Szczegóły spółki

Nazwa AZTEC INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7871922976
REGON 634231705
KRS 0000311478
Adres ul. Sowia 13C, 62-080 Tarnowo Podgórne
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 4674Z — sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.22 0.28
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.28 0.39
Płynność bieżąca (CR) 3.21 4.78
Płynność szybka (QR) 1.36 2.24
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.28 0.39
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 1.68% 11.09%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 2.6% 13.65%
Rentowność aktywów (ROA) 2.04% 9.81%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-03-18 54/2020 318 127020
Poz. 127020. AZTEC INTERNATIONAL SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000311478. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.08.2008.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/6639/20/606]

W dniu 10.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE
powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejsco-
wość POZNAŃ wpisać: 1. kraj POLSKA wojewódz-
two WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina
TARNOWO PODGÓRNE miejscowość TARNOWO
PODGÓRNE wykreślić: 2. miejscowość POZNAŃ
ulica BUŁGARSKA nr domu 63 nr lokalu 65 kod
pocztowy 60-320 poczta POZNAŃ kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość TARNOWO PODGÓRNE
ulica UL. SOWIA nr domu 13C kod pocztowy 62-080
poczta TARNOWO PODGÓRNE kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 17.02.2020R., REPERTORIUM
A NUMER 1739/2020, ZAWARTY PRZED NOTA-
RIUSZEM AGNIESZKĄ SZTYLAK W KANCELARII
NOTARIALNEJ W POZNANIU PRZY UL. GARBARY
95 LOKAL 7, AKTEM NOTARIALNYM ZMIENIONO §1
UST. 4 STATUTU SPÓŁKI.
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. WELK 2. DAVID
Poz. 127020. AZTEC INTERNATIONAL SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000311478. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.08.2008.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/6639/20/606]

W dniu 10.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE
powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejsco-
wość POZNAŃ wpisać: 1. kraj POLSKA wojewódz-
two WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina
TARNOWO PODGÓRNE miejscowość TARNOWO
PODGÓRNE wykreślić: 2. miejscowość POZNAŃ
ulica BUŁGARSKA nr domu 63 nr lokalu 65 kod
pocztowy 60-320 poczta POZNAŃ kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość TARNOWO PODGÓRNE
ulica UL. SOWIA nr domu 13C kod pocztowy 62-080
poczta TARNOWO PODGÓRNE kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 17.02.2020R., REPERTORIUM
A NUMER 1739/2020, ZAWARTY PRZED NOTA-
RIUSZEM AGNIESZKĄ SZTYLAK W KANCELARII
NOTARIALNEJ W POZNANIU PRZY UL. GARBARY
95 LOKAL 7, AKTEM NOTARIALNYM ZMIENIONO §1
UST. 4 STATUTU SPÓŁKI.
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. WELK 2. DAVID
2019-06-06 109/2019 587 365444
Poz. 365444. AZTEC INTERNATIONAL SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000311478. SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.08.2008.
[RDF/117065/19/464]

W dniu 31.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 365444. AZTEC INTERNATIONAL SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000311478. SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.08.2008.
[RDF/117065/19/464]

W dniu 31.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-06 109/2019 587 365445
Poz. 365445. AZTEC INTERNATIONAL SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000311478. SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.08.2008.
[RDF/117065/19/865]

W dniu 31.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 365445. AZTEC INTERNATIONAL SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000311478. SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.08.2008.
[RDF/117065/19/865]

W dniu 31.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-06 109/2019 587 365446
Poz. 365446. AZTEC INTERNATIONAL SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000311478. SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.08.2008.
[RDF/117065/19/266]

W dniu 31.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 365446. AZTEC INTERNATIONAL SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000311478. SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.08.2008.
[RDF/117065/19/266]

W dniu 31.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-06 109/2019 587 365447
Poz. 365447. AZTEC INTERNATIONAL SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000311478. SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.08.2008.
[RDF/117065/19/667]

W dniu 31.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 365447. AZTEC INTERNATIONAL SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000311478. SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.08.2008.
[RDF/117065/19/667]

W dniu 31.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-04 107/2019 685 355466
Poz. 355466. AZTEC INTERNATIONAL SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000311478. SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.08.2008.
[RDF/115750/19/38]

W dniu 28.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 355466. AZTEC INTERNATIONAL SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000311478. SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.08.2008.
[RDF/115750/19/38]

W dniu 28.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-04 107/2019 685 355467
Poz. 355467. AZTEC INTERNATIONAL SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000311478. SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.08.2008.
[RDF/115750/19/439]

W dniu 28.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 355467. AZTEC INTERNATIONAL SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000311478. SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.08.2008.
[RDF/115750/19/439]

W dniu 28.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-04 107/2019 685 355468
Poz. 355468. AZTEC INTERNATIONAL SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000311478. SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.08.2008.
[RDF/115750/19/840]

W dniu 28.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 355468. AZTEC INTERNATIONAL SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000311478. SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.08.2008.
[RDF/115750/19/840]

W dniu 28.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-04 107/2019 685 355469
Poz. 355469. AZTEC INTERNATIONAL SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000311478. SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.08.2008.
[RDF/115750/19/241]

W dniu 28.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 355469. AZTEC INTERNATIONAL SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000311478. SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.08.2008.
[RDF/115750/19/241]

W dniu 28.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-06-19 117/2018 364 192970
Poz. 192970. AZTEC INTERNATIONAL SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000311478. SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.08.2008.
[RDF/70308/18/585]

W dniu 21.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.05.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 192970. AZTEC INTERNATIONAL SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000311478. SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.08.2008.
[RDF/70308/18/585]

W dniu 21.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.05.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-06-19 117/2018 364 192971
Poz. 192971. AZTEC INTERNATIONAL SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000311478. SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.08.2008.
[RDF/70309/18/986]

W dniu 21.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 192971. AZTEC INTERNATIONAL SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000311478. SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.08.2008.
[RDF/70309/18/986]

W dniu 21.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-06-19 117/2018 364 192972
Poz. 192972. AZTEC INTERNATIONAL SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000311478. SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.08.2008.
[RDF/70310/18/698]

W dniu 21.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 192972. AZTEC INTERNATIONAL SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000311478. SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.08.2008.
[RDF/70310/18/698]

W dniu 21.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-06-19 117/2018 364 192973
Poz. 192973. AZTEC INTERNATIONAL SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000311478. SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.08.2008.
[RDF/70311/18/99]

W dniu 21.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 192973. AZTEC INTERNATIONAL SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000311478. SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.08.2008.
[RDF/70311/18/99]

W dniu 21.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-06-11 111/2018 347 168651
Poz. 168651. AZTEC INTERNATIONAL SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000311478. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 08.08.2008.
[RDF/67968/18/607]

W dniu 18.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.05.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 168651. AZTEC INTERNATIONAL SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000311478. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 08.08.2008.
[RDF/67968/18/607]

W dniu 18.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.05.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-06-11 111/2018 347 168652
Poz. 168652. AZTEC INTERNATIONAL SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000311478. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 08.08.2008.
[RDF/67969/18/8]

W dniu 18.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 168652. AZTEC INTERNATIONAL SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000311478. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 08.08.2008.
[RDF/67969/18/8]

W dniu 18.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-06-11 111/2018 347 168653
Poz. 168653. AZTEC INTERNATIONAL SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000311478. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 08.08.2008.
[RDF/67970/18/720]

W dniu 18.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 168653. AZTEC INTERNATIONAL SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000311478. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 08.08.2008.
[RDF/67970/18/720]

W dniu 18.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-06-11 111/2018 347 168654
Poz. 168654. AZTEC INTERNATIONAL SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000311478. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 08.08.2008.
[RDF/67971/18/121]

W dniu 18.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 168654. AZTEC INTERNATIONAL SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000311478. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 08.08.2008.
[RDF/67971/18/121]

W dniu 18.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki