Szczegóły spółki

Nazwa "REPROGRAF - GRAFIKUS" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5272263265
REGON 016174845
KRS 0000303652
Adres ul. Wolska 88, 01-141 Warszawa
Telefon 22
Faks 22
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 3320Z — instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
 • 4669Z — sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
 • 4791Z — sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet
 • 3314Z — naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
 • 3312Z — naprawa i konserwacja maszyn
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.37 0.63
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.59 1.72
Płynność bieżąca (CR) 1.95 3.0
Płynność szybka (QR) 1.18 1.67
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.59 1.72
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 4.02% 0.59%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 5.24% 4.02%
Rentowność aktywów (ROA) 3.3% 1.47%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-02-27 40/2020 288 90655
Poz. 90655. „REPROGRAF - GRAFIKUS” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000303652. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 14.04.2008.
[WA.XII NS-REJ.KRS/10508/20/722]

W dniu 20.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 54 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. GAR-
BOLIŃSKA 2. ANNA 3. 72012301008 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE 2 1. KUŚMIERCZYK 2. MARTA
3. 63061701062 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
3 1. GRABAREK 2. MAREK JÓZEF 3. 56081504379
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 4 1. KLIN 2. MAREK
3. 60100615274 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. KUROWIAK 2. JOLANTA
3. 61051702167 wpisać: 2 1. SZPERL 2. HUBERT
3. 77070800975
Poz. 90655. „REPROGRAF - GRAFIKUS” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000303652. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 14.04.2008.
[WA.XII NS-REJ.KRS/10508/20/722]

W dniu 20.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 54 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. GAR-
BOLIŃSKA 2. ANNA 3. 72012301008 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE 2 1. KUŚMIERCZYK 2. MARTA
3. 63061701062 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
3 1. GRABAREK 2. MAREK JÓZEF 3. 56081504379
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 4 1. KLIN 2. MAREK
3. 60100615274 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. KUROWIAK 2. JOLANTA
3. 61051702167 wpisać: 2 1. SZPERL 2. HUBERT
3. 77070800975
2019-12-20 246/2019 367 1184226
Poz. 1184226. „REPROGRAF - GRAFIKUS” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000303652. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 14.04.2008.
[WA.XII NS-REJ.KRS/85909/19/957]

W dniu 13.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 53 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. WIŚNIEWSKA SZCZEPANIK 2. ANETA
3. 75042014946 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1184226. „REPROGRAF - GRAFIKUS” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000303652. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 14.04.2008.
[WA.XII NS-REJ.KRS/85909/19/957]

W dniu 13.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 53 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. WIŚNIEWSKA SZCZEPANIK 2. ANETA
3. 75042014946 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
2019-10-17 202/2019 377 1079233
Poz. 1079233. „REPROGRAF - GRAFIKUS” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000303652. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 14.04.2008.
[WA.XII NS-REJ.KRS/70361/19/707]

W dniu 10.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 52 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 09.09.2019 R., REP.A NR 4156/2019, NOTARIUSZ
MICHAŁ LORENC, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, ZMIANA STATUTU SPÓŁKI: §17
(OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE).
Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wykreślić:
1 1. KUROWIAK 2. JOLANTA 3. 61051702167 5. TAK

Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. PROKESZ 2. PAWEŁ 3. 65111700759 5. WICE-
PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KACZMAREK
2. WIESŁAW 3. 58010110071 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. NIEDŹWIEDZKA
2. MAŁGORZATA 3. 66121801304 4. PROKURA
SAMOISTNA
Poz. 1079233. „REPROGRAF - GRAFIKUS” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000303652. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 14.04.2008.
[WA.XII NS-REJ.KRS/70361/19/707]

W dniu 10.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 52 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 09.09.2019 R., REP.A NR 4156/2019, NOTARIUSZ
MICHAŁ LORENC, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, ZMIANA STATUTU SPÓŁKI: §17
(OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE).
Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wykreślić:
1 1. KUROWIAK 2. JOLANTA 3. 61051702167 5. TAK

Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. PROKESZ 2. PAWEŁ 3. 65111700759 5. WICE-
PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KACZMAREK
2. WIESŁAW 3. 58010110071 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. NIEDŹWIEDZKA
2. MAŁGORZATA 3. 66121801304 4. PROKURA
SAMOISTNA
2019-07-24 142/2019 1029 830158
Poz. 830158. „REPROGRAF - GRAFIKUS” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000303652. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 14.04.2008.
[WA.XII NS-REJ.KRS/39704/19/999]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 51 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. REPRO-
GRAF SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. „REPROGRAF


- GRAFIKUS” SPÓŁKA AKCYJNA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 05.04.2019,
REP. A NR 1881/2019, NOTARIUSZ MICHAŁ LORENC,
KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE,
ZMIANA STATUTU POPRZEZ UCHYLENIE W CAŁO-
ŚCI STATUTU SPÓŁKI W DOTYCHCZASOWYM
BRZMIENIU I PRZYJECIE STATUTU W NOWYM
BRZMIENIU.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 6500000,00 ZŁ
wpisać: 1. 12264151,00 ZŁ wykreślić: 2. 10000000,00
ZŁ 3. 6500000 wpisać: 3. 12264151 wykreślić:
5. 6500000,00 ZŁ wpisać: 5. 12264151,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A) wykreślić:
2. 6500000 wpisać: 2. 6400000 wykreślić: 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE wpisać: 3. 1 AKCJA
IMIENNA SERII A O NUMERZE 0000001 UPRZY-
WILEJOWANA W TEN SPOSÓB, ŻE UPRAW-
NIA DO POWOŁANIA I ODWOŁANIA JEDNEGO
CZŁONKA RADY NADZORCZEJ ORAZ POWOŁA-
NIA I ODWOŁANIA TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU
2 1. B 2. 5664151 3. 2 AKCJE: - AKCJA IMIENNA
SERII B O NUMERZE 0000001 UPRZYWILEJO-
WANA W TEN SPOSÓB, ŻE UPRAWNIA DO POWO-
ŁANIA I ODWOŁANIA JEDNEGO CZŁONKA RADY
NADZORCZEJ ORAZ POWOŁANIA I ODWOŁANIA
TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU. - AKCJA IMIENNA
SERII B O NUMERZE 3668808 UPRZYWILEJOWANA
W TEN SPOSÓB, ŻE UPRAWNIA DO POWOŁANIA
I ODWOŁANIA JEDNEGO CZŁONKA RADY NAD-
ZORCZEJ ORAZ POWOŁANIA I ODWOŁANIA
TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU 3 1. C 2. 200000
3. 200.000 AKCJI IMIENNYCH SERII C SĄ AKCJE
IMIENNE UPRZYWILEJOWANE W ZAKRESIE DYWI-
DENDY W TEN SPOSÓB, ŻE NA KAŻDĄ AKCJĘ
NIEMĄ, W PRZYPADKU PODJĘCIA PRZEZ WALNE
ZGROMADZENIE UCHWAŁY O WYPŁACIE DYWI-
DENDY PRZYPADA DYWIDENDA W WYSOKOŚCI
12 (DWUNASTU) ZŁOTYCH ZA ROK OBROTOWY.
WSKAZANE POWYŻEJ AKCJE NIEME SĄ TAKŻE
UPRZYWILEJOWANE CO DO PIERWSZEŃSTWA
W ZAKRESIE WYPŁATY DYWIDENDY.
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU
SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWO, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU
ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZ-
NIE Z PROKURENTEM wpisać: 2. W PRZYPADKU
ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY
JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ZAŚ W PRZY-
PADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁA-
DANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAW-
NIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK
ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKUREN-
TEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. KUROWIAK 2. JOLANTA
3. 61051702167 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać:
2 1. PROKESZ 2. PAWEŁ 3. 65111700759 5. WICEPRE-
ZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. KUROWIAK 2. ZBIGNIEW
3. 34051401374 2 1. CIERPLIKOWSKA 2. IWONA
3. 67040600184 3 1. STRADOWSKI 2. JAROSŁAW
WOJCIECH 3. 57050404674 wpisać: 4 1. GARBO-
LIŃSKI 2. MAREK KRZYSZTOF 3. 67102908937
5 1. KUROWIAK 2. JOLANTA 3. 61051702167
6 1. KUŚMIERCZYK 2. JACEK KRZYSZTOF
3. 61101201718
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KRE-
DYTÓW
Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale
lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE INNEJ
SPÓŁKI 2. POŁĄCZENIE SPÓŁEK W TRYBIE ART. 506
§ 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH (ŁĄCZENIE
PRZEZ PRZEJĘCIE), POPRZEZ PRZENIESIENIE
CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ, TJ.
(1) „GRAFIKUS - SYSTEMY GRAFICZNE” SPÓŁKA
Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIE-
DZIBĄ W WARSZAWIE, NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ,
TJ. REPROGRAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ
W WARSZAWIE. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJ-
NEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI


„GRAFIKUS - SYSTEMY GRAFICZNE” SPÓŁKA
Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIE-
DZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 05 KWIETNIA 2019
R. DOTYCZĄCA POŁĄCZENIA SPÓŁKI „GRAFI-
KUS - SYSTEMY GRAFICZNE” SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ
W WARSZAWIE JAKO SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ
ZE SPÓŁKĄ: REPROGRAF SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE JAKO SPÓŁKĄ PRZEJ-
MUJĄCĄ (REP. A NR 1876/2019). UCHWAŁA NR
1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZE-
NIA SPÓŁKI REPROGRAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIE-
DZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 05 KWIETNIA 2019
R. W PRZEDMIOCIE POŁĄCZENIA SPÓŁKI REPRO-
GRAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZA-
WIE JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ZE SPÓŁKĄ:
(1) „GRAFIKUS - SYSTEMY GRAFICZNE” SPÓŁKA
Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIE-
DZIBĄ W WARSZAWIE JAKO SPÓŁKĄ PRZEJMO-
WANĄ. (REP. A NR 1881/2019).
Poz. 830158. „REPROGRAF - GRAFIKUS” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000303652. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 14.04.2008.
[WA.XII NS-REJ.KRS/39704/19/999]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 51 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. REPRO-
GRAF SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. „REPROGRAF


- GRAFIKUS” SPÓŁKA AKCYJNA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 05.04.2019,
REP. A NR 1881/2019, NOTARIUSZ MICHAŁ LORENC,
KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE,
ZMIANA STATUTU POPRZEZ UCHYLENIE W CAŁO-
ŚCI STATUTU SPÓŁKI W DOTYCHCZASOWYM
BRZMIENIU I PRZYJECIE STATUTU W NOWYM
BRZMIENIU.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 6500000,00 ZŁ
wpisać: 1. 12264151,00 ZŁ wykreślić: 2. 10000000,00
ZŁ 3. 6500000 wpisać: 3. 12264151 wykreślić:
5. 6500000,00 ZŁ wpisać: 5. 12264151,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A) wykreślić:
2. 6500000 wpisać: 2. 6400000 wykreślić: 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE wpisać: 3. 1 AKCJA
IMIENNA SERII A O NUMERZE 0000001 UPRZY-
WILEJOWANA W TEN SPOSÓB, ŻE UPRAW-
NIA DO POWOŁANIA I ODWOŁANIA JEDNEGO
CZŁONKA RADY NADZORCZEJ ORAZ POWOŁA-
NIA I ODWOŁANIA TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU
2 1. B 2. 5664151 3. 2 AKCJE: - AKCJA IMIENNA
SERII B O NUMERZE 0000001 UPRZYWILEJO-
WANA W TEN SPOSÓB, ŻE UPRAWNIA DO POWO-
ŁANIA I ODWOŁANIA JEDNEGO CZŁONKA RADY
NADZORCZEJ ORAZ POWOŁANIA I ODWOŁANIA
TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU. - AKCJA IMIENNA
SERII B O NUMERZE 3668808 UPRZYWILEJOWANA
W TEN SPOSÓB, ŻE UPRAWNIA DO POWOŁANIA
I ODWOŁANIA JEDNEGO CZŁONKA RADY NAD-
ZORCZEJ ORAZ POWOŁANIA I ODWOŁANIA
TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU 3 1. C 2. 200000
3. 200.000 AKCJI IMIENNYCH SERII C SĄ AKCJE
IMIENNE UPRZYWILEJOWANE W ZAKRESIE DYWI-
DENDY W TEN SPOSÓB, ŻE NA KAŻDĄ AKCJĘ
NIEMĄ, W PRZYPADKU PODJĘCIA PRZEZ WALNE
ZGROMADZENIE UCHWAŁY O WYPŁACIE DYWI-
DENDY PRZYPADA DYWIDENDA W WYSOKOŚCI
12 (DWUNASTU) ZŁOTYCH ZA ROK OBROTOWY.
WSKAZANE POWYŻEJ AKCJE NIEME SĄ TAKŻE
UPRZYWILEJOWANE CO DO PIERWSZEŃSTWA
W ZAKRESIE WYPŁATY DYWIDENDY.
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU
SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWO, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU
ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZ-
NIE Z PROKURENTEM wpisać: 2. W PRZYPADKU
ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY
JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ZAŚ W PRZY-
PADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁA-
DANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAW-
NIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK
ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKUREN-
TEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. KUROWIAK 2. JOLANTA
3. 61051702167 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać:
2 1. PROKESZ 2. PAWEŁ 3. 65111700759 5. WICEPRE-
ZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. KUROWIAK 2. ZBIGNIEW
3. 34051401374 2 1. CIERPLIKOWSKA 2. IWONA
3. 67040600184 3 1. STRADOWSKI 2. JAROSŁAW
WOJCIECH 3. 57050404674 wpisać: 4 1. GARBO-
LIŃSKI 2. MAREK KRZYSZTOF 3. 67102908937
5 1. KUROWIAK 2. JOLANTA 3. 61051702167
6 1. KUŚMIERCZYK 2. JACEK KRZYSZTOF
3. 61101201718
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KRE-
DYTÓW
Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale
lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE INNEJ
SPÓŁKI 2. POŁĄCZENIE SPÓŁEK W TRYBIE ART. 506
§ 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH (ŁĄCZENIE
PRZEZ PRZEJĘCIE), POPRZEZ PRZENIESIENIE
CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ, TJ.
(1) „GRAFIKUS - SYSTEMY GRAFICZNE” SPÓŁKA
Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIE-
DZIBĄ W WARSZAWIE, NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ,
TJ. REPROGRAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ
W WARSZAWIE. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJ-
NEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI


„GRAFIKUS - SYSTEMY GRAFICZNE” SPÓŁKA
Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIE-
DZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 05 KWIETNIA 2019
R. DOTYCZĄCA POŁĄCZENIA SPÓŁKI „GRAFI-
KUS - SYSTEMY GRAFICZNE” SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ
W WARSZAWIE JAKO SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ
ZE SPÓŁKĄ: REPROGRAF SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE JAKO SPÓŁKĄ PRZEJ-
MUJĄCĄ (REP. A NR 1876/2019). UCHWAŁA NR
1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZE-
NIA SPÓŁKI REPROGRAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIE-
DZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 05 KWIETNIA 2019
R. W PRZEDMIOCIE POŁĄCZENIA SPÓŁKI REPRO-
GRAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZA-
WIE JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ZE SPÓŁKĄ:
(1) „GRAFIKUS - SYSTEMY GRAFICZNE” SPÓŁKA
Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIE-
DZIBĄ W WARSZAWIE JAKO SPÓŁKĄ PRZEJMO-
WANĄ. (REP. A NR 1881/2019).
2018-06-01 105/2018 26 23209
Poz. 23209. REPROGRAF SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000303652. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 kwiet-
nia 2008 r.
[BMSiG-22589/2018]

Na podstawie art. 539 § 1 Kodeksu spółek handlowych
(„KSH”) Zarząd Reprograf S.A. z siedzibą w Warszawie
(ul. Wolska 88, 01-141 Warszawa), wpisanej do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego („KRS”) pod
numerem 303652 („RSA”) po raz drugi zawiadamia akcjona-riuszy o zamiarze uczestnictwa w podziale, który zostanie
przeprowadzony na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 KSH przez
przeniesienie części majątku RSA, jako spółki dzielonej, przy-
pisanej do następujących działalności: holdingowej, pożycz-
kowej, inwestycyjnej oraz w zakresie leasingu i wynajmu,
stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa RSA,
na istniejącą spółkę - Digenite Company sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie (Wolska 88, 01-141 Warszawa), wpisaną do
KRS pod numerem 555461 („DC”), jako spółkę przejmującą
(podział przez wydzielenie).
Podział zostanie przeprowadzony na warunkach określonych
w Planie Podziału z dnia 27 kwietnia 2018 r.
Plan Podziału został ogłoszony na stronie internetowej RSA
i DC pod adresem: http://www.reprograf.com.pl/.
Podjęcie uchwały o podziale jest planowane na dzień 3 sierp-
nia 2018 r. W terminie od 9 maja 2018 r. do dnia podjęcia
uchwały o podziale, nie krócej jednak niż przez miesiąc, akcjo-
nariusze RSA mogą zapoznać się w siedzibie pod adresem:
ul. Wolska 88, 01-141 Warszawa, z dokumentami wskazanymi
w art. 540 § 1 KSH oraz otrzymać, na żądanie, nieodpłatnie
ich odpisy.
Ponadto, Zarząd na podstawie art. 402 § 1 w zw. z art. 539 § 1
KSH zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień
3 sierpnia 2018 r., na godzinę 1100, w Warszawie, w siedzibie
RSA pod adresem: ul. Wolska 88, 01-141 Warszawa, z nastę-
pującym porządkiem obrad:

   1. otwarcie Walnego Zgromadzenia;
   2. wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
   3. sporządzenie i sprawdzenie listy obecności;
   4. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro-
    madzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych
    uchwał;
   5. przyjęcie porządku obrad;
   6. przedstawienie informacji, o których mowa w art. 540
    § 4 KSH;
   7. podjęcie uchwały w sprawie podziału RSA poprzez
    przeniesienie części majątku na DC;
   8. podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakła-
    dowego;
   9. podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany statutu
    i przyjęcia jego tekstu jednolitego;
  10. zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W zakresie zmiany statutu, przewidywane są następujące
zmiany w związku z podziałem:

Obecny § 5 statutu w brzmieniu:
 „1. Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony do
   kwoty 15.905.000,-zł (piętnaście milionów dziewięćset
   pięć tysięcy złotych).
  2. Kapitał zakładowy dzieli się na 15.500.000 (piętnaście
   milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela
   serii A, o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden) złotych
   każda, 405.000 (czterysta pięć tysięcy) akcji zwykłych
   na okaziciela serii B, o wartości nominalnej po 1,00 zł
   (jeden) złotych każda.”

otrzyma nowe następujące brzmienie:
  „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.500.000 zł i dzieli się na
  6.500.000 akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej
  1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.
Poz. 23209. REPROGRAF SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000303652. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 kwiet-
nia 2008 r.
[BMSiG-22589/2018]

Na podstawie art. 539 § 1 Kodeksu spółek handlowych
(„KSH”) Zarząd Reprograf S.A. z siedzibą w Warszawie
(ul. Wolska 88, 01-141 Warszawa), wpisanej do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego („KRS”) pod
numerem 303652 („RSA”) po raz drugi zawiadamia akcjona-riuszy o zamiarze uczestnictwa w podziale, który zostanie
przeprowadzony na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 KSH przez
przeniesienie części majątku RSA, jako spółki dzielonej, przy-
pisanej do następujących działalności: holdingowej, pożycz-
kowej, inwestycyjnej oraz w zakresie leasingu i wynajmu,
stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa RSA,
na istniejącą spółkę - Digenite Company sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie (Wolska 88, 01-141 Warszawa), wpisaną do
KRS pod numerem 555461 („DC”), jako spółkę przejmującą
(podział przez wydzielenie).
Podział zostanie przeprowadzony na warunkach określonych
w Planie Podziału z dnia 27 kwietnia 2018 r.
Plan Podziału został ogłoszony na stronie internetowej RSA
i DC pod adresem: http://www.reprograf.com.pl/.
Podjęcie uchwały o podziale jest planowane na dzień 3 sierp-
nia 2018 r. W terminie od 9 maja 2018 r. do dnia podjęcia
uchwały o podziale, nie krócej jednak niż przez miesiąc, akcjo-
nariusze RSA mogą zapoznać się w siedzibie pod adresem:
ul. Wolska 88, 01-141 Warszawa, z dokumentami wskazanymi
w art. 540 § 1 KSH oraz otrzymać, na żądanie, nieodpłatnie
ich odpisy.
Ponadto, Zarząd na podstawie art. 402 § 1 w zw. z art. 539 § 1
KSH zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień
3 sierpnia 2018 r., na godzinę 1100, w Warszawie, w siedzibie
RSA pod adresem: ul. Wolska 88, 01-141 Warszawa, z nastę-
pującym porządkiem obrad:

   1. otwarcie Walnego Zgromadzenia;
   2. wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
   3. sporządzenie i sprawdzenie listy obecności;
   4. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro-
    madzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych
    uchwał;
   5. przyjęcie porządku obrad;
   6. przedstawienie informacji, o których mowa w art. 540
    § 4 KSH;
   7. podjęcie uchwały w sprawie podziału RSA poprzez
    przeniesienie części majątku na DC;
   8. podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakła-
    dowego;
   9. podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany statutu
    i przyjęcia jego tekstu jednolitego;
  10. zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W zakresie zmiany statutu, przewidywane są następujące
zmiany w związku z podziałem:

Obecny § 5 statutu w brzmieniu:
 „1. Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony do
   kwoty 15.905.000,-zł (piętnaście milionów dziewięćset
   pięć tysięcy złotych).
  2. Kapitał zakładowy dzieli się na 15.500.000 (piętnaście
   milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela
   serii A, o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden) złotych
   każda, 405.000 (czterysta pięć tysięcy) akcji zwykłych
   na okaziciela serii B, o wartości nominalnej po 1,00 zł
   (jeden) złotych każda.”

otrzyma nowe następujące brzmienie:
  „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.500.000 zł i dzieli się na
  6.500.000 akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej
  1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.
2018-05-16 94/2018 19 20438
Poz. 20438. REPROGRAF SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000303652. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 kwiet-
nia 2008 r.
[BMSiG-19908/2018]

Na podstawie art. 539 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”)
Zarząd Reprograf S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Wolska 88,
01-141 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Kra-
jowego Rejestru Sądowego („KRS”) pod numerem 303652
(„RSA”) po raz pierwszy zawiadamia akcjonariuszy o zamia-
rze uczestnictwa w podziale, który zostanie przeprowadzony
na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 KSH przez przeniesienie części
majątku RSA, jako spółki dzielonej, przypisanej do następu-
jących działalności: holdingowej, pożyczkowej, inwestycyjnej
oraz w zakresie leasingu i wynajmu, stanowiących zorganizo-
waną część przedsiębiorstwa RSA, na istniejącą spółkę - Dige-
nite Company sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Wolska 88,
01-141 Warszawa), wpisanej do KRS pod numerem 555461
(„DC”) jako spółkę przejmującą (podział przez wydzielenie).

Podział zostanie przeprowadzony na warunkach określonych
w Planie Podziału z dnia 27 kwietnia 2018 r. Plan Podziału
został ogłoszony na stronie internetowej RSA i DC pod
adresem: http://www.reprograf.com.pl/. Podjęcie uchwały
o podziale jest planowane na dzień 3 sierpnia 2018 r.

W terminie od 9 maja 2018 r. do dnia podjęcia uchwały
o podziale, nie krócej jednak niż przez miesiąc, akcjona-
riusze RSA mogą zapoznać się w siedzibie pod adresem:
ul. Wolska 88, 01-141 Warszawa, z dokumentami wskazanymi
w art. 540 § 1 KSH oraz otrzymać, na żądanie, nieodpłatnie
ich odpisy.

Ponadto, Zarząd na podstawie art. 402 § 1 w zw. z art. 539 § 1
KSH zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień3 sierpnia 2018 r. na godzinę 1100 w Warszawie, w siedzibie
RSA pod adresem: ul. Wolska 88, 01-141 Warszawa, z nastę-
pującym porządkiem obrad:

  1) otwarcie Walnego Zgromadzenia;
  2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
  3) sporządzenie i sprawdzenie listy obecności;
  4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro-
   madzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych
   uchwał;
  5) przyjęcie porządku obrad;
  6) przedstawienie informacji, o których mowa w art. 540
   § 4 KSH;
  7) podjęcie uchwały w sprawie podziału RSA poprzez prze-
   niesienie części majątku na DC;
  8) podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakłado-
   wego;
  9) podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany statutu
   i przyjęcia jego tekstu jednolitego;
 10) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W zakresie zmiany statutu, przewidywane są następujące
zmiany w związku z podziałem:

Obecny § 5 statutu w brzmieniu:
„1. Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony do
  kwoty 15.905.000,-zł (piętnaście milionów dziewięćset
  pięć tysięcy złotych).
 2. Kapitał zakładowy dzieli się na 15.500.000 (piętnaście
  milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela
  serii A, o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden) złotych
  każda, 405.000 (czterysta pięć tysięcy) akcji zwykłych na
  okaziciela serii B, o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden)
  złotych każda.”

otrzyma nowe następujące brzmienie:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.500.000 zł i dzieli się na
6.500.000 akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej
1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.”
Poz. 20438. REPROGRAF SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000303652. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 kwiet-
nia 2008 r.
[BMSiG-19908/2018]

Na podstawie art. 539 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”)
Zarząd Reprograf S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Wolska 88,
01-141 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Kra-
jowego Rejestru Sądowego („KRS”) pod numerem 303652
(„RSA”) po raz pierwszy zawiadamia akcjonariuszy o zamia-
rze uczestnictwa w podziale, który zostanie przeprowadzony
na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 KSH przez przeniesienie części
majątku RSA, jako spółki dzielonej, przypisanej do następu-
jących działalności: holdingowej, pożyczkowej, inwestycyjnej
oraz w zakresie leasingu i wynajmu, stanowiących zorganizo-
waną część przedsiębiorstwa RSA, na istniejącą spółkę - Dige-
nite Company sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Wolska 88,
01-141 Warszawa), wpisanej do KRS pod numerem 555461
(„DC”) jako spółkę przejmującą (podział przez wydzielenie).

Podział zostanie przeprowadzony na warunkach określonych
w Planie Podziału z dnia 27 kwietnia 2018 r. Plan Podziału
został ogłoszony na stronie internetowej RSA i DC pod
adresem: http://www.reprograf.com.pl/. Podjęcie uchwały
o podziale jest planowane na dzień 3 sierpnia 2018 r.

W terminie od 9 maja 2018 r. do dnia podjęcia uchwały
o podziale, nie krócej jednak niż przez miesiąc, akcjona-
riusze RSA mogą zapoznać się w siedzibie pod adresem:
ul. Wolska 88, 01-141 Warszawa, z dokumentami wskazanymi
w art. 540 § 1 KSH oraz otrzymać, na żądanie, nieodpłatnie
ich odpisy.

Ponadto, Zarząd na podstawie art. 402 § 1 w zw. z art. 539 § 1
KSH zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień3 sierpnia 2018 r. na godzinę 1100 w Warszawie, w siedzibie
RSA pod adresem: ul. Wolska 88, 01-141 Warszawa, z nastę-
pującym porządkiem obrad:

  1) otwarcie Walnego Zgromadzenia;
  2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
  3) sporządzenie i sprawdzenie listy obecności;
  4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro-
   madzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych
   uchwał;
  5) przyjęcie porządku obrad;
  6) przedstawienie informacji, o których mowa w art. 540
   § 4 KSH;
  7) podjęcie uchwały w sprawie podziału RSA poprzez prze-
   niesienie części majątku na DC;
  8) podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakłado-
   wego;
  9) podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany statutu
   i przyjęcia jego tekstu jednolitego;
 10) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W zakresie zmiany statutu, przewidywane są następujące
zmiany w związku z podziałem:

Obecny § 5 statutu w brzmieniu:
„1. Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony do
  kwoty 15.905.000,-zł (piętnaście milionów dziewięćset
  pięć tysięcy złotych).
 2. Kapitał zakładowy dzieli się na 15.500.000 (piętnaście
  milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela
  serii A, o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden) złotych
  każda, 405.000 (czterysta pięć tysięcy) akcji zwykłych na
  okaziciela serii B, o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden)
  złotych każda.”

otrzyma nowe następujące brzmienie:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.500.000 zł i dzieli się na
6.500.000 akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej
1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.”

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki