Szczegóły spółki

Nazwa BLACK POINT SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 8980013954
REGON 008087905
KRS 0000290635
Adres ul. Atramentowa 5, 55-040 Bielany Wrocławskie
Telefon 713 386 801
Faks 713 386 801
E-mail biuro@blackpoint.pl
WWW www.blackpoint.pl
PKD
  • 2823Z — produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.32 0.3
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.48 0.42
Płynność bieżąca (CR) 1.65 2.13
Płynność szybka (QR) 0.77 1.28
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.48 0.42
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -2.53% 7.53%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -4.78% 11.28%
Rentowność aktywów (ROA) -3.23% 7.94%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-12-23 247/2019 183 1184960
Poz. 1184960. BLACK POINT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000290635. SYSTEM, wpis do rejestru:
15.10.2007.
[RDF/184390/18/435]

W dniu 14.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1184960. BLACK POINT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000290635. SYSTEM, wpis do rejestru:
15.10.2007.
[RDF/184390/18/435]

W dniu 14.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-12-23 247/2019 183 1184961
Poz. 1184961. BLACK POINT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000290635. SYSTEM, wpis do rejestru:
15.10.2007.
[RDF/184390/18/836]

W dniu 14.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1184961. BLACK POINT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000290635. SYSTEM, wpis do rejestru:
15.10.2007.
[RDF/184390/18/836]

W dniu 14.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-12-23 247/2019 183 1184962
Poz. 1184962. BLACK POINT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000290635. SYSTEM, wpis do rejestru:
15.10.2007.
[RDF/184390/18/237]

W dniu 14.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1184962. BLACK POINT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000290635. SYSTEM, wpis do rejestru:
15.10.2007.
[RDF/184390/18/237]

W dniu 14.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-12-23 247/2019 183 1184963
Poz. 1184963. BLACK POINT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000290635. SYSTEM, wpis do rejestru:
15.10.2007.
[RDF/184390/18/638]

W dniu 14.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1184963. BLACK POINT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000290635. SYSTEM, wpis do rejestru:
15.10.2007.
[RDF/184390/18/638]

W dniu 14.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-04-01 64/2019 534 152193
Poz. 152193. BLACK POINT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000290635. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 15.10.2007.
[WR.VI NS-REJ.KRS/9373/19/420]

W dniu 25.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla
pozycji: 1. YAMASAKI 2. KAMILA MAGDALENA
3. 76021403045) wykreślić: 5. WICEPREZES


ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. JENKIS 2. DIRK wpisać:
2 1. STAWIŃSKI 2. PIOTR SZYMON 3. 77080900096
Poz. 152193. BLACK POINT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000290635. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 15.10.2007.
[WR.VI NS-REJ.KRS/9373/19/420]

W dniu 25.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla
pozycji: 1. YAMASAKI 2. KAMILA MAGDALENA
3. 76021403045) wykreślić: 5. WICEPREZES


ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. JENKIS 2. DIRK wpisać:
2 1. STAWIŃSKI 2. PIOTR SZYMON 3. 77080900096

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki