RDF/212749/20/885]W dniu 01.09.2008 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 401748. „GWARANT” AGENCJA OCHRONY
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000311805. SYSTEM,
wpis do rejestru: 01.09.2008.
[RDF/212749/20/885]W dniu 01.09.2008 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-07-09 132/2020 412 401749
Poz. 401749. „GWARANT” AGENCJA OCHRONY
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000311805. SYSTEM,
wpis do rejestru: 01.09.2008.
[RDF/212750/20/488]

W dniu 01.09.2008 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 401749. „GWARANT” AGENCJA OCHRONY
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000311805. SYSTEM,
wpis do rejestru: 01.09.2008.
[RDF/212750/20/488]

W dniu 01.09.2008 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-07-09 132/2020 412 401750
Poz. 401750. „GWARANT” AGENCJA OCHRONY
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000311805. SYSTEM,
wpis do rejestru: 01.09.2008.
[RDF/212750/20/889]

W dniu 01.09.2008 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 401750. „GWARANT” AGENCJA OCHRONY
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000311805. SYSTEM,
wpis do rejestru: 01.09.2008.
[RDF/212750/20/889]

W dniu 01.09.2008 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-07-09 132/2020 412 401751
Poz. 401751. „GWARANT” AGENCJA OCHRONY
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000311805. SYSTEM,
wpis do rejestru: 01.09.2008.
[RDF/212750/20/290]

W dniu 01.09.2008 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 401751. „GWARANT” AGENCJA OCHRONY
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000311805. SYSTEM,
wpis do rejestru: 01.09.2008.
[RDF/212750/20/290]

W dniu 01.09.2008 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2019-06-18 117/2019 826 419634
Poz. 419634. „GWARANT” AGENCJA OCHRONY
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000311805. SYSTEM,
wpis do rejestru: 01.09.2008.
[RDF/120902/19/753]

W dniu 11.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 419634. „GWARANT” AGENCJA OCHRONY
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000311805. SYSTEM,
wpis do rejestru: 01.09.2008.
[RDF/120902/19/753]

W dniu 11.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-17 116/2019 517 408605
Poz. 408605. „GWARANT” AGENCJA OCHRONY
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000311805. SYSTEM,
wpis do rejestru: 01.09.2008.
[RDF/120329/19/380]

W dniu 10.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 408605. „GWARANT” AGENCJA OCHRONY
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000311805. SYSTEM,
wpis do rejestru: 01.09.2008.
[RDF/120329/19/380]

W dniu 10.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-17 116/2019 517 408606
Poz. 408606. „GWARANT” AGENCJA OCHRONY
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000311805. SYSTEM,
wpis do rejestru: 01.09.2008.
[RDF/120329/19/781]

W dniu 10.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 408606. „GWARANT” AGENCJA OCHRONY
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000311805. SYSTEM,
wpis do rejestru: 01.09.2008.
[RDF/120329/19/781]

W dniu 10.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-17 116/2019 517 408607
Poz. 408607. „GWARANT” AGENCJA OCHRONY
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000311805. SYSTEM,
wpis do rejestru: 01.09.2008.
[RDF/120330/19/384]

W dniu 10.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 408607. „GWARANT” AGENCJA OCHRONY
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000311805. SYSTEM,
wpis do rejestru: 01.09.2008.
[RDF/120330/19/384]

W dniu 10.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-17 116/2019 517 408608
Poz. 408608. „GWARANT” AGENCJA OCHRONY
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000311805. SYSTEM,
wpis do rejestru: 01.09.2008.
[RDF/120330/19/785]

W dniu 10.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 408608. „GWARANT” AGENCJA OCHRONY
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000311805. SYSTEM,
wpis do rejestru: 01.09.2008.
[RDF/120330/19/785]

W dniu 10.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-02-01 23/2019 205 51073
Poz. 51073. „GWARANT” AGENCJA OCHRONY
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000311805. SĄD REJO-
NOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 01.09.2008.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/143/19/616]

W dniu 28.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. PAWEŁ-
CZYK 2. MAREK STANISŁAW 3. 60032603376
4. PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT UPRAW-
NIONY JEST DO DOKONYWANIA CZYNNO-
ŚCI WCHODZĄCYCH W ZAKRES PROKURY
ŁĄCZNEJ Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
wpisać: 2 1. NOWAKOWSKI 2. JAKUB FILIP
3. 75110505231 4. PROKURA ŁĄCZNA- PROKU-
RENT UPRAWNIONY JEST DO DOKONYWA-
NIA CZYNNOŚCI WCHODZĄCYCH W ZAKRES
PROKURY ŁĄCZNEJ Z JEDNYM CZŁONKIEM
ZARZĄDU
Poz. 51073. „GWARANT” AGENCJA OCHRONY
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000311805. SĄD REJO-
NOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 01.09.2008.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/143/19/616]

W dniu 28.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. PAWEŁ-
CZYK 2. MAREK STANISŁAW 3. 60032603376
4. PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT UPRAW-
NIONY JEST DO DOKONYWANIA CZYNNO-
ŚCI WCHODZĄCYCH W ZAKRES PROKURY
ŁĄCZNEJ Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
wpisać: 2 1. NOWAKOWSKI 2. JAKUB FILIP
3. 75110505231 4. PROKURA ŁĄCZNA- PROKU-
RENT UPRAWNIONY JEST DO DOKONYWA-
NIA CZYNNOŚCI WCHODZĄCYCH W ZAKRES
PROKURY ŁĄCZNEJ Z JEDNYM CZŁONKIEM
ZARZĄDU
2018-07-12 134/2018 369 265468
Poz. 265468. „GWARANT” AGENCJA OCHRONY
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000311805. SYSTEM,
wpis do rejestru: 01.09.2008.
[RDF/119592/18/937]

W dniu 11.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 265468. „GWARANT” AGENCJA OCHRONY
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000311805. SYSTEM,
wpis do rejestru: 01.09.2008.
[RDF/119592/18/937]

W dniu 11.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-12 134/2018 369 265469
Poz. 265469. „GWARANT” AGENCJA OCHRONY
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000311805. SYSTEM,
wpis do rejestru: 01.09.2008.
[RDF/119593/18/338]

W dniu 11.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 265469. „GWARANT” AGENCJA OCHRONY
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000311805. SYSTEM,
wpis do rejestru: 01.09.2008.
[RDF/119593/18/338]

W dniu 11.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-12 134/2018 369 265470
Poz. 265470. „GWARANT” AGENCJA OCHRONY
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000311805. SYSTEM,
wpis do rejestru: 01.09.2008.
[RDF/119594/18/739]

W dniu 11.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 265470. „GWARANT” AGENCJA OCHRONY
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000311805. SYSTEM,
wpis do rejestru: 01.09.2008.
[RDF/119594/18/739]

W dniu 11.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-12 134/2018 369 265471
Poz. 265471. „GWARANT” AGENCJA OCHRONY
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000311805. SYSTEM,
wpis do rejestru: 01.09.2008.
[RDF/119595/18/140]

W dniu 11.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 265471. „GWARANT” AGENCJA OCHRONY
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000311805. SYSTEM,
wpis do rejestru: 01.09.2008.
[RDF/119595/18/140]

W dniu 11.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-03-08 48/2018 256 65296
Poz. 65296. „GWARANT” AGENCJA OCHRONY
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000311805. SĄD REJO-
NOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 01.09.2008.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/857/18/245]

W dniu 28.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. DZIK 2. BOGDAN
ROBERT 3. 62051301318 wpisać: 2 1. GREBER
2. MIROSŁAW EDWARD 3. 64070900699
Poz. 65296. „GWARANT” AGENCJA OCHRONY
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000311805. SĄD REJO-
NOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 01.09.2008.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/857/18/245]

W dniu 28.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. DZIK 2. BOGDAN
ROBERT 3. 62051301318 wpisać: 2 1. GREBER
2. MIROSŁAW EDWARD 3. 64070900699

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki