Szczegóły spółki

Nazwa BUDOWNICTWO POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5213497429
REGON 141440971
KRS 0000311742
Adres ul. Otolińska 21, 09-407 Płock
Telefon 243 675 442
Faks 243 675 442
E-mail sekretariat@bpsa.eu
WWW b.d.
PKD
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe

Brak danych

Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-03-24 58/2020 38 16303
Poz. 16303. BUDOWNICTWO POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA
w Płocku. KRS 0000311742. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 sierp-
nia 2008 r., sygn. akt Wa XIV Ns-Rej. KRS 1237/20/045.
[BMSiG-15856/2020]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział
Gospodarczy KRS, ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwią-
zanie podmiotu wpisanego do Rejestru bez przeprowadzania
postępowania likwidacyjnego wobec: BUDOWNICTWO POL-
SKIE SPÓŁKA AKCYJNA, KRS 311742, ul. OTOLIŃSKA nr 21,
kod pocz. 09-407, poczta PŁOCK.

Wzywa się wszystkie osoby, których uzasadniony interes
mógłby sprzeciwić się rozwiązaniu podmiotu bez przepro-
wadzenia postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu
z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających prze-
ciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

W przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Rejestru
nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi
działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego
podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyj-
nego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru.
Poz. 16303. BUDOWNICTWO POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA
w Płocku. KRS 0000311742. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 sierp-
nia 2008 r., sygn. akt Wa XIV Ns-Rej. KRS 1237/20/045.
[BMSiG-15856/2020]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział
Gospodarczy KRS, ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwią-
zanie podmiotu wpisanego do Rejestru bez przeprowadzania
postępowania likwidacyjnego wobec: BUDOWNICTWO POL-
SKIE SPÓŁKA AKCYJNA, KRS 311742, ul. OTOLIŃSKA nr 21,
kod pocz. 09-407, poczta PŁOCK.

Wzywa się wszystkie osoby, których uzasadniony interes
mógłby sprzeciwić się rozwiązaniu podmiotu bez przepro-
wadzenia postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu
z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających prze-
ciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

W przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Rejestru
nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi
działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego
podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyj-
nego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru.
2019-11-29 231/2019 61 61804
Poz. 61804. BUDOWNICTWO POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA
w Płocku. KRS 0000311742. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 sierp-
nia 2008 r., sygn. akt V GU 364/19.
[BMSiG-61397/2019]

Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja
ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie
V GU 364/19 postanowieniem z dnia 18 listopada 2019 roku
na podstawie art. 13 ust. 1 Prawa upadłościowego oddalił
wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika Budownictwo Pol-
skie Spółki Akcyjnej w Płocku, KRS 0000311742.
Poz. 61804. BUDOWNICTWO POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA
w Płocku. KRS 0000311742. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 sierp-
nia 2008 r., sygn. akt V GU 364/19.
[BMSiG-61397/2019]

Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja
ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie
V GU 364/19 postanowieniem z dnia 18 listopada 2019 roku
na podstawie art. 13 ust. 1 Prawa upadłościowego oddalił
wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika Budownictwo Pol-
skie Spółki Akcyjnej w Płocku, KRS 0000311742.
2019-08-01 148/2019 618 939043
Poz. 939043. BUDOWNICTWO POLSKIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000311742. SYSTEM, wpis do
rejestru: 18.08.2008.
[RDF/169995/19/171]

W dniu 24.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 939043. BUDOWNICTWO POLSKIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000311742. SYSTEM, wpis do
rejestru: 18.08.2008.
[RDF/169995/19/171]

W dniu 24.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-08-01 148/2019 618 939044
Poz. 939044. BUDOWNICTWO POLSKIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000311742. SYSTEM, wpis do
rejestru: 18.08.2008.
[RDF/169995/19/572]

W dniu 24.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 939044. BUDOWNICTWO POLSKIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000311742. SYSTEM, wpis do
rejestru: 18.08.2008.
[RDF/169995/19/572]

W dniu 24.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-08-01 148/2019 618 939045
Poz. 939045. BUDOWNICTWO POLSKIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000311742. SYSTEM, wpis do
rejestru: 18.08.2008.
[RDF/169995/19/973]

W dniu 24.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 939045. BUDOWNICTWO POLSKIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000311742. SYSTEM, wpis do
rejestru: 18.08.2008.
[RDF/169995/19/973]

W dniu 24.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-08-01 148/2019 618 939046
Poz. 939046. BUDOWNICTWO POLSKIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000311742. SYSTEM, wpis do
rejestru: 18.08.2008.
[RDF/169996/19/685]

W dniu 24.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 939046. BUDOWNICTWO POLSKIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000311742. SYSTEM, wpis do
rejestru: 18.08.2008.
[RDF/169996/19/685]

W dniu 24.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-07-24 142/2018 311 296119
Poz. 296119. BUDOWNICTWO POLSKIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000311742. SYSTEM, wpis do
rejestru: 18.08.2008.
[RDF/146991/18/748]

W dniu 18.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 296119. BUDOWNICTWO POLSKIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000311742. SYSTEM, wpis do
rejestru: 18.08.2008.
[RDF/146991/18/748]

W dniu 18.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-24 142/2018 311 296120
Poz. 296120. BUDOWNICTWO POLSKIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000311742. SYSTEM, wpis do
rejestru: 18.08.2008.
[RDF/146992/18/149]

W dniu 18.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 296120. BUDOWNICTWO POLSKIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000311742. SYSTEM, wpis do
rejestru: 18.08.2008.
[RDF/146992/18/149]

W dniu 18.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-24 142/2018 311 296121
Poz. 296121. BUDOWNICTWO POLSKIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000311742. SYSTEM, wpis do
rejestru: 18.08.2008.
[RDF/146993/18/550]

W dniu 18.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 296121. BUDOWNICTWO POLSKIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000311742. SYSTEM, wpis do
rejestru: 18.08.2008.
[RDF/146993/18/550]

W dniu 18.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-24 142/2018 311 296122
Poz. 296122. BUDOWNICTWO POLSKIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000311742. SYSTEM, wpis do
rejestru: 18.08.2008.
[RDF/146994/18/951]

W dniu 18.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 296122. BUDOWNICTWO POLSKIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000311742. SYSTEM, wpis do
rejestru: 18.08.2008.
[RDF/146994/18/951]

W dniu 18.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki