Szczegóły spółki

Nazwa PARK WODNY W KRAKOWIE SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 9451958299
REGON 356389500
KRS 0000299207
Adres ul. Dobrego Pasterza 126, 31-416 Kraków
Telefon 0126163102
Faks 0126163102
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 9311Z — działalność obiektów sportowych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.07 0.06
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.07 0.07
Płynność bieżąca (CR) 2.36 2.08
Płynność szybka (QR) 2.34 2.05
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.07 0.07
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 7.19% 7.34%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 5.32% 5.87%
Rentowność aktywów (ROA) 4.97% 5.5%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-02-28 41/2020 337 93282
Poz. 93282. PARK WODNY W KRAKOWIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000299207. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.02.2008.
[KR.XI NS-REJ.KRS/6561/20/260]

W dniu 24.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. BIELECKI 2. FILIP
3. 96092605090
Poz. 93282. PARK WODNY W KRAKOWIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000299207. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.02.2008.
[KR.XI NS-REJ.KRS/6561/20/260]

W dniu 24.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. BIELECKI 2. FILIP
3. 96092605090
2019-09-10 175/2019 340 1014825
Poz. 1014825. PARK WODNY W KRAKOWIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000299207. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.02.2008.
[KR.XI NS-REJ.KRS/24999/19/733]

W dniu 03.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. PIĘTAK 2. MARIUSZ
ANDRZEJ 3. 70052705536
Poz. 1014825. PARK WODNY W KRAKOWIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000299207. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.02.2008.
[KR.XI NS-REJ.KRS/24999/19/733]

W dniu 03.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. PIĘTAK 2. MARIUSZ
ANDRZEJ 3. 70052705536
2019-06-27 123/2019 603 471693
Poz. 471693. PARK WODNY W KRAKOWIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000299207. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 29.02.2008.
[RDF/126036/19/347]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 471693. PARK WODNY W KRAKOWIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000299207. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 29.02.2008.
[RDF/126036/19/347]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-27 123/2019 603 471694
Poz. 471694. PARK WODNY W KRAKOWIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000299207. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 29.02.2008.
[RDF/126036/19/748]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 471694. PARK WODNY W KRAKOWIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000299207. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 29.02.2008.
[RDF/126036/19/748]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-27 123/2019 603 471695
Poz. 471695. PARK WODNY W KRAKOWIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000299207. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 29.02.2008.
[RDF/126037/19/460]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 471695. PARK WODNY W KRAKOWIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000299207. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 29.02.2008.
[RDF/126037/19/460]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-27 123/2019 603 471696
Poz. 471696. PARK WODNY W KRAKOWIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000299207. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 29.02.2008.
[RDF/126037/19/861]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 471696. PARK WODNY W KRAKOWIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000299207. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 29.02.2008.
[RDF/126037/19/861]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-09-18 181/2018 659 428785
Poz. 428785. PARK WODNY W KRAKOWIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000299207. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 29.02.2008.
[RDF/265281/18/733]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 428785. PARK WODNY W KRAKOWIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000299207. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 29.02.2008.
[RDF/265281/18/733]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-18 181/2018 659 428786
Poz. 428786. PARK WODNY W KRAKOWIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000299207. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 29.02.2008.
[RDF/265282/18/134]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 428786. PARK WODNY W KRAKOWIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000299207. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 29.02.2008.
[RDF/265282/18/134]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-18 181/2018 659 428787
Poz. 428787. PARK WODNY W KRAKOWIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000299207. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 29.02.2008.
[RDF/265283/18/535]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 428787. PARK WODNY W KRAKOWIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000299207. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 29.02.2008.
[RDF/265283/18/535]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-18 181/2018 659 428788
Poz. 428788. PARK WODNY W KRAKOWIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000299207. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 29.02.2008.
[RDF/265284/18/936]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 428788. PARK WODNY W KRAKOWIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000299207. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 29.02.2008.
[RDF/265284/18/936]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki