Szczegóły spółki

Nazwa SAKANA SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 1132703905
REGON 141289468
KRS 0000298107
Adres ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa
Telefon 226 360 107
Faks 226 360 107
E-mail biuro@sakana.pl
WWW www.sakana.pl
PKD
  • 5610A — restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.62 0.4
Zadłużenie / kapitał (D/E) 1.64 0.66
Płynność bieżąca (CR) 0.55 0.58
Płynność szybka (QR) 0.54 0.58
Złota/srebrna reguła bilansowa 1.64 0.66
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -6.78% -26.69%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -32.21% -57.66%
Rentowność aktywów (ROA) -12.18% -34.64%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Brak danych

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki