Szczegóły spółki

Nazwa ID LOGISTICS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5252425204
REGON 141330484
KRS 0000306265
Adres Aleja Walentego Roździeńskiego 91, 40-203 Katowice
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 5210B — magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.87 0.81
Zadłużenie / kapitał (D/E) 6.48 4.2
Płynność bieżąca (CR) 0.94 1.05
Płynność szybka (QR) 0.93 1.04
Złota/srebrna reguła bilansowa 6.48 4.2
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 4.39% 2.89%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 77.11% 38.42%
Rentowność aktywów (ROA) 10.31% 7.38%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-06-25 122/2020 416 346198
Poz. 346198. ID LOGISTICS POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000306265. SYSTEM, wpis do
rejestru: 23.05.2008.
[RDF/207505/20/416]

W dniu 16.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 346198. ID LOGISTICS POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000306265. SYSTEM, wpis do
rejestru: 23.05.2008.
[RDF/207505/20/416]

W dniu 16.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-26 144/2019 993 870290
Poz. 870290. ID LOGISTICS POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000306265. SYSTEM, wpis do
rejestru: 23.05.2008.
[RDF/161732/19/404]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 870290. ID LOGISTICS POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000306265. SYSTEM, wpis do
rejestru: 23.05.2008.
[RDF/161732/19/404]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-26 144/2019 993 870291
Poz. 870291. ID LOGISTICS POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000306265. SYSTEM, wpis do
rejestru: 23.05.2008.
[RDF/161732/19/805]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 870291. ID LOGISTICS POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000306265. SYSTEM, wpis do
rejestru: 23.05.2008.
[RDF/161732/19/805]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-26 144/2019 993 870292
Poz. 870292. ID LOGISTICS POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000306265. SYSTEM, wpis do
rejestru: 23.05.2008.
[RDF/161732/19/206]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 870292. ID LOGISTICS POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000306265. SYSTEM, wpis do
rejestru: 23.05.2008.
[RDF/161732/19/206]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-02 126/2019 921 512832
Poz. 512832. ID LOGISTICS POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000306265. SĄD REJONOWY
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ
VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.05.2008.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/16842/19/355]

W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.06.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017 1 2. OD 01.01.2017 DO
31.12.2017 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 1 4. OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 512832. ID LOGISTICS POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000306265. SĄD REJONOWY
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ
VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.05.2008.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/16842/19/355]

W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.06.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017 1 2. OD 01.01.2017 DO
31.12.2017 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 1 4. OD
01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki