Szczegóły spółki

Nazwa DOM INWESTYCYJNY KALKUSIŃSKI SADLEJ SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
NIP 5252443314
REGON 141115521
KRS 0000293229
Adres ul. Marszałkowska 89, 00-693 Warszawa
Telefon 0225864141
Faks 0225864141
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 7022Z — pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Treść
2020-02-25 38/2020 17
Poz. 10079. DOM INWESTYCYJNY KALKUSIŃSKI
SADLEJ SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI w Warszawie.
KRS 0000293229. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 grudnia 2007 r.
[BMSiG-9556/2020]

Likwidator Spółki Dom Inwestycyjny Kalkusiński Sadlej S.A.
w likwidacji z siedzibą w Warszawie po raz drugi zawiada-
mia, że w dniu 10 stycznia 2020 roku Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie rozwiązania
Spółki i otwarcia jej likwidacji.... (rozwiń)
Poz. 10079. DOM INWESTYCYJNY KALKUSIŃSKI
SADLEJ SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI w Warszawie.
KRS 0000293229. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 grudnia 2007 r.
[BMSiG-9556/2020]

Likwidator Spółki Dom Inwestycyjny Kalkusiński Sadlej S.A.
w likwidacji z siedzibą w Warszawie po raz drugi zawiada-
mia, że w dniu 10 stycznia 2020 roku Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie rozwiązania
Spółki i otwarcia jej likwidacji.... (rozwiń)
2020-01-30 20/2020 15
Poz. 4942. DOM INWESTYCYJNY KALKUSIŃSKI SADLEJ
SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000293229. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 grudnia 2007 r.
[BMSiG-4597/2020]

Likwidator spółki Dom Inwestycyjny Kalkusiński Sadlej S.A.
z siedzibą w Warszawie po raz pierwszy zawiadamia, że
w dniu 10.01.2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki podjęło uchwałę w sprawie rozwiązania Spółki i otwar-
cia jej likwidacji.... (rozwiń)
Poz. 4942. DOM INWESTYCYJNY KALKUSIŃSKI SADLEJ
SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000293229. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 grudnia 2007 r.
[BMSiG-4597/2020]

Likwidator spółki Dom Inwestycyjny Kalkusiński Sadlej S.A.
z siedzibą w Warszawie po raz pierwszy zawiadamia, że
w dniu 10.01.2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki podjęło uchwałę w sprawie rozwiązania Spółki i otwar-
cia jej likwidacji.... (rozwiń)
2019-07-31 147/2019 1237
Poz. 929741. DOM INWESTYCYJNY KALKUSIŃSKI
SADLEJ SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000293229. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 06.12.2007.
[RDF/168557/19/717]

... (rozwiń)
Poz. 929741. DOM INWESTYCYJNY KALKUSIŃSKI
SADLEJ SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000293229. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 06.12.2007.
[RDF/168557/19/717]

... (rozwiń)
2019-07-31 147/2019 1237
Poz. 929742. DOM INWESTYCYJNY KALKUSIŃSKI
SADLEJ SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000293229. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 06.12.2007.
[RDF/168557/19/118]

W dniu 18.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 929742. DOM INWESTYCYJNY KALKUSIŃSKI
SADLEJ SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000293229. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 06.12.2007.
[RDF/168557/19/118]

W dniu 18.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-31 147/2019 1237
Poz. 929743. DOM INWESTYCYJNY KALKUSIŃSKI
SADLEJ SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000293229. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 06.12.2007.
[RDF/168557/19/519]

W dniu 18.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 929743. DOM INWESTYCYJNY KALKUSIŃSKI
SADLEJ SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000293229. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 06.12.2007.
[RDF/168557/19/519]

W dniu 18.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-31 147/2019 1237
Poz. 929744. DOM INWESTYCYJNY KALKUSIŃSKI
SADLEJ SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000293229. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 06.12.2007.
[RDF/168557/19/920]

W dniu 18.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 929744. DOM INWESTYCYJNY KALKUSIŃSKI
SADLEJ SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000293229. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 06.12.2007.
[RDF/168557/19/920]

W dniu 18.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-08-22 162/2018 302
Poz. 327633. DOM INWESTYCYJNY KALKUSIŃSKI
SADLEJ SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000293229. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 06.12.2007.
[RDF/172001/18/687]

W dniu 22.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 327633. DOM INWESTYCYJNY KALKUSIŃSKI
SADLEJ SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000293229. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 06.12.2007.
[RDF/172001/18/687]

W dniu 22.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-08-22 162/2018 302
Poz. 327634. DOM INWESTYCYJNY KALKUSIŃSKI
SADLEJ SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000293229. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 06.12.2007.
[RDF/172002/18/88]

W dniu 22.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 327634. DOM INWESTYCYJNY KALKUSIŃSKI
SADLEJ SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000293229. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 06.12.2007.
[RDF/172002/18/88]

W dniu 22.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-08-21 161/2018 286
Poz. 325323. DOM INWESTYCYJNY KALKUSIŃSKI
SADLEJ SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000293229. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 06.12.2007.
[RDF/171999/18/622]

W dniu 22.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 325323. DOM INWESTYCYJNY KALKUSIŃSKI
SADLEJ SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000293229. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 06.12.2007.
[RDF/171999/18/622]

W dniu 22.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-08-21 161/2018 286
Poz. 325324. DOM INWESTYCYJNY KALKUSIŃSKI
SADLEJ SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000293229. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 06.12.2007.
[RDF/172000/18/286]

W dniu 22.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 325324. DOM INWESTYCYJNY KALKUSIŃSKI
SADLEJ SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000293229. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 06.12.2007.
[RDF/172000/18/286]

W dniu 22.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017