Szczegóły spółki

Nazwa FEN INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7811815136
REGON 300770645
KRS 0000301913
Adres ul. Czarnkowska 13, 60-415 Poznań
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 3511Z — wytwarzanie energii elektrycznej
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.65 0.64
Zadłużenie / kapitał (D/E) 1.86 0.17
Płynność bieżąca (CR) 0.57 0.34
Płynność szybka (QR) 0.55 0.32
Złota/srebrna reguła bilansowa 1.86 0.17
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -43.41% -13.06%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -12.85% -0.47%
Rentowność aktywów (ROA) -4.49% -1.74%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-03-02 42/2020 11 11223
Poz. 11223. FEN INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA w Pozna-
niu. KRS 0000301913. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20 marca 2008 r.
[BMSiG-10750/2020]

Zarząd Spółki FEN Investments S.A. z siedzibą w Pozna-
niu, ul. Czarnkowska 13, 60-415 Poznań, zarejestrowanej
w Rejestrze Przedsiębiorców KRS, dla której akta rejestrowe
prowadzi Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem
KRS: 0000301913, ogłasza, że Nadzwyczajne Walne Zgroma-
dzenie Spółki podjęło w dniu 23.01.2020 roku uchwałę o obni-
żeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 2.863.000,00 zł
o kwotę 2.763.000,00 złotych do kwoty 100.000,00 złotych,
poprzez odpłatne umorzenie 27.630 akcji własnych imiennych
w kapitale zakładowym Spółki.

W związku z powyższym Zarząd Spółki wzywa wierzycieli
Spółki, którzy nie zgadzają się na obniżenie jej kapitału zakła-
dowego, do wniesienia sprzeciwu na adres siedziby Spółki
w terminie trzech miesięcy, licząc od daty publikacji niniej-
szego ogłoszenia.
Poz. 11223. FEN INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA w Pozna-
niu. KRS 0000301913. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20 marca 2008 r.
[BMSiG-10750/2020]

Zarząd Spółki FEN Investments S.A. z siedzibą w Pozna-
niu, ul. Czarnkowska 13, 60-415 Poznań, zarejestrowanej
w Rejestrze Przedsiębiorców KRS, dla której akta rejestrowe
prowadzi Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem
KRS: 0000301913, ogłasza, że Nadzwyczajne Walne Zgroma-
dzenie Spółki podjęło w dniu 23.01.2020 roku uchwałę o obni-
żeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 2.863.000,00 zł
o kwotę 2.763.000,00 złotych do kwoty 100.000,00 złotych,
poprzez odpłatne umorzenie 27.630 akcji własnych imiennych
w kapitale zakładowym Spółki.

W związku z powyższym Zarząd Spółki wzywa wierzycieli
Spółki, którzy nie zgadzają się na obniżenie jej kapitału zakła-
dowego, do wniesienia sprzeciwu na adres siedziby Spółki
w terminie trzech miesięcy, licząc od daty publikacji niniej-
szego ogłoszenia.
2019-07-12 134/2019 1109 669430
Poz. 669430. FEN INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000301913. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.03.2008.
[RDF/144614/19/253]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 669430. FEN INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000301913. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.03.2008.
[RDF/144614/19/253]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-12 134/2019 1109 669431
Poz. 669431. FEN INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000301913. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.03.2008.
[RDF/144614/19/654]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 669431. FEN INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000301913. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.03.2008.
[RDF/144614/19/654]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-12 134/2019 1109 669432
Poz. 669432. FEN INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000301913. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.03.2008.
[RDF/144614/19/55]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 669432. FEN INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000301913. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.03.2008.
[RDF/144614/19/55]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-12 134/2019 1109 669433
Poz. 669433. FEN INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000301913. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.03.2008.
[RDF/144614/19/456]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 669433. FEN INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000301913. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.03.2008.
[RDF/144614/19/456]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-04-24 80/2019 521 238351
Poz. 238351. FEN INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000301913. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.03.2008.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/32745/18/184]

W dniu 16.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla
pozycji: 1. BOCZKAJA 2. BARTOSZ BOLESŁAW
3. 76120201036) wykreślić: 5. WICEPREZES
ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. BOCZKAJA 2. HALINA


3. 61031305184 2 1. BORSIAK 2. KRZYSZTOF
3. 69072412135 wpisać: 3 1. ŻUKOWSKI 2. KACPER
PAWEŁ 3. 88010604395 4 1. BOCZKAJA 2. IWONA
JOANNA 3. 76051714968
Poz. 238351. FEN INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000301913. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.03.2008.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/32745/18/184]

W dniu 16.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla
pozycji: 1. BOCZKAJA 2. BARTOSZ BOLESŁAW
3. 76120201036) wykreślić: 5. WICEPREZES
ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. BOCZKAJA 2. HALINA


3. 61031305184 2 1. BORSIAK 2. KRZYSZTOF
3. 69072412135 wpisać: 3 1. ŻUKOWSKI 2. KACPER
PAWEŁ 3. 88010604395 4 1. BOCZKAJA 2. IWONA
JOANNA 3. 76051714968
2018-12-10 238/2018 451 1157787
Poz. 1157787. FEN INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000301913. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.03.2008.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/28723/18/159]

W dniu 28.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. RADKE 2. ADAM TOMASZ 3. 71021402476
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1157787. FEN INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000301913. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.03.2008.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/28723/18/159]

W dniu 28.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. RADKE 2. ADAM TOMASZ 3. 71021402476
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2018-08-14 157/2018 145 318688
Poz. 318688. FEN INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000301913. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 20.03.2008.
[RDF/164265/18/554]

W dniu 21.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 318688. FEN INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000301913. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 20.03.2008.
[RDF/164265/18/554]

W dniu 21.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-08-14 157/2018 145 318689
Poz. 318689. FEN INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000301913. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 20.03.2008.
[RDF/164266/18/955]

W dniu 21.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 318689. FEN INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000301913. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 20.03.2008.
[RDF/164266/18/955]

W dniu 21.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-08-14 157/2018 145 318690
Poz. 318690. FEN INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000301913. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 20.03.2008.
[RDF/164267/18/356]

W dniu 21.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 318690. FEN INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000301913. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 20.03.2008.
[RDF/164267/18/356]

W dniu 21.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-08-14 157/2018 145 318691
Poz. 318691. FEN INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000301913. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 20.03.2008.
[RDF/164268/18/757]

W dniu 21.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 318691. FEN INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000301913. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 20.03.2008.
[RDF/164268/18/757]

W dniu 21.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-01-24 17/2018 232 22327
Poz. 22327. FEN INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000301913. SĄD REJONOWY POZNAŃ
- NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.03.2008.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/29430/17/42]

W dniu 18.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE
powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejsco-
wość POZNAŃ wpisać: 1. kraj POLSKA wojewódz-
two WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina
POZNAŃ miejscowość POZNAŃ wykreślić: 2. miej-


scowość POZNAŃ ulica DĄBROWSKIEGO nr domu
273 A kod pocztowy 60-406 poczta POZNAŃ kraj
POLSKA wpisać: 2. miejscowość POZNAŃ ulica UL.
CZARNKOWSKA nr domu 13 kod pocztowy 60-415
poczta POZNAŃ kraj POLSKA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 35
11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
1 2. 35 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZ-
NEJ 2 2. 35 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEK-
TRYCZNEJ 3 2. 35 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEK-
TRYCZNĄ 4 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW
BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZE-
NIEM BUDYNKÓW 5 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOW-
LANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 6 2. 42 22
Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKO-
MUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
7 2. 42 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ
POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ
I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
8 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK 9 2. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁA-
SNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI wykreślić: 10 2. 01
11 Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH
I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄ-
CZENIEM RYŻU 11 2. 01 13 Z UPRAWA WARZYW,
WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN
KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH 12 2. 01
16 Z UPRAWA ROŚLIN WŁÓKNISTYCH 13 2. 01 19
Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELO-
LETNIE 14 2. 01 24 Z UPRAWA DRZEW I KRZEWÓW
OWOCOWYCH ZIARNKOWYCH I PESTKOWYCH 15
2. 01 25 Z UPRAWA POZOSTAŁYCH DRZEW I KRZE-
WÓW OWOCOWYCH ORAZ ORZECHÓW 16 2. 01
29 Z UPRAWA POZOSTAŁYCH ROŚLIN WIELO-
LETNICH 17 2. 01 41 Z CHÓW I HODOWLA BYDŁA
MLECZNEGO 18 2. 01 42 Z CHÓW I HODOWLA
POZOSTAŁEGO BYDŁA I BAWOŁÓW 19 2. 01 43
Z CHÓW I HODOWLA KONI I POZOSTAŁYCH
ZWIERZĄT KONIOWATYCH 20 2. 01 45 Z CHÓW
I HODOWLA OWIEC I KÓZ 21 2. 01 46 Z CHÓW
I HODOWLA ŚWIŃ 22 2. 01 47 Z CHÓW I HODOWLA
DROBIU 23 2. 01 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ 24
2. 01 70 Z ŁOWIECTWO I POZYSKIWANIE ZWIE-
RZĄT ŁOWNYCH, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWĄ 25 2. 02 40 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁU-
GOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM 26 2. 35 11
Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 27
2. 35 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
28 2. 35 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZ-
NEJ 29 2. 35 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ
30 2. 35 21 Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH
31 2. 35 22 Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH
W SYSTEMIE SIECIOWYM 32 2. 35 23 Z HANDEL
PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM
33 2. 35 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE
W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE
DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 34 2. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
35 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 36 2. 42 11 Z ROBOTY ZWIĄ-
ZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 37 2. 42
21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄ-
GÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
38 2. 42 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ
LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENER-
GETYCZNYCH 39 2. 42 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE
Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻY-
NIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE 40 2. 43 11 Z ROZBIÓRKA
I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 41 2. 43
12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
42 2. 43 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIER-
CEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH 43 2. 43
21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZ-
NYCH 44 2. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALA-
CJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH,
GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 45 2. 43 29
Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI
BUDOWLANYCH 46 2. 43 99 Z POZOSTAŁE SPE-
CJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 47 2. 46 5 SPRZE-


DAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFOR-
MACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ 48 2. 46 51
Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄ-
DZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA
49 2. 46 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU
ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO
ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO 50 2. 46 71 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH
51 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPE-
CJALIZOWANA 52 2. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZE-
DAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ
SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 53
2. 55 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWA-
TEROWANIA 54 2. 55 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE
TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO
ZAKWATEROWANIA 55 2. 56 10 A RESTAURACJE
I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 56
2. 56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE
ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH
(KATERING) 57 2. 56 29 Z POZOSTAŁA USŁU-
GOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA 58
2. 56 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE
NAPOJÓW 59 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIE-
RUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 60 2. 68
20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMO-
ŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 61
2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERU-
CHOMOŚCIAMI 62 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIE-
RUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANENA ZLECENIE
63 2. 77 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN
I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH 64 2. 77 32 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLA-
NYCH 65 2. 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE
FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFI-
KOWANE 66 2. 85 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMA-
GAJĄCA EDUKACJĘ 67 2. 96 02 Z FRYZJERSTWO
I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE 68 2. 96 09
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Poz. 22327. FEN INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000301913. SĄD REJONOWY POZNAŃ
- NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.03.2008.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/29430/17/42]

W dniu 18.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE
powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejsco-
wość POZNAŃ wpisać: 1. kraj POLSKA wojewódz-
two WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina
POZNAŃ miejscowość POZNAŃ wykreślić: 2. miej-


scowość POZNAŃ ulica DĄBROWSKIEGO nr domu
273 A kod pocztowy 60-406 poczta POZNAŃ kraj
POLSKA wpisać: 2. miejscowość POZNAŃ ulica UL.
CZARNKOWSKA nr domu 13 kod pocztowy 60-415
poczta POZNAŃ kraj POLSKA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 35
11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
1 2. 35 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZ-
NEJ 2 2. 35 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEK-
TRYCZNEJ 3 2. 35 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEK-
TRYCZNĄ 4 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW
BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZE-
NIEM BUDYNKÓW 5 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOW-
LANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 6 2. 42 22
Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKO-
MUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
7 2. 42 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ
POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ
I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
8 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK 9 2. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁA-
SNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI wykreślić: 10 2. 01
11 Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH
I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄ-
CZENIEM RYŻU 11 2. 01 13 Z UPRAWA WARZYW,
WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN
KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH 12 2. 01
16 Z UPRAWA ROŚLIN WŁÓKNISTYCH 13 2. 01 19
Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELO-
LETNIE 14 2. 01 24 Z UPRAWA DRZEW I KRZEWÓW
OWOCOWYCH ZIARNKOWYCH I PESTKOWYCH 15
2. 01 25 Z UPRAWA POZOSTAŁYCH DRZEW I KRZE-
WÓW OWOCOWYCH ORAZ ORZECHÓW 16 2. 01
29 Z UPRAWA POZOSTAŁYCH ROŚLIN WIELO-
LETNICH 17 2. 01 41 Z CHÓW I HODOWLA BYDŁA
MLECZNEGO 18 2. 01 42 Z CHÓW I HODOWLA
POZOSTAŁEGO BYDŁA I BAWOŁÓW 19 2. 01 43
Z CHÓW I HODOWLA KONI I POZOSTAŁYCH
ZWIERZĄT KONIOWATYCH 20 2. 01 45 Z CHÓW
I HODOWLA OWIEC I KÓZ 21 2. 01 46 Z CHÓW
I HODOWLA ŚWIŃ 22 2. 01 47 Z CHÓW I HODOWLA
DROBIU 23 2. 01 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ 24
2. 01 70 Z ŁOWIECTWO I POZYSKIWANIE ZWIE-
RZĄT ŁOWNYCH, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWĄ 25 2. 02 40 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁU-
GOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM 26 2. 35 11
Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 27
2. 35 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
28 2. 35 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZ-
NEJ 29 2. 35 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ
30 2. 35 21 Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH
31 2. 35 22 Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH
W SYSTEMIE SIECIOWYM 32 2. 35 23 Z HANDEL
PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM
33 2. 35 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE
W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE
DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 34 2. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
35 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 36 2. 42 11 Z ROBOTY ZWIĄ-
ZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 37 2. 42
21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄ-
GÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
38 2. 42 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ
LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENER-
GETYCZNYCH 39 2. 42 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE
Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻY-
NIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE 40 2. 43 11 Z ROZBIÓRKA
I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 41 2. 43
12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
42 2. 43 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIER-
CEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH 43 2. 43
21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZ-
NYCH 44 2. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALA-
CJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH,
GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 45 2. 43 29
Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI
BUDOWLANYCH 46 2. 43 99 Z POZOSTAŁE SPE-
CJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 47 2. 46 5 SPRZE-


DAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFOR-
MACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ 48 2. 46 51
Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄ-
DZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA
49 2. 46 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU
ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO
ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO 50 2. 46 71 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH
51 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPE-
CJALIZOWANA 52 2. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZE-
DAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ
SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 53
2. 55 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWA-
TEROWANIA 54 2. 55 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE
TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO
ZAKWATEROWANIA 55 2. 56 10 A RESTAURACJE
I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 56
2. 56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE
ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH
(KATERING) 57 2. 56 29 Z POZOSTAŁA USŁU-
GOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA 58
2. 56 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE
NAPOJÓW 59 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIE-
RUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 60 2. 68
20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMO-
ŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 61
2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERU-
CHOMOŚCIAMI 62 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIE-
RUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANENA ZLECENIE
63 2. 77 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN
I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH 64 2. 77 32 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLA-
NYCH 65 2. 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE
FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFI-
KOWANE 66 2. 85 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMA-
GAJĄCA EDUKACJĘ 67 2. 96 02 Z FRYZJERSTWO
I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE 68 2. 96 09
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki