Szczegóły spółki

Nazwa BSK RETURN SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 6492064479
REGON 270164519
KRS 0000290396
Adres ul. Towarowa 22, 42-400 Zawiercie
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 4672Z — sprzedaż hurtowa metali i rud metali
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.47 0.47
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.87 0.88
Płynność bieżąca (CR) 1.15 1.11
Płynność szybka (QR) 0.84 0.71
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.87 0.88
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 1.39% 1.57%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 6.25% 7.02%
Rentowność aktywów (ROA) 3.34% 3.74%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-10-18 203/2019 397 1081318
Poz. 1081318. BSK RETURN SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000290396. SĄD REJONOWY W CZĘSTO-
CHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10.10.2007.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/6709/19/770]

W dniu 11.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 62 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. MĘDERA
2. MICHAŁ WOJCIECH 3. 82051416212 4. PROKURA
ŁĄCZNA
Poz. 1081318. BSK RETURN SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000290396. SĄD REJONOWY W CZĘSTO-
CHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10.10.2007.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/6709/19/770]

W dniu 11.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 62 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. MĘDERA
2. MICHAŁ WOJCIECH 3. 82051416212 4. PROKURA
ŁĄCZNA
2018-11-19 223/2018 1608 1071975
Poz. 1071975. BSK RETURN SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000290396. SĄD REJONOWY W CZĘSTO-
CHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10.10.2007.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/7534/18/594]

W dniu 04.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 53 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. BSK RETURN
SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W DALANÓWKU
2. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat PŁOŃSKI gmina PŁOŃSK miejscowość
DALANÓWEK 3. miejscowość DALANÓWEK
nr domu 55A kod pocztowy 09-100 poczta PŁOŃSK
kraj POLSKA
Poz. 1071975. BSK RETURN SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000290396. SĄD REJONOWY W CZĘSTO-
CHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10.10.2007.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/7534/18/594]

W dniu 04.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 53 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. BSK RETURN
SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W DALANÓWKU
2. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat PŁOŃSKI gmina PŁOŃSK miejscowość
DALANÓWEK 3. miejscowość DALANÓWEK
nr domu 55A kod pocztowy 09-100 poczta PŁOŃSK
kraj POLSKA

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki