Szczegóły spółki

Nazwa PRZEDSIĘBIORSTWO "AGAT" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7730007403
REGON 004705192
KRS 0000310595
Adres ul. Paderewskiego 1, 95-040 Koluszki
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 4299Z — roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.42 0.58
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.71 1.39
Płynność bieżąca (CR) 1.41 1.59
Płynność szybka (QR) 1.36 1.48
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.71 1.39
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -5.23% 3.99%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -13.48% 13.32%
Rentowność aktywów (ROA) -7.88% 5.56%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-07-08 131/2020 18 32867
Poz. 32867. PRZEDSIĘBIORSTWO „AGAT” SPÓŁKA
AKCYJNA w Koluszkach. KRS 0000310595. SĄD REJONOWY
DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 1 sierpnia 2008 r.
[BMSiG-32742/2020]

Zarząd spółki Przedsiębiorstwo AGAT Spółka Akcyjna z sie-
dzibą w Koluszkach wzywa akcjonariuszy spółki do złożenia
posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie spółki: ul. Pade-
rewskiego 1, 95-040 Koluszki.

Niniejsze wezwanie jest 3 z 5.
Poz. 32867. PRZEDSIĘBIORSTWO „AGAT” SPÓŁKA
AKCYJNA w Koluszkach. KRS 0000310595. SĄD REJONOWY
DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 1 sierpnia 2008 r.
[BMSiG-32742/2020]

Zarząd spółki Przedsiębiorstwo AGAT Spółka Akcyjna z sie-
dzibą w Koluszkach wzywa akcjonariuszy spółki do złożenia
posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie spółki: ul. Pade-
rewskiego 1, 95-040 Koluszki.

Niniejsze wezwanie jest 3 z 5.
2020-06-29 124/2020 447 356212
Poz. 356212. PRZEDSIĘBIORSTWO „AGAT” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000310595. SĄD REJONOWY
DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPO-
DARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.08.2008.
[LD.XX NS-REJ.KRS/13216/20/151]

W dniu 17.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 49 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 08.06.2020 R., REP A. NR 1817/2020, NOTA-
RIUSZ WOJCIECH TADEUSZ RUTKOWSKI, KANCE-
LARIA NOTARIALNA W BRZEZINACH, ZMIANA § 37
STATUTU SPÓŁKI.
Poz. 356212. PRZEDSIĘBIORSTWO „AGAT” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000310595. SĄD REJONOWY
DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPO-
DARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.08.2008.
[LD.XX NS-REJ.KRS/13216/20/151]

W dniu 17.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 49 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 08.06.2020 R., REP A. NR 1817/2020, NOTA-
RIUSZ WOJCIECH TADEUSZ RUTKOWSKI, KANCE-
LARIA NOTARIALNA W BRZEZINACH, ZMIANA § 37
STATUTU SPÓŁKI.
2020-06-19 118/2020 424 327003
Poz. 327003. PRZEDSIĘBIORSTWO „AGAT” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000310595. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 01.08.2008.
[RDF/205768/20/316]


W dniu 08.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 327003. PRZEDSIĘBIORSTWO „AGAT” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000310595. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 01.08.2008.
[RDF/205768/20/316]


W dniu 08.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-06-19 118/2020 425 327004
Poz. 327004. PRZEDSIĘBIORSTWO „AGAT” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000310595. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 01.08.2008.
[RDF/205768/20/717]

W dniu 08.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 327004. PRZEDSIĘBIORSTWO „AGAT” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000310595. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 01.08.2008.
[RDF/205768/20/717]

W dniu 08.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-06-19 118/2020 425 327005
Poz. 327005. PRZEDSIĘBIORSTWO „AGAT” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000310595. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 01.08.2008.
[RDF/205769/20/429]

W dniu 08.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 47 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 327005. PRZEDSIĘBIORSTWO „AGAT” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000310595. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 01.08.2008.
[RDF/205769/20/429]

W dniu 08.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 47 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-06-19 118/2020 425 327006
Poz. 327006. PRZEDSIĘBIORSTWO „AGAT” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000310595. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 01.08.2008.
[RDF/205769/20/830]

W dniu 08.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 48 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 327006. PRZEDSIĘBIORSTWO „AGAT” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000310595. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 01.08.2008.
[RDF/205769/20/830]

W dniu 08.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 48 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-06-09 111/2020 15 26215
Poz. 26215. PRZEDSIĘBIORSTWO „AGAT” SPÓŁKA
AKCYJNA w Koluszkach. KRS 0000310595. SĄD REJONOWY
DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 1 sierpnia 2008 r.
[BMSiG-26059/2020]

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo AGAT Spółka Akcyjna z sie-
dzibą w Koluszkach wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia
posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, ul. Pade-
rewskiego 1, 95-040 Koluszki.

Niniejsze wezwanie jest 2 z 5.
Poz. 26215. PRZEDSIĘBIORSTWO „AGAT” SPÓŁKA
AKCYJNA w Koluszkach. KRS 0000310595. SĄD REJONOWY
DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 1 sierpnia 2008 r.
[BMSiG-26059/2020]

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo AGAT Spółka Akcyjna z sie-
dzibą w Koluszkach wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia
posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, ul. Pade-
rewskiego 1, 95-040 Koluszki.

Niniejsze wezwanie jest 2 z 5.
2020-05-13 92/2020 13 21293
Poz. 21293. PRZEDSIĘBIORSTWO „AGAT” SPÓŁKA
AKCYJNA w Koluszkach. KRS 0000310595. SĄD REJONOWY
DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 1 sierpnia 2008 r.
[BMSiG-20903/2020]

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo AGAT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koluszkach wzywa akcjonariuszy Spółki do zło-
żenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich demateria-
lizacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, ul. Pade-
rewskiego 1, 95-040 Koluszki.

Niniejsze wezwanie jest 1 z 5.
Poz. 21293. PRZEDSIĘBIORSTWO „AGAT” SPÓŁKA
AKCYJNA w Koluszkach. KRS 0000310595. SĄD REJONOWY
DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 1 sierpnia 2008 r.
[BMSiG-20903/2020]

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo AGAT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koluszkach wzywa akcjonariuszy Spółki do zło-
żenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich demateria-
lizacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, ul. Pade-
rewskiego 1, 95-040 Koluszki.

Niniejsze wezwanie jest 1 z 5.
2020-03-19 55/2020 292 129851
Poz. 129851. PRZEDSIĘBIORSTWO „AGAT” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000310595. SĄD REJONOWY
DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPO-
DARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.08.2008.
[LD.XX NS-REJ.KRS/6698/20/131]

W dniu 11.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
Poz. 129851. PRZEDSIĘBIORSTWO „AGAT” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000310595. SĄD REJONOWY
DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPO-
DARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.08.2008.
[LD.XX NS-REJ.KRS/6698/20/131]

W dniu 11.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
2020-03-02 42/2020 290 95597
Poz. 95597. PRZEDSIĘBIORSTWO „AGAT” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000310595. SĄD REJONOWY
DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPO-
DARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.08.2008.
[LD.XX NS-REJ.KRS/2781/20/820]

W dniu 25.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. PĄCZEK 2. SŁAWOMIR
3. 67031813052
Poz. 95597. PRZEDSIĘBIORSTWO „AGAT” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000310595. SĄD REJONOWY
DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPO-
DARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.08.2008.
[LD.XX NS-REJ.KRS/2781/20/820]

W dniu 25.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. PĄCZEK 2. SŁAWOMIR
3. 67031813052
2020-02-26 39/2020 349 88569
Poz. 88569. PRZEDSIĘBIORSTWO „AGAT” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000310595. SĄD REJONOWY
DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPO-
DARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.08.2008.
[LD.XX NS-REJ.KRS/1226/20/323]

W dniu 19.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. SZUBSKI 2. MICHAŁ
ANTONI 3. 69042700572
Poz. 88569. PRZEDSIĘBIORSTWO „AGAT” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000310595. SĄD REJONOWY
DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPO-
DARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.08.2008.
[LD.XX NS-REJ.KRS/1226/20/323]

W dniu 19.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. SZUBSKI 2. MICHAŁ
ANTONI 3. 69042700572
2019-07-11 133/2019 1134 649831
Poz. 649831. PRZEDSIĘBIORSTWO „AGAT” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000310595. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 01.08.2008.
[RDF/141495/19/21]

W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 649831. PRZEDSIĘBIORSTWO „AGAT” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000310595. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 01.08.2008.
[RDF/141495/19/21]

W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-11 133/2019 1134 649832
Poz. 649832. PRZEDSIĘBIORSTWO „AGAT” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000310595. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 01.08.2008.
[RDF/141495/19/422]

W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 649832. PRZEDSIĘBIORSTWO „AGAT” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000310595. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 01.08.2008.
[RDF/141495/19/422]

W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-11 133/2019 1135 649833
Poz. 649833. PRZEDSIĘBIORSTWO „AGAT” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000310595. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 01.08.2008.
[RDF/141496/19/134]

W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 649833. PRZEDSIĘBIORSTWO „AGAT” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000310595. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 01.08.2008.
[RDF/141496/19/134]

W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-11 133/2019 1135 649834
Poz. 649834. PRZEDSIĘBIORSTWO „AGAT” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000310595. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 01.08.2008.
[RDF/141496/19/535]

W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 649834. PRZEDSIĘBIORSTWO „AGAT” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000310595. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 01.08.2008.
[RDF/141496/19/535]

W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-18 117/2019 830 419723
Poz. 419723. PRZEDSIĘBIORSTWO „AGAT” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000310595. SĄD REJONOWY
DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPO-
DARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.08.2008.
[LD.XX NS-REJ.KRS/11155/19/817]

W dniu 12.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. JAGUŚ 2. PAWEŁ
MARIA 3. 57010702136 wpisać: 2 1. SUWALSKI
2. HUBERT TOMASZ 3. 78092707712
Poz. 419723. PRZEDSIĘBIORSTWO „AGAT” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000310595. SĄD REJONOWY
DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPO-
DARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.08.2008.
[LD.XX NS-REJ.KRS/11155/19/817]

W dniu 12.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. JAGUŚ 2. PAWEŁ
MARIA 3. 57010702136 wpisać: 2 1. SUWALSKI
2. HUBERT TOMASZ 3. 78092707712
2019-04-19 78/2019 277 226119
Poz. 226119. PRZEDSIĘBIORSTWO „AGAT” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000310595. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 01.08.2008.
[RDF/106620/19/601]

W dniu 15.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 226119. PRZEDSIĘBIORSTWO „AGAT” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000310595. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 01.08.2008.
[RDF/106620/19/601]

W dniu 15.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-04-19 78/2019 277 226120
Poz. 226120. PRZEDSIĘBIORSTWO „AGAT” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000310595. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 01.08.2008.
[RDF/106620/19/2]

W dniu 15.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 226120. PRZEDSIĘBIORSTWO „AGAT” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000310595. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 01.08.2008.
[RDF/106620/19/2]

W dniu 15.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-04-19 78/2019 277 226121
Poz. 226121. PRZEDSIĘBIORSTWO „AGAT” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000310595. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 01.08.2008.
[RDF/106620/19/403]

W dniu 15.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 226121. PRZEDSIĘBIORSTWO „AGAT” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000310595. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 01.08.2008.
[RDF/106620/19/403]

W dniu 15.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-04-19 78/2019 277 226122
Poz. 226122. PRZEDSIĘBIORSTWO „AGAT” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000310595. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 01.08.2008.
[RDF/106620/19/804]

W dniu 15.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 226122. PRZEDSIĘBIORSTWO „AGAT” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000310595. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 01.08.2008.
[RDF/106620/19/804]

W dniu 15.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-03-04 44/2019 355 95643
Poz. 95643. PRZEDSIĘBIORSTWO „AGAT” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000310595. SĄD REJONOWY
DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPO-
DARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.08.2008.
[LD.XX NS-REJ.KRS/1423/19/348]

W dniu 26.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADANADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. SIECZKOWSKA
PACHELSKA 2. ALEKSANDRA 3. 74062202520
Poz. 95643. PRZEDSIĘBIORSTWO „AGAT” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000310595. SĄD REJONOWY
DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPO-
DARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.08.2008.
[LD.XX NS-REJ.KRS/1423/19/348]

W dniu 26.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADANADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. SIECZKOWSKA
PACHELSKA 2. ALEKSANDRA 3. 74062202520
2018-10-02 191/2018 650 529020
Poz. 529020. PRZEDSIĘBIORSTWO „AGAT” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000310595. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 01.08.2008.
[RDF/360683/18/654]

W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 529020. PRZEDSIĘBIORSTWO „AGAT” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000310595. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 01.08.2008.
[RDF/360683/18/654]

W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-02 191/2018 650 529021
Poz. 529021. PRZEDSIĘBIORSTWO „AGAT” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000310595. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 01.08.2008.
[RDF/360684/18/55]

W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 529021. PRZEDSIĘBIORSTWO „AGAT” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000310595. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 01.08.2008.
[RDF/360684/18/55]

W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-02 191/2018 650 529022
Poz. 529022. PRZEDSIĘBIORSTWO „AGAT” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000310595. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 01.08.2008.
[RDF/360685/18/456]

W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 529022. PRZEDSIĘBIORSTWO „AGAT” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000310595. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 01.08.2008.
[RDF/360685/18/456]

W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-02 191/2018 650 529023
Poz. 529023. PRZEDSIĘBIORSTWO „AGAT” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000310595. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 01.08.2008.
[RDF/360686/18/857]

W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 529023. PRZEDSIĘBIORSTWO „AGAT” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000310595. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 01.08.2008.
[RDF/360686/18/857]

W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-06-21 119/2018 289 201603
Poz. 201603. PRZEDSIĘBIORSTWO „AGAT” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000310595. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 01.08.2008.
[RDF/51086/18/105]

W dniu 09.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.05.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 201603. PRZEDSIĘBIORSTWO „AGAT” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000310595. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 01.08.2008.
[RDF/51086/18/105]

W dniu 09.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.05.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-06-21 119/2018 290 201604
Poz. 201604. PRZEDSIĘBIORSTWO „AGAT” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000310595. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 01.08.2008.
[RDF/51087/18/506]

W dniu 09.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 201604. PRZEDSIĘBIORSTWO „AGAT” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000310595. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 01.08.2008.
[RDF/51087/18/506]

W dniu 09.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-06-21 119/2018 290 201605
Poz. 201605. PRZEDSIĘBIORSTWO „AGAT” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000310595. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 01.08.2008.
[RDF/51088/18/907]

W dniu 09.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 201605. PRZEDSIĘBIORSTWO „AGAT” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000310595. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 01.08.2008.
[RDF/51088/18/907]

W dniu 09.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-06-21 119/2018 290 201606
Poz. 201606. PRZEDSIĘBIORSTWO „AGAT” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000310595. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 01.08.2008.
[RDF/51089/18/308]

W dniu 09.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 201606. PRZEDSIĘBIORSTWO „AGAT” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000310595. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 01.08.2008.
[RDF/51089/18/308]

W dniu 09.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki