Szczegóły spółki

Nazwa AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
NIP 1070008409
REGON 141210811
KRS 0000293340
Adres ul. Szyb Walenty 26A, 41-700 Ruda Śląska
Telefon 327 895 180
Faks 327 895 180
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 7112Z — działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
  • 7111Z — działalność w zakresie architektury
  • 7120B — pozostałe badania i analizy techniczne
  • 7022Z — pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
  • 6202Z — działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
  • 4120Z — roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
  • 4212Z — roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
  • 4213Z — roboty związane z budową mostów i tuneli
  • 4221Z — roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
  • 4291Z — roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 11.68 10.21
Zadłużenie / kapitał (D/E) -1.09 -1.11
Płynność bieżąca (CR) 0.11 0.13
Płynność szybka (QR) 0.11 0.13
Złota/srebrna reguła bilansowa -1.09 -1.11
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 30.32% -105.28%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -5.06% 2.51%
Rentowność aktywów (ROA) 54.02% -23.08%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2018-12-10 238/2018 469 1157986
Poz. 1157986. AYESA INGENIERIA Y ARQUITEC-
TURA, S.A. SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE.
KRS 0000293340. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.11.2007.
[GL.X NS-REJ.KRS/17032/18/294]

W dniu 28.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 4. Osoby reprezentujące zagranicznego
przedsiębiorcę w oddziale wykreślić: 1 1. CHEHAB
COUTYA 2. NAGI wpisać: 2 1. MAJCZAK 2. ARTUR
3. 74101014192
Poz. 1157986. AYESA INGENIERIA Y ARQUITEC-
TURA, S.A. SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE.
KRS 0000293340. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.11.2007.
[GL.X NS-REJ.KRS/17032/18/294]

W dniu 28.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 4. Osoby reprezentujące zagranicznego
przedsiębiorcę w oddziale wykreślić: 1 1. CHEHAB
COUTYA 2. NAGI wpisać: 2 1. MAJCZAK 2. ARTUR
3. 74101014192

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki