Szczegóły spółki

Nazwa PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTÓW ULIC I MOSTÓW SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 6312271918
REGON 276796918
KRS 0000309274
Adres ul. Nad Bytomką 1, 44-100 Gliwice
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 4211Z — roboty związane z budową dróg i autostrad
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe

Brak danych

Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2018-07-19 139/2018 364 286566
Poz. 286566. PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTÓW ULIC
I MOSTÓW SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000309274.
SYSTEM, wpis do rejestru: 01.07.2008.
[RDF/140177/18/278]

W dniu 15.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 286566. PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTÓW ULIC
I MOSTÓW SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000309274.
SYSTEM, wpis do rejestru: 01.07.2008.
[RDF/140177/18/278]

W dniu 15.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-19 139/2018 364 286567
Poz. 286567. PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTÓW ULIC
I MOSTÓW SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000309274.
SYSTEM, wpis do rejestru: 01.07.2008.
[RDF/140178/18/679]

W dniu 15.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 286567. PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTÓW ULIC
I MOSTÓW SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000309274.
SYSTEM, wpis do rejestru: 01.07.2008.
[RDF/140178/18/679]

W dniu 15.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-19 139/2018 364 286568
Poz. 286568. PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTÓW ULIC
I MOSTÓW SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000309274.
SYSTEM, wpis do rejestru: 01.07.2008.
[RDF/140179/18/80]

W dniu 15.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 286568. PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTÓW ULIC
I MOSTÓW SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000309274.
SYSTEM, wpis do rejestru: 01.07.2008.
[RDF/140179/18/80]

W dniu 15.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-19 139/2018 364 286569
Poz. 286569. PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTÓW ULIC
I MOSTÓW SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000309274. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 01.07.2008.
[RDF/140180/18/792]

W dniu 15.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 286569. PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTÓW ULIC
I MOSTÓW SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000309274. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 01.07.2008.
[RDF/140180/18/792]

W dniu 15.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki