Szczegóły spółki

Nazwa WYTWÓRNIA MAKARONU DOMOWEGO POL-MAK SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7132800971
REGON 432665311
KRS 0000296350
Adres Ludwin-Kolonia 58, 21-075
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 1073Z — produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych
  • 7320Z — badanie rynku i opinii publicznej
  • 1089Z — produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
  • 3299Z — produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.95 0.9
Zadłużenie / kapitał (D/E) 17.18 9.03
Płynność bieżąca (CR) 0.77 0.88
Płynność szybka (QR) 0.64 0.63
Złota/srebrna reguła bilansowa 17.18 9.03
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -3.46% -1.98%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -68.52% -24.28%
Rentowność aktywów (ROA) -3.77% -2.42%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Brak danych

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki