Szczegóły spółki

Nazwa EMMERSON FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5272572782
REGON 141396589
KRS 0000304219
Adres ul. Zgrupowania AK "Kampinos" 2, 01-943 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail emmerson@emmerson-finanse.pl
WWW www.emmerson-finanse.pl
PKD
  • 6619Z — pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.7 0.61
Zadłużenie / kapitał (D/E) 2.29 1.56
Płynność bieżąca (CR) 1.39 1.66
Płynność szybka (QR) 1.38 1.66
Złota/srebrna reguła bilansowa 2.29 1.56
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 2.44% 5.41%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 18.43% 28.45%
Rentowność aktywów (ROA) 5.6% 11.1%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-03-05 45/2020 294 102994
Poz. 102994. EMMERSON FINANSE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000304219. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 24.04.2008.
[WA.XII NS-REJ.KRS/13597/20/423]

W dniu 27.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykre-
ślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA
gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica
STAWKI nr domu 40 kod pocztowy 01-040 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. ZGRUPOWANIA AK „KAMPI-
NOS” nr domu 2 kod pocztowy 01-943 poczta WAR-
SZAWA kraj POLSKA
Poz. 102994. EMMERSON FINANSE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000304219. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 24.04.2008.
[WA.XII NS-REJ.KRS/13597/20/423]

W dniu 27.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykre-
ślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA
gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica
STAWKI nr domu 40 kod pocztowy 01-040 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. ZGRUPOWANIA AK „KAMPI-
NOS” nr domu 2 kod pocztowy 01-943 poczta WAR-
SZAWA kraj POLSKA
2019-07-12 134/2019 1105 669351
Poz. 669351. EMMERSON FINANSE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000304219. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.04.2008.
[RDF/144651/19/90]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 669351. EMMERSON FINANSE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000304219. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.04.2008.
[RDF/144651/19/90]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-12 134/2019 1105 669352
Poz. 669352. EMMERSON FINANSE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000304219. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.04.2008.
[RDF/144651/19/491]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 669352. EMMERSON FINANSE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000304219. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.04.2008.
[RDF/144651/19/491]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-12 134/2019 1105 669353
Poz. 669353. EMMERSON FINANSE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000304219. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.04.2008.
[RDF/144651/19/892]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 669353. EMMERSON FINANSE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000304219. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.04.2008.
[RDF/144651/19/892]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-12 134/2019 1105 669354
Poz. 669354. EMMERSON FINANSE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000304219. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.04.2008.
[RDF/144651/19/293]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 669354. EMMERSON FINANSE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000304219. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.04.2008.
[RDF/144651/19/293]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-10-16 201/2018 888 656705
Poz. 656705. EMMERSON FINANSE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000304219. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.04.2008.
[RDF/481904/18/945]

W dniu 16.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 656705. EMMERSON FINANSE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000304219. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.04.2008.
[RDF/481904/18/945]

W dniu 16.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-16 201/2018 888 656706
Poz. 656706. EMMERSON FINANSE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000304219. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.04.2008.
[RDF/481905/18/346]

W dniu 16.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 656706. EMMERSON FINANSE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000304219. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.04.2008.
[RDF/481905/18/346]

W dniu 16.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-16 201/2018 888 656707
Poz. 656707. EMMERSON FINANSE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000304219. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.04.2008.
[RDF/481906/18/747]

W dniu 16.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 656707. EMMERSON FINANSE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000304219. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.04.2008.
[RDF/481906/18/747]

W dniu 16.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-16 201/2018 888 656708
Poz. 656708. EMMERSON FINANSE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000304219. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.04.2008.
[RDF/481907/18/148]

W dniu 16.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 656708. EMMERSON FINANSE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000304219. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.04.2008.
[RDF/481907/18/148]

W dniu 16.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-15 200/2018 841 639934
Poz. 639934. EMMERSON FINANSE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000304219. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.04.2008.
[RDF/462480/18/461]

W dniu 15.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 639934. EMMERSON FINANSE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000304219. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.04.2008.
[RDF/462480/18/461]

W dniu 15.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-15 200/2018 841 639935
Poz. 639935. EMMERSON FINANSE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000304219. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.04.2008.
[RDF/462481/18/862]

W dniu 15.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 639935. EMMERSON FINANSE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000304219. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.04.2008.
[RDF/462481/18/862]

W dniu 15.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-15 200/2018 841 639936
Poz. 639936. EMMERSON FINANSE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000304219. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.04.2008.
[RDF/462482/18/263]

W dniu 15.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 639936. EMMERSON FINANSE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000304219. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.04.2008.
[RDF/462482/18/263]

W dniu 15.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-15 200/2018 841 639937
Poz. 639937. EMMERSON FINANSE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000304219. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.04.2008.
[RDF/462483/18/664]

W dniu 15.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 639937. EMMERSON FINANSE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000304219. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.04.2008.
[RDF/462483/18/664]

W dniu 15.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki