Szczegóły spółki

Nazwa MASTERPRESS SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7391801250
REGON 510431484
KRS 0000297195
Adres ul. Jacka Kuronia 4, 15-569 Białystok
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 1812Z — pozostałe drukowanie
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.29 0.26
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.4 0.35
Płynność bieżąca (CR) 3.47 3.55
Płynność szybka (QR) 2.98 3.0
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.4 0.35
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 7.45% 11.77%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 8.78% 13.48%
Rentowność aktywów (ROA) 6.25% 9.99%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-03-05 45/2020 296 103016
Poz. 103016. MASTERPRESS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000297195. SĄD REJONOWY W BIAŁYM-
STOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.02.2008.
[BI.XII NS-REJ.KRS/1629/20/930]

W dniu 27.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej INFOB@MASTER-
PRESS.COM 4. Adres strony internetowej HTTPS://
MASTERPRESS.COM/
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 22.01.2020
R. W KN WALDEMARA PIOTRA ZIMNOCHA
W BIELSU PODLASKIM, REP. A NR 429/2020 ZMIE-
NIONO § 5 UST.1, § 5 UST.2A
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 645402,00 ZŁ
wpisać: 1. 620000,00 ZŁ wykreślić: 3. 6454020 wpi-
sać: 3. 6200000 wykreślić: 5. 645402,00 ZŁ wpisać:
5. 620000,00 ZŁ
Poz. 103016. MASTERPRESS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000297195. SĄD REJONOWY W BIAŁYM-
STOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.02.2008.
[BI.XII NS-REJ.KRS/1629/20/930]

W dniu 27.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej INFOB@MASTER-
PRESS.COM 4. Adres strony internetowej HTTPS://
MASTERPRESS.COM/
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 22.01.2020
R. W KN WALDEMARA PIOTRA ZIMNOCHA
W BIELSU PODLASKIM, REP. A NR 429/2020 ZMIE-
NIONO § 5 UST.1, § 5 UST.2A
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 645402,00 ZŁ
wpisać: 1. 620000,00 ZŁ wykreślić: 3. 6454020 wpi-
sać: 3. 6200000 wykreślić: 5. 645402,00 ZŁ wpisać:
5. 620000,00 ZŁ
2019-05-16 94/2019 584 294799
Poz. 294799. MASTERPRESS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000297195. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.02.2008.
[RDF/111527/19/817]

W dniu 10.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 294799. MASTERPRESS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000297195. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.02.2008.
[RDF/111527/19/817]

W dniu 10.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-16 94/2019 584 294800
Poz. 294800. MASTERPRESS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000297195. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.02.2008.
[RDF/111527/19/218]

W dniu 10.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 294800. MASTERPRESS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000297195. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.02.2008.
[RDF/111527/19/218]

W dniu 10.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-16 94/2019 584 294801
Poz. 294801. MASTERPRESS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000297195. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.02.2008.
[RDF/111528/19/930]

W dniu 10.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 294801. MASTERPRESS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000297195. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.02.2008.
[RDF/111528/19/930]

W dniu 10.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-16 94/2019 584 294802
Poz. 294802. MASTERPRESS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000297195. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.02.2008.
[RDF/111528/19/331]

W dniu 10.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 294802. MASTERPRESS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000297195. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.02.2008.
[RDF/111528/19/331]

W dniu 10.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-01-29 20/2019 280 45286
Poz. 45286. MASTERPRESS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000297195. SĄD REJONOWY W BIAŁYM-
STOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.02.2008.
[BI.XII NS-REJ.KRS/8425/18/644]

W dniu 22.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 02.08.2018 R. W KN WALDEMARA PIOTRA
ZIMNOCHA W BIELSKU PODLASKIM, REP. A NR
4535/2018 ZMIENIONO § 5 UST. 1, § 5 UST. 2A
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 700000,00 ZŁ
wpisać: 1. 645402,00 ZŁ wykreślić: 3. 7000000 wpi-
sać: 3. 6454020 wykreślić: 5. 700000,00 ZŁ wpisać:
5. 645402,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A) wykreślić:
2. 5400000 wpisać: 2. 4854020
Poz. 45286. MASTERPRESS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000297195. SĄD REJONOWY W BIAŁYM-
STOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.02.2008.
[BI.XII NS-REJ.KRS/8425/18/644]

W dniu 22.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 02.08.2018 R. W KN WALDEMARA PIOTRA
ZIMNOCHA W BIELSKU PODLASKIM, REP. A NR
4535/2018 ZMIENIONO § 5 UST. 1, § 5 UST. 2A
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 700000,00 ZŁ
wpisać: 1. 645402,00 ZŁ wykreślić: 3. 7000000 wpi-
sać: 3. 6454020 wykreślić: 5. 700000,00 ZŁ wpisać:
5. 645402,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A) wykreślić:
2. 5400000 wpisać: 2. 4854020
2018-11-14 220/2018 1472 1012444
Poz. 1012444. MASTERPRESS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000297195. SĄD REJONOWY W BIAŁYM-
STOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.02.2008.
[BI.XII NS-REJ.KRS/7128/18/473]

W dniu 10.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. ŻYWICKA 2. MONIKA
BARBARA 3. 78090402329 wpisać: 2 1. ŻYWICKI
2. JAKUB 3. 93110304698
Poz. 1012444. MASTERPRESS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000297195. SĄD REJONOWY W BIAŁYM-
STOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.02.2008.
[BI.XII NS-REJ.KRS/7128/18/473]

W dniu 10.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. ŻYWICKA 2. MONIKA
BARBARA 3. 78090402329 wpisać: 2 1. ŻYWICKI
2. JAKUB 3. 93110304698
2018-09-28 189/2018 572 509034
Poz. 509034. MASTERPRESS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000297195. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.02.2008.
[RDF/339437/18/69]

W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 509034. MASTERPRESS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000297195. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.02.2008.
[RDF/339437/18/69]

W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-28 189/2018 572 509035
Poz. 509035. MASTERPRESS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000297195. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.02.2008.
[RDF/339438/18/470]

W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 509035. MASTERPRESS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000297195. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.02.2008.
[RDF/339438/18/470]

W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-28 189/2018 572 509036
Poz. 509036. MASTERPRESS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000297195. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.02.2008.
[RDF/339439/18/871]

W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 509036. MASTERPRESS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000297195. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.02.2008.
[RDF/339439/18/871]

W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-28 189/2018 572 509037
Poz. 509037. MASTERPRESS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000297195. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.02.2008.
[RDF/339440/18/583]

W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 509037. MASTERPRESS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000297195. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.02.2008.
[RDF/339440/18/583]

W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki