Szczegóły spółki

Nazwa SKK SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 6751198454
REGON 351552160
KRS 0000298455
Adres ul. Gromadzka 54A, 30-719 Kraków
Telefon 693 058 404
Faks 693 058 404
E-mail skk@skkglobal.com
WWW b.d.
PKD
  • 4651Z — sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
  • 1729Z — produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
  • 6201Z — działalność związana z oprogramowaniem
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.59 0.57
Zadłużenie / kapitał (D/E) 1.43 1.32
Płynność bieżąca (CR) 1.57 1.85
Płynność szybka (QR) 1.11 1.27
Złota/srebrna reguła bilansowa 1.43 1.32
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -3.76% 4.13%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -23.26% 23.99%
Rentowność aktywów (ROA) -9.58% 10.35%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Brak danych

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki